Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRBR – grundläggande begrepp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRBR – grundläggande begrepp"— Presentationens avskrift:

1 FRBR – grundläggande begrepp
Utbildning i RDA-katalogisering, Introduktion Olle Johansson, RDA-redaktionen Presentationen bygger huvudsakligen på ”FRBR Overview and application : understanding conceptual relationships”, Library of Congress, 2012; och ”Vad är FRBR : en begreppsmodell för den bibliografiska världen” av Barbara Tillett, 2004; översatt av Miriam Säfström

2 Kursens mål Att förstå FRBR som begreppsmodell
Att förstå FRBR:s terminologi Att kunna identifiera entiteterna i grupp 1 Att kunna identifiera attributen i grupp 1 Att förstå FRBR:s relationer Att ha kunskap om entiteterna i grupp 2 och 3 Det här kan verka svårt och komplicerat, men det är egentligen bara ett nytt sätt att beskriva den verklighet som man möter i en bibliotekskatalog. Attribut = karaktäristika för en entitet Exempel: Titel är ett attribut för entiteten Verk Relation = relation mellan entiteter Exempel: Person (med rollen författare) är en relation till entiteten Verk DOCK inget attribut till entiteten Verk

3 Varför FRBR? Varför måste man förstå FRBR?
RDA bygger på FRBR:s begreppsmodell RDA använder FRBR:s termer och språk För att få katalogen att fungera optimalt för slutanvändarna

4 Varför FRBR? Om man förstår idéerna bakom FRBR blir det lättare att:
Navigera i RDA Toolkit Att använda katalogisatörens omdöme Tillämpa RDA som bygger på FRBR

5 FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records Begreppsmodell
Ingen uppsättning regler Använder en entitet-relationsmodell (ER-modell), snarare än beskrivande analys Funktionella krav för bibliografiska poster FRBR:s entitet-relationsmodell är en konceptuell modell, en begreppsmodell, ett generellt sätt att betrakta vår bibliografiska värld. FRBR är tänkt att vara oberoende av katalogiseringsregler och implementeringar. Det är varken en datamodell, ett metadataschema eller en systemdesign utan snarare en abstrakt modell av alla saker som bibliotek, museer och arkiv samlar in och erbjuder sina användare. Den här begreppsmodellen är användbar som grund för utveckling av system och fungerar som guide för nästa generation av katalogiseringsregler.

6 FRBR – RDA – MARC FRBR är en begreppsmodell
RDA är en katalogiseringsstandard som bygger på FRBR:s begreppsmodell MARC är ett kodningsschema med vilket datorer använder, tolkar och utbyter bibliografiska data Skillnader FRBR – RDA – MARC.

7 FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records
Abstraktion Skapa relationer mellan dataelement och mellan data och användare Presenterades år 1997 i en rapport från IFLA Utgiven i bokform 1998 av K.G. Saur På svenska av Miriam Säfström år 2006 Funktionella krav på bibliografiska poster FRBR är en abstraktion av hur vi kan tänka på bibliografiska poster för att skapa relationer mellan dataelement, och mellan data och användare. Modellen presenterades första gången år 1997 i en IFLA-rapport. Översattes till svenska av Miriam Säfström år 2006 på uppdrag av Katalogiseringskommittén. Här finns två länkar till den svenska översättningen.

8 FRBR – sammanfattning What is FRBR? A conceptual model for the bibliographic universe / Barbara Tillett Översatt av Miriam Säfström: Vad är FRBR? En begreppsmodell för den bibliografiska världen Mycket användbar skrift! En sammanfattning av FRBR hittar man i den åttasida skriften ”What is FRBR? A conceptual model for the bibliographic universe” av Barbara Tillett. Översatt av Miriam Säfström: ”Vad är FRBR? En begreppsmodell för den bibliografiska världen”. Länkar till dem ser ni på bilden. Detta är en verkligt användbar skrift, som ligger till grund för delar av denna presentation.

9 FRBR användarkrav Allmänna användarkrav Hitta Identifiera Välja
Anskaffa / få tillgång till Detta är de allmänna användarkraven som ställs i FRBR: Hitta, Identifiera, Välja, Anskaffa / få tillgång till. Vi tittar närmare på dem.

10 FRBR användarkrav Hitta Identifiera att hitta material som motsvarar
de sökkriterier användaren angivit Identifiera att identifiera en entitet Hitta – att hitta material som motsvarar de sökkriterier användaren angivit (dvs. att genom en sökning – som använder ett attribut, eller en relation som hänger samman med entiteten – lokalisera en eller flera entiteter i en katalog) Identifiera – att identifiera en entitet (t ex att försäkra sig om att ett beskrivet dokument verkligen är det sökta, eller att skilja mellan två eller flera entiteter med liknande karaktäristika) Exempel: Jag vill hitta dokumentärfilmen ”Gå på vatten”, och sedan identifiera att det är filmen om byggandet av Öresundsbron, och inte t ex en film om Jesus.

11 FRBR användarkrav Välja Anskaffa / få tillgång till
att välja en entitet som är anpassad till användarens behov Anskaffa / få tillgång till att anskaffa eller få tillgång till den entitet som beskrivs Välja – att välja en entitet som är anpassad till användarens behov (t ex att välja en entitet som motsvarar användarens behov vad beträffar innehåll, fysiskt format osv. eller att välja bort en entitet som inte gör det) Anskaffa / få tillgång till – att anskaffa eller få tillgång till den entitet som beskrivs (dvs. att få tag i en entitet genom inköp, lån, eller elektroniskt) Exempel: Efter att ha fått bekräftat att biblioteket har dokumentärfilmen som jag vill ha, måste jag välja DVD-utgåvan och inte VHS-utgåvan, eftersom jag föredrar bildkvaliteten på DVD. Sedan kan jag få tillgång till den efter att ha beställt den från en annan filial.

12 FRBR FRBR – modell för den bibliografiska världen
Entiteter grupp 1: Verk, uttryck, manifestation, exemplar Entiteter grupp 2: Person, familj/släkt, institution Entiteterna i grupp 2 samlas numera under den överordnade termen Agents i RDA Toolkit Entiteter grupp 3: Koncept, händelse, objekt, plats Entiteterna i FRBR är sorterade i tre grupper. Idag kommer vi att fokusera på grupperna 1 och 2. Grupp 2 identifieras numera vanligen med auktoritetsposter. Grupp 3 är ämnen för verk.

13 Vokabulär ”Bok” Kan betyda flera olika saker:
Jag håller i boken (exemplar) Jag ska köpa boken (manifestation) Vem översatte boken? (uttryck) Vem skrev boken? (verk) Ordet ”bok” kan betyda flera olika saker: Fysiskt exemplar man kan göra anteckningar i (exemplar) Publikation = utgåva/upplaga som man hittar i bokhandeln (manifestation) En text på ett visst språk (uttryck) Högre abstraktionsnivå: det intellektuella/konstnärliga innehållet (verk) Vi behöver ett mer precist språk för att hjälpa katalogisatörer och systemutvecklare att förstå varandra.

14 Vilken ”bok” katalogiserar du?
När du katalogiserar en ”bok” vid ditt skrivbord Du arbetar med en entitet ur grupp 1: Exemplar Den bibliografiska posten du skapar representerar entiteterna ur grupp 1: Manifestation med attribut från Verk och Uttryck Attribut och relationer till entiteter i andra FRBR-grupper kan uppträda i den bibliografiska posten, t ex Person och Institution

15 WEMI FRBR Group 1 entities Work Expression Manifestation Item
Vi tar det först på engelska, eftersom det är dessa termer ni kommer att möta i RDA Toolkit.

16 VUME Entiteter grupp 1 Verk Uttryck Manifestation Exemplar
Entiteterna i grupp 1 är Verk, Uttryck, Manifestation och Exemplar, och i FRBR beskrivs de i denna ordning. Innan vi går vidare ska vi ta några exempel, så att det inte blir så teoretiskt.

17 VUME Textexempel Verk Uttryck Manifestation Exemplar
Händelser vid vatten av Kerstin Ekman Uttryck Originaltexten från 1993 Manifestation Upplagan utgiven av En bok för alla 2007 Exemplar KB:s exemplar av upplagan från En bok för alla Här ett litterärt exempel.

18 VUME Musikexempel Verk Uttryck Manifestation Exemplar
Arbos av Arvo Pärt Uttryck Inspelningen med the Hilliard Ensemble från 1987 Manifestation ECM-utgåvan från 2008 Exemplar KB:s exemplar av ECM-utgåvan från 2008 Och här ett musikexempel.

19 VUME (eller EMUV) Entiteter grupp 1 Verk Uttryck Manifestation
Exemplar Exemplar Manifestation Uttryck Verk Eftersom katalogisatörer vanligtvis arbetar med Exemplar i handen och skapar bibliografiska poster för Manifestationer, kommer vi att presentera de fyra entiteterna i grupp 1 i omvänd ordning: Exemplar, Manifestation, Uttryck och Verk.

20 Exemplar i FRBR Exemplar är en konkret entitet
Ett eller flera fysiska objekt Exempel: en monografi i en volym, en LP, en karta, en monografi i två volymer, en dubbel-CD Exempel på attribut för exemplaret: Identifikator för exemplaret: nummer eller kod som accessionsnummer, streckkod Proviniens/ägarhistorik för exemplaret: uppgift om tidigare ägarskap, eller förvaltare

21 Snabbfråga Identifiera Exemplaret
En upplaga av Röda rummet utgiven 1981 En inbunden signerad kopia Finsk översättning Inspelning av Monica Zetterlund Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf Alla dessa alternativ är entiteter i FRBR.

22 Snabbfråga Identifiera Exemplaret
En upplaga av Röda rummet utgiven 1981 En inbunden signerad kopia Finsk översättning Inspelning av Monica Zetterlund Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf Rätt svar: b) En inbunden, signerad kopia.

23 Snabbfråga Vilken ”bok” är Exemplaret? Vi borde beställa den där boken
Jag läser boken på franska Jag har tappat bort min bok Filmen bygger på en bok av X Alla dessa alternativ är entiteter i FRBR.

24 Snabbfråga Vilken ”bok” är Exemplaret? Vi borde beställa den där boken
Jag läser boken på franska Jag har tappat bort min bok Filmen bygger på en bok av X Rätt svar: c) Jag har tappat bort min bok.

25 Manifestation i FRBR Omfattar en mängd olika materialtyper
Böcker Tidskrifter Kartor Affischer Musiknoter Ljudinspelningar (fonogram) Filmer och video Datorspel Kombinerat material Representerar alla objekt med samma karaktäristika, såväl innehållsligt som fysiskt Tre exempel på attribut för Manifestationen: Utgivare/distributör Utgivningstid Utgivningsnummer, t ex: ISBN, EAN, skivmärke- och nr

26 Snabbfråga Identifiera Manifestationen
En upplaga av Röda rummet utgiven 1981 En inbunden signerad kopia Finsk översättning Inspelning av Monica Zetterlund Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf Alla dessa alternativ är entiteter i FRBR.

27 Snabbfråga Identifiera Manifestationen
En upplaga av Röda rummet utgiven 1981 En inbunden signerad kopia Finsk översättning Inspelning av Monica Zetterlund Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf Rätt svar: a) En upplaga av Röda rummet utgiven 1981.

28 Snabbfråga Vilken ”bok” är Manifestationen?
Vi borde beställa den där boken Jag läser boken på franska Jag har tappat bort min bok Filmen bygger på en bok av X Alla dessa alternativ är entiteter i FRBR.

29 Snabbfråga Vilken ”bok” är Manifestationen?
Vi borde beställa den där boken Jag läser boken på franska Jag har tappat bort min bok Filmen bygger på en bok av X Rätt svar: a) Vi borde beställa den där boken

30 Uttryck i FRBR Det intellektuella eller konstnärliga förverkligandet
av ett verk i form av: Alfanumerisk notation (skrift) Musiknotation Rörelsenotation Spelnotation Ljud Bild Rörliga bilder Objekt Rörelse Kombinationer av ovanstående Tre exempel på attribut för Uttrycket: 1) Språk 2) Inspelningsort 3) Inspelningstid, dvs. när inspelningen gjordes

31 Snabbfråga Identifiera Uttrycket
En upplaga av Röda rummet utgiven 1981 En inbunden signerad kopia Finsk översättning Inspelning av Monica Zetterlund Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf Alla dessa alternativ är entiteter i FRBR

32 Snabbfråga Identifiera Uttrycket
En upplaga av Röda rummet utgiven 1981 En inbunden signerad kopia Finsk översättning Inspelning av Monica Zetterlund Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf Rätt svar: c) Finsk översättning d) Inspelning av Monica Zetterlund

33 Snabbfråga Vilken ”bok” är Uttrycket? Vi borde beställa den där boken
Jag läser boken på franska Jag har tappat bort min bok Filmen bygger på en bok av X Alla dessa alternativ är entiteter i FRBR.

34 Snabbfråga Vilken ”bok” är Uttrycket? Vi borde beställa den där boken
Jag läser boken på franska Jag har tappat bort min bok Filmen bygger på en bok av X Rätt svar: b) Jag läser boken på franska

35 Verk i FRBR En abstrakt entitet
En avgränsad intellektuell eller konstnärlig skapelse Inget enskilt materiellt objekt man kan peka på Känns igen genom förverkliganden eller uttryck Existerar endast i likheten mellan innehållet i de olika uttrycken Exempel på attribut för Verket: Verkets titel Verkets form (roman, pjäs, dikt) Identifikator för verket, t ex International Standard Text Code (ISTC), International Standard Work Code (ISWC)

36 Snabbfråga Identifiera Verket En upplaga av Röda rummet utgiven 1981
En inbunden signerad kopia Finsk översättning Inspelning av Monica Zetterlund Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf Alla dessa alternativ är entiteter i FRBR.

37 Snabbfråga Identifiera Verket En upplaga av Röda rummet utgiven 1981
En inbunden signerad kopia Finsk översättning Inspelning av Monica Zetterlund Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf Rätt svar: e) Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf

38 Snabbfråga Vilken ”bok” är Verket? Vi borde beställa den där boken
Jag läser boken på franska Jag har tappat bort min bok Filmen bygger på en bok av X Alla dessa alternativ är entiteter i FRBR.

39 Snabbfråga Vilken ”bok” är Verket? Vi borde beställa den där boken
Jag läser boken på franska Jag har tappat bort min bok Filmen bygger på en bok av X Rätt svar: d) Filmen bygger på en bok av X

40 Attribut för Exemplar Identifikator för exemplaret
Exemplarets proviniens Anteckningar, dedikationer, signaturer Utställningshistoria Kondition Bevarandehistoria Bevarandeåtgärder Åtkomstrestriktioner ”Fingerprint” osv. FRBR 4.5 Termerna på svenska stämmer inte alltid mellan FRBR och RDA Exemplaridentifikator – Identifikator för exemplaret (t ex acc-nr) Exemplarets proviniens – Exemplarets ägarhistorik (= tidigare ägare/förvaltare) Anteckningar, dedikationer, signaturer Utställningshistoria Kondition Bevarandehistoria Bevarandeåtgärder Åtkomstrestriktioner Fingerprint – identifikator som skapats genom att kombinera grupper av tecken från specificerade sidor i en bok (används främst för att visa på skillnader mellan olika exemplar av äldre tryckta böcker)

41 Snabbfråga Identifiera attribut för Exemplaret
Exempel SMDB Titel I sagornas värld 1 Utgivningsår 1982 Speltid 53 min. Arkivnummer F Format video kassett magnetisk analog Betamax Kondition bildstörning: brus i nederkant

42 Snabbfråga Identifiera attribut för Exemplaret
Exempel SMDB Titel I sagornas värld 1 Utgivningsår 1982 Speltid 53 min. Arkivnummer F Format video kassett magnetisk analog Betamax Kondition bildstörning: brus i nederkant Följande är attribut för exemplaret: Arkivnummer, en identifikator för exemplaret (RDA 2.20) Konditionsanmärkning om exemplaret (RDA )

43 Attribut för Manifestation
Manifestationens titel Upphovsuppgift Upplageuppgift Utgivningsort, distributionsort osv. Utgivare, distributör osv. Utgivningstid osv. Tillverkare Serieuppgift Bärartyp Omfång Fysiskt medium osv. FRBR 4.4 Termerna på svenska stämmer inte alltid mellan FRBR och RDA Manifestationstitel Upphovsuppgift Upplagebeteckning – Upplageuppgift (upplaga, version osv.) Utgivningsort, distributionsort osv. Förläggare/distributör – Utgivare, distributör osv. Utgivningstid, distributionstid osv. Tillverkare Serieuppgift Informationsbärartyp – Bärartyp (volym, ljudskiva, videoskiva) Bäraromfång – Omfång (antal volymer, skivor osv.) Fysiskt medium, dvs. material (glas, trä, osv.) När man beskriver manifestationen beskriver man såväl upplagan som sådan, som den fysiska bäraren. Dvs. uppgifter som är gemensamma för alla bärare i en viss upplaga.

44 Snabbfråga Identifiera attribut för Manifestationen
Exempel MARC 100 1/_ #a Enquist, P. O., #d 1934- 245 1/0 #a Livläkarens besök : #b roman / #c Per Olov Enquist 260 _/_ #a Stockholm : #b Norstedt, #c 1999 300 _/_ #a 387, [4] s. ; #c 22 cm

45 Snabbfråga Identifiera attribut för Manifestationen
Exempel MARC 100 1/_ #a Enquist, P. O., #d 1934- 245 1/0 #a Livläkarens besök : #b roman / #c Per Olov Enquist 260 _/_ #a Stockholm : #b Norstedt, #c 1999 300 _/_ #a 387, [4] s. ; #c 22 cm Följande är attribut för manifestationen: 245 Titel och upphov för manifestationen – beskrivande fält 260 Utgivningsuppgifter – hör till upplagan 300 Omfång, mått – gemensamma uppgifter för upplagan

46 Attribut för Uttryck Uttrycksform (skrift, tal, musik osv. )
Tid för uttrycket Uttryckets språk Musikalietyp Besättning för uttrycket (musik) Innehållsbeskrivning Uttryckets omfång (speltid) Skala (för kartor) osv. FRBR 4.3 Termerna på svenska stämmer inte alltid mellan FRBR och RDA Uttrycksform (alfanumerisk notation, tal, musik, skulptur, dans) Datum för uttrycket – Tid för uttrycket (när ett uttryck förverkligades: en text översattes, en låt spelades in osv.) Detta är en viktig uppgift för ljudinspelningar, film och video Uttrycksspråk – uttryckets språk (originalspråk, översättning, dubbning, textning) Musikalietyp (partitur, studiepartitur, klaverutdrag) Besättning för uttrycket (röstlägen, instrument för ett arr./inspelning) Jfr Besättning för musikaliskt verk nedan Innehållsbeskrivning (abstract, sammanfattning, synopsis) Uttryckets omfång (antal tecken, serierutor, avsedd speltid) Jfr Manifestationens omfång (antal sidor, faktisk speltid) Skala (för kartor)

47 Snabbfråga Identifiera attribut för Uttrycket
Exempel MARC 100 1/_ #a Doyle, Arthur Conan, #c Sir, #d 240 1/4 #a The hound of the Baskervilles. #l Svenska 245 1/0 #a Baskervilles hund / #c Arthur Conan Doyle ; översättning: Charlotte Hjukström 260 _/_ #a Lund : #b Bakhåll, #c 2003 #e (Ungern) 300 _/_ #a 158, [2] s. ; #c 22 cm

48 Snabbfråga Identifiera attribut för Uttrycket
Exempel MARC 100 1/_ #a Doyle, Arthur Conan, #c Sir, #d 240 1/4 #a The hound of the Baskervilles. #l Svenska 245 1/0 #a Baskervilles hund / #c Arthur Conan Doyle ; översättning: Charlotte Hjukström 260 _/_ #a Lund : #b Bakhåll, #c 2003 #e (Ungern) 300 _/_ #a 158, [2] s. ; #c 22 cm Följande är attribut för uttrycket: Språk: Svenska Översättaren är en relation till uttrycket, däremot inget attribut: 245c Översättning: Charlotte Hjukström

49 Attribut för Verk Verkets titel Verkets form Tid för verket
Fastställd avslutning Målgrupp Besättning för musikaliska verk Koordinater för kartografiska verk osv. FRBR 4.2 Termerna på svenska stämmer inte alltid mellan FRBR och RDA Verktitel – Verkets titel Verkform – Verkets form (roman, pjäs, dikt, essä, biografi, symfoni, konsert, sonat, karta, teckning, målning, fotografi) Datum för verket – Tid för verket Fastställd avslutning (huruvida verket är tänkt att ha ett slut eller fortsätta på obestämd tid) Målgrupp som verket är avsett för Besättning (röst/instrument som verket är skrivet för) Jfr med Besättning för uttrycket (röstlägen, instrument för ett arr./inspelning) Koordinater för kartografiska verk

50 Snabbfråga Identifiera attribut för Verket
Exempel MARC 100 1/_ #a Munro, Alice, #d 1931- 240 1/0 #a Dear life. #l Svenska 245 1/0 #a Brinnande livet / #c Alice Munro ; översättning: Rose-Marie Nielsen 260 _/_ #a Stockholm : #b Atlas, #c 2013 #e (Falun : #f Scandbook) 300 _/_ #a 304 s. ; #c 19 cm 500 _/_ #a Första svenska upplaga 2013

51 Snabbfråga Identifiera attribut för Verket
Exempel MARC 100 1/_ #a Munro, Alice, #d 1931- 240 1/0 #a Dear life. #l Svenska 245 1/0 #a Brinnande livet / #c Alice Munro ; översättning: Rose-Marie Nielsen 260 _/_ #a Stockholm : #b Atlas, #c 2013 #e (Falun : #f Scandbook) 300 _/_ #a 304 s. ; #c 19 cm 500 _/_ #a Första svenska upplaga 2013 Följande är attribut för verket: 240 a, Titel

52 Entitet-relationer och FRBR
Inneboende relationer Verk ”förverkligas av” ett Uttryck Uttryck ”gestaltas i” en Manifestation Manifestation ”representeras av” ett Exemplar Barbara Tillett: Inom FRBR finns det relationer som är inneboende: Ett verk “förverkligas av” ett Uttryck – det är en relation; och ett uttryck “gestaltas i” en manifestation – det är också en relation. En manifestation “representeras av” ett exemplar – det är ännu en relation. Men hur skaffar vi kunskap om dessa relationer? Vi använder informationen som exemplaret tillhandahåller. Oftast beskriver exemplaret självt vilket verk det innehåller. Karaktäristika för ett verk (som dess ämne, genre, dess titel eller namnet på dess skapare) förs vidare till alla entiteter lägre i hierarkin. Det här är viktigt eftersom vissa element på verknivån sedan kan appliceras på alla därmed sammanhörande manifestationer. Mer om detta när vi tittar på scenarier…

53 Entiteter grupp 1 Dessa fyra entiteter i grupp 1 är produkten av intellektuellt och/eller konstnärligt skapande – innehållet och förpackningarna som omsluter det innehållet – alla bibliografiska resurser som vi gör tillgängliga för våra användare – saker som bibliotek samlar in och tillhandahåller. Modellen kallar dem Verk, Uttryck, Manifestation och Exemplar. Entiteterna bildar en hierarki med Verk högst upp, så det kan hjälpa förståelsen att se dem i ett diagram som här. Diagrammet visar hur entiteterna i grupp 1 är relaterade till varandra.

54 Snabbfråga Identifiera entiteterna i Grupp 1
Harry Potter and the Philosopher’s Stone Harry Potter and the Chamber of Secrets Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Harry Potter and the Order of the Phoenix Harry Potter and the Half-Blood Prince Harry Potter and the Deathly Hallows

55 Snabbfråga Identifiera entiteterna i Grupp 1 Alla är verk
Harry Potter and the Philosopher’s Stone Harry Potter and the Chamber of Secrets Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Harry Potter and the Order of the Phoenix Harry Potter and the Half-Blood Prince Harry Potter and the Deathly Hallows Harry Potter and the Goblet of fire Alla är verk

56 Snabbfråga Identifiera entiteterna i Grupp 1 Omarbetningar:
Film: Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) Datorspel: Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

57 Snabbfråga Identifiera entiteterna i Grupp 1 Omarbetningar: Nya verk
Film: Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) Datorspel: Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) Nya verk När FRBR var nytt betraktade man omarbetningar av ett verk som uttryck av detta verk. Men det leder fel, eftersom skaparen av verket Harry Potter är J.K. Rowling, medan det inte finns någon enskild skapare av filmen eller datorspelet. Däremot bygger både filmen och datorspelet på verket av Rowling, men det är en annan sorts relation. Vi måste betrakta omarbetningar som nya verk. Men låt oss titta på ett diagram med innehållsliga relationer.

58 Verkfamiljen De innehållsliga relationerna kan ses på en tänkt skala där verk-uttryck-manifestation-exemplar utgör ett kontinuum. Från vänster till höger inleds skalan med ett originalverk och de relaterade verk, uttryck och manifestationer som kan betraktas som ”likvärdiga” detta originalverk. Att de är ”likvärdiga” innebär att de har samma intellektuella eller konstnärliga innehåll, och att detta innehåll förverkligas i samma sorts uttryck. Därefter kommer vi till de verk, uttryck och manifestationer som har en ”härledd” relation till originalverket. De omfattar nya uttryck, som översättningar, olika uppföranden, obetydligt förändrade eller redigerade uttryck. De entiteter som har en härledd relation sträcker sig över skalan och passerar den magiska gräns bortom vilken de inte bara är nya uttryck, utan betraktas som nya verk (om än relaterade till originalverket). Längst till höger på skalan finner vi sådant som har en ”beskrivande” relation till originalverket: nya verk som beskriver det ursprungliga verket. FRBR visar hur viktiga dessa relationer är och hjälper oss att fokusera på dem som är av störst betydelse för att kunna tillfredsställa användarkraven. Kasustik = Casebook Figuren förekommer ursprungligen i Relationships in the Organization of Knowledge, red. Carol A. Bean och Rebecca Green, 2001, s. 23, ”Bibliographic Relationships” av Barbara B. Tillett, figur 2 © 2001 Kluwer Academic Publishers Boston.

59 Relationer mellan entiteter
Innehållsliga relationer Likvärdiga Härledda Beskrivande Strukturella relationer Helhet/del Del-till-del Fortsättning Medföljande (kompletterande) Relationerna på föregående bild är alltså innehållsliga: Likvärdiga, Härledda och Beskrivande. Men FRBR beskriver även strukturella relationer: helhet/del och del-till-delrelationer. Dessa relationer är extra viktiga för elektroniska resurser och AV-medier. Man kan till exempel välja att betrakta en webbplats som ”helheten” och dess komponenter som ”delarna”. För ett album med musikinspelningar är själva albumet helheten och de ingående låtarna är delarna. Ett annat exempel på helhet-del är en antologi, eller ett avslutat ”paket” (flerbandsverk i bokform, CD- eller DVD-box) med deras ingående, separata verk (eller delar). Avslutade och pågående integrerande resurser (lösblad eller webbsida) är andra exempel. Del-till-delrelationerna kan delas in i ”fortsättning” (delar av en serie, originalverk +”prequel” eller uppföljare) och ”medföljande/kompletterande” relationer (DVD till en bok, texthäfte till en CD) Medföljande/kompletterande relationer kan vara antingen beroende eller fristående vilket påverkar hur många poster vi kommer att behöva skapa för de relaterade verken och deras manifestationer. Vanligen gör vi en anmärkning för den beroende komponenten och en separat bibliografisk post för den fristående komponenten. Hur många poster som skapas beror på de lokala användarkraven. Det beslutas av katalogisatören i enlighet med lokal katalogpraxis. Man kan välja olika nivåer som utgångspunkt för katalogiseringen; verksamlingar (FRBR kallar detta sammansatta entiteter – ”aggregates”), de individuella verken, eller komponenter av ett verk. Även om man valt att katalogisera på samlingsnivå kan man inkludera beskrivningar av de delar som ingår, och bör göra dem tillgängliga för användaren. När beskrivningen görs på komponentnivå bör posterna länkas till den större helheten. FRBR visar att dessa relationer är viktiga för att kunna tillfredsställa användarkraven, oavsett vad vi själva väljer att betrakta som ”helheten”.

60 Snabbfråga Identifiera entiteterna i Grupp 1
Originalversion på svenska Norstedts, inbunden Norstedts, häftad Norstedts, pocket

61 Snabbfråga Identifiera entiteterna i Grupp 1
Originalversion på svenska Uttryck Norstedts, inbunden Norstedts, häftad Norstedts, pocket Manifestationer

62 Snabbfråga Identifiera entiteterna i Grupp 1 Översättningar Finska
Inbunden Pocket Tyska

63 Snabbfråga Identifiera entiteterna i Grupp 1
Översättningar Grupp av uttryck Finska Uttryck Inbunden Manifestation Pocket Manifestation Tyska Uttryck

64 Snabbfråga Identifiera entiteterna i Grupp 1
Inläsningar till ljudböcker Lena Endres inläsning 1996 Iris, ljudkassett Iris, CD Torsten Wahlunds inläsning 2002 Pan hörböcker, CD Pan hörböcker, MP3-skiva

65 Snabbfråga Identifiera entiteterna i Grupp 1
Inläsningar till ljudböcker Grupp av uttryck Lena Endres inläsning Uttryck Iris, ljudkassett Manifestation Iris, CD Manifestation Torsten Wahlunds inläsning 2002 Uttryck Pan hörböcker, CD Manifestation Pan hörböcker, MP3-skiva Manifestation

66 Snabbfråga Identifiera entiteterna i Grupp 1 Musikinspelningar
Fred Åkerströms inspelning 1969 Metronome, LP, 1969 WEA, CD, 1990 Mikael Samuelsons inspelning 1990 Polygram, LP, 1990 Universal, CD, 2001

67 Snabbfråga Identifiera entiteterna i Grupp 1
Musikinspelningar Grupp av uttryck Fred Åkerströms inspelning 1969 Uttryck Metronome, LP, Manifestation WEA, CD, Manifestation Mikael Samuelsons inspelning 1990 Uttryck Polygram, LP, Manifestation Universal, CD, Manifestation

68 Snabbfråga Identifiera entiteterna i Grupp 1
Livläkarens besök av Per Olov Enquist Originalversion på svenska 1999 Pocketutgåva 2012 Signerad kopia i KB:s samling

69 Snabbfråga Identifiera entiteterna i Grupp 1
Livläkarens besök av Per Olov Enquist Verk Originalversion på svenska Uttryck Pocketutgåva Manifestation Signerad kopia i KB:s samling Exemplar

70 Relationer mellan entiteter
VERK Röda rummet skapad av August Strindberg (skapare) förverkligas i Originaltexten på svenska Texten översatt till danska Texten inläst på svenska UTTRYCK gestaltas i MANIFES-TATION Original-upplaga 2. uppl. 1 uppl. Ljudbok på CD Ljudbok på MP3-skiva Här är en modell för att man tydligt ska se relationerna mellan Verk, Uttryck, Manifestation och Exemplar på en och samma sida. representeras av KB:s ex Gåva från DK KB:s ex KB:s ex Repigt EXEMPLAR KB:s ex Signerat KB:s ex 1 KB:s ex 2 Slitet omslag

71 Relationer mellan entiteter i grupp 1
Textexempel Verk Händelser vid vatten av Kerstin Ekman Uttryck Originaltexten från 1993 Manifestation Upplagan utgiven av En bok för alla 2007 Exemplar KB:s exemplar av upplagan från En bok för alla Här ett litterärt exempel, som ni känner igen sedan tidigare.

72 Relationer mellan entiteter i grupp 1
Musikexempel Verk Arbos av Arvo Pärt Uttryck Inspelningen med the Hilliard Ensemble från 1987 Manifestation ECM-utgåvan från 2008 Exemplar KB:s exemplar av ECM-utgåvan från 2008 Och här ett musikexempel, också bekant. Förhoppningsvis har bilden klarnat något vid det här laget.

73 Entiteter grupp 2 Agents = Personer, familjer/släkter och institutioner ansvariga för Det intellektuella eller konstnärliga innehållet Den fysiska tillverkningen och spridningen Ansvarar för entiteterna i grupp 1 Entiteterna i grupp 2 är människor – individer eller i grupp – som är ansvariga för entiteterna i grupp 1 på många olika sätt. När vi skapar den bibliografiska posten visar vi dessa relationer med hjälp av sökingångar. Vi tillför inte andra karaktäristika eller attribut för personer, institutioner osv. till den bibliografiska posten – de beskrivs i auktoritetsposter.

74 Entiteter grupp 2 Entiteterna i FRBR:s ”grupp 2” är person och institution (och familj/släkt, som saknas på denna bild). De är kopplade till den första entitetsgruppen med en särskild sorts ansvarsrelationer. Relationerna berättar här vilken roll personen eller institutionen spelat gentemot verket, uttrycket, manifestationen eller exemplaret. FRBR-modellen visar vilken stor betydelse denna rollinformation har för att vi skall kunna tillfredsställa användarkraven och göra det möjligt för våra användare att navigera i den bibliografiska världen. (Oavsett om denna ”värld” är begränsad till den lokala katalogen eller inbegriper nätresurser och har global räckvidd.) Informationen om roll/funktion är alltså mycket viktig. I RDA Appendix I kallas termerna för relationsbeteckningar (relationship designators), och exempel på sådana är: författare, kompositör, regissör, spelutvecklare, redaktör, fotograf, ljudtekniker, uppläsare. Observera att t ex en musikgrupp (band, kör, orkester) räknas som Institution, både i rollen/funktionen som musiker och sångare och som kompositör och textförfattare.

75 Entiteter grupp 2 – grundläggande relationer
Person Wagner, Richard, skapat av Musikverk Die Meistersinger von Nürnberg (Opera) skapar skapat av skapar Modellen visar hur personen Richard Wagner kan ha flera roller. Han är både kompositör och librettist för operan Die Meistersinger von Nürnberg. Entitet = Musikverk + Libretto ; Titel = Attribut till verket Entitet = Person ; Namn = Attribut till Personen Litterärt verk Die Meistersinger von Nürnberg (Libretto)

76 FRAD Functional Requirements for Authority Data
Presenterades år 2008 i en rapport från IFLA, godkänd 2009 Utgiven i bokform 2009 av K.G. Saur På svenska av Miriam Säfström år 2011 Funktionella krav på auktoritetsdata

77 FRAD användarkrav Allmänna användarkrav Hitta Identifiera Verifiera
Kontextualisera Detta är de allmänna användarkrav som FRAD ställer. Nu ska vi titta närmare på dem.

78 FRAD användarkrav Hitta Identifiera
att hitta en entitet eller en uppsättning entiteter som motsvarar angivna sökkriterier Identifiera att identifiera en entitet Hitta – att hitta en entitet eller en uppsättning entiteter som motsvarar angivna sökkriterier dvs. att hitta en eller en uppsättning entiteter genom att söka på ett attribut eller en kombination av attribut eller en relation till entiteten; ELLER att utforska de bibliografiska entiteternas värld genom att använda dessa attribut och relationer. Identifiera – att identifiera en entitet dvs. att försäkra sig om att den beskrivna entiteten motsvarar den sökta, att skilja mellan två eller flera entiteter med liknande egenskaper; ELLER att validera den namnform som skall användas i en auktoriserad sökingång.

79 FRAD användarkrav Verifiera Kontextualisera
att belägga varför den som skapat auktoritetsdatan valt det namn eller den namnform på vilken en auktoriserad sökingång är baserad Kontextualisera att placera en person, institution, verk osv. i sitt sammanhang Exempel: WorldCat Identities: Verifiera – att belägga varför den som skapat auktoritetsdatan valt det namn eller den namnform på vilken en auktoriserad sökingång är baserad. Kontextualisera – att placera en person, institution, verk osv. i sitt sammanhang; att klargöra relationen mellan två eller flera personer, institutioner, verk osv.; eller klargöra relationen mellan en person, institution osv. och ett namn under vilket denna person, institution osv. är känd.

80 FRAD – attribut Attribut för en person Personnamn Personens titel
Tid förknippad med personen (födelse/död/verksamhet) Kön Födelseort Dödsort Land Bostadsort Organisatorisk tillhörighet Adress Personens språk Verksamhetsområde Yrke eller sysselsättning Biografisk information Identifikatorer för personen osv. Entiteterna i grupp 2 har sina egna uppsättningar av attribut. ”Person” har den längsta listan

81 FRAD – attribut Attribut för en familj/släkt (nedan kallad ”familj”)
Familjens namn Typ av familj Tid förknippad med familjen (födelse/död/verksamhet) Ort förknippad med familjen Välkänd medlem av familjen Ärvd titel Familjens språk Familjens historia Identifikator för familjen osv. Exempel på Typ av familj/släkt: ”familj”, ”släkt”, ”klan”, ”kungahus”, ”dynasti”.

82 FRAD – attribut Attribut för en institution Institutionsnamn
Ort förknippad med institutionen Tid förknippad med institutionen Verksamhetsområde Adress Institutionens historia Identifikator osv. Många attribut överlappar för person, familj/släkt och institution. Institutioner kan ha underordnade delar.

83 Entiteter grupp 3 Ämnen för intellektuellt/konstnärligt skapande
Koncept Objekt Händelser (Events) Platser (Places = Orter i svensk RDA-praxis) Entiteter grupp 1 (Verk, uttryck, manifestation, exemplar) Entiteter grupp 2 (Agents = Person, familj/släkt, institution) Platser/orter kan vara ämnen, liksom händelser. Entiteterna i grupp 1 och 2 kan också vara ämnen för verk. Exempel: En film om Stockholm (Plats/ort) Ett radioreportage om festivalen Dalarock år 1981 (Händelse) En recension av seriealbumet Uppgång och fall av Liv Strömquist (Verk) En biografi om Evert Taube (Person) Det finns för närvarande bara instruktioner för Orter i RDA Toolkit, kapitlen om Koncept, Objekt och Händelser är tomma. Men att t ex ange karaktäristika för Händelser skulle bl a innefatta ort, tid och organisatör.

84 Entiteter grupp 3 Här ännu en bild, som kanske tydligare förklarar relationerna. Entiteterna i FRBR:s ”grupp 3” är alltså sådant som kan utgöra ämnet för ett verk: koncept, objekt, händelser och platser. Ämnet kan också vara någon av entiteterna i grupp 1 eller grupp 2. Ett verk kan till exempel handla om ett annat verk eller behandla en person, familj/släkt eller institution.

85 Entiteter grupp 3 Läs mer om ämnen:
Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) (ej översatt till svenska) Om man vill läsa mer om ämnen går man via länken till IFLA:s sida om Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD). Texten finns förutom på engelska också på spanska, franska, ryska, kroatiska, koreanska och kinesiska. DOCK EJ PÅ SVENSKA.

86 Entiteter grupp 3 – grundläggande relationer
Verk Songs of Innocence and Experience skapad av Person Blake, William, skapar är ämne för har ämne har ämne Verk Approaches to Teaching Blake har ämne Koncept/ämne Litteraturundervisning är ämne för Vi kommer inte att ägna mycket mer tid åt entiteterna i grupp 3, mer än att nämna att de täcker in ämnen. Här visas några möjliga relationer. Ett ämne kan vara från entiteternas grupp 1 (verk), grupp 2 (person) eller grupp 3 (koncept/ämne). skapad av skapar Person Gleckner, Robert F.

87 Entiteter – relationer
Relationer förekommer också mellan Grupperna Grupp 1 VUME till Grupp 2 PFSI (Agents = Person, familj/släkt, institution) Grupp 1 VUME till Grupp 3 KOHP (Koncept, objekt, händelse, plats) Grupp 2 PFSI till Grupp 3 KOHP framför Artist Inspelning framförs av Vi har pratat om de tre olika grupperna med entiteter och nämnt de interna relationerna inom Grupp 1. Vi har också nämnt relationerna mellan Grupp 1 och Grupp 2. Men relationer kan förekomma överallt. Är det då nödvändigt att beskriva alla relationer? Nej, bara dem vi anser vara viktiga. Här har vi ett diagram över relationerna mellan en entitet ur Grupp 2 (Artist – Person) och en entitet ur Grupp 1 (Inspelning – Uttryck av ett Verk). De här relationerna är inget nytt eller konstigt – de är välbekanta för alla som har sökt i en bibliotekskatalog – det är bara modellen för att beskriva dem som är ny. har har Namn -- attribut för Person Titel -- attribut för Verk

88 Entiteter – relationer
Grupp 2 PFSI = Agents till Grupp 1 VUME Skapare (författare) Verk Bidragsgivare (redaktör) Uttryck Manifestation Tillverkare (tryckeri) Här är några exempel på möjliga relationer mellan olika roller/funktioner i Grupp 2 och alla nivåer i Grupp 1. Dessa är vanligtvis sökingångar i en bibliografisk post, och ibland hamnar de så småningom i en auktoritetspost. Ägare (nuvarande ägare) Exemplar

89 Entiteter – relationer
Grupp 2 PFSI = Agents till Grupp 2 PFSI = Agents Person (alternativt namn) Person (verkligt namn) Institution (arbetsgivare) (tidigare namn) Person (arbetstagare) Institution (senare namn) Person (anfader) Vi har också relationer mellan entiteterna inom Grupp 2, som vanligen anges specifikt i auktoritetsdata. Så relationer är en vital och viktig del av det som FRBR försöker åstadkomma. I själva verket är det nog i relationerna som mycket av värdet med RDA kommer att visa sig på sikt. Person (familjemedlem) Familj/släkt (ättlingar) (grundare) Institution (grundad organisation)

90 Jämförelse användarkrav
FRBR Bibliografiska data Hitta Identifiera Välja Anskaffa / få tillgång till FRAD Auktoritetsdata Hitta Identifiera Verifiera Kontextualisera I början av genomgången tittade vi på användarkraven för FRBR, och sedan på användarkraven för FRAD. Här en jämförelse mellan dem. Detta är de sex funktioner som vi försöker möjliggöra med den här nya modellen av den bibliografiska världen. En modell som är tänkt att göra biblioteksdata mer flexibel och användbar.

91 Varför behöver biblioteken FRBR?
För att inte marginaliseras av andra informationstjänster skära ned kostnaden för katalogisering och tillhandahållande uppmuntra till nya system med länkade data göra katalogposter internationellt gångbara För att inte marginaliseras av andra informationstjänster - Förpacka om våra delade data till mer intressant visuell information t ex Tidslinjer för utgivningshistoria Kartor över utgivningsorter Skapa länkar mellan entiteter Göra våra data mer tillgängliga på nätet För att skära ned kostnaden för katalogisering och tillhandahållande - Använda metadata från utgivare och andra källor - Dela metadata i högre utsträckning, såväl bibliografiska data som auktoritetsdata För att uppmuntra till skapandet av nya system som kan använda länkade data För att göra våra bibliografiska poster och auktoritetsposter internationellt gångbara

92 FRBR-LRM FRBR-LRM Konsolidering av FRBR, FRAD och FRSAD
Remissutskick feb Presentation av Kathy Glennan, RSC, maj LRM%20overview.pdf Presentation av Pat Riva, FRBR Consolidation Editorial Group, aug RDA-Using-the-FRBR-Library-Reference-Model.pdf Det pågår utvecklingsarbete med FRBR, FRAD och FRSAD. Våren 2016 kom ett förslag till konsolidering av FRBR, FRAD och FRSAD på remiss till hela världen, och KB lämnade sitt remissvar den 1 maj 2016. RDA Steering Committee (RSC) arbetar för närvarande med att implementera FRBR-LRM i RDA Toolkit, men arbetet är inte färdigt, så vi går inte in på den modellen här och nu. För den som vill läsa mer finns här några länkar, dels till själva förslaget, dels till två presentationer.

93 IFLA-LRM FRBR-LRM -> IFLA-LRM IFLA Library Reference Model
Presentation av Kathy Glennan, jan 2017: Väntar på godkännande av IFLA Committee on Standards FRBR-LRM har nu bytt namn till IFLA-LRM, IFLA Library Reference Model. I januari 2017 höll Kathy Glennan, University of Maryland, en presentation om denna modell på ALA:s möte i Atlanta, Georgia. Här är länken till den. IFLA-LRM väntar på godkännande från IFLA Committee on standards

94 FRBR Öva på egen hand: Library of Congress (LC) RDA Training Materials
20RDA%20course%20table.html Här finns massor av tester och övningar (på engelska) För FRBR finns tre olika rubriker att leta under

95 Tack för uppmärksamheten.
FRBR Tack för uppmärksamheten. Frågor? Mejla till


Ladda ner ppt "FRBR – grundläggande begrepp"

Liknande presentationer


Google-annonser