Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bli säker på utredande PM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bli säker på utredande PM"— Presentationens avskrift:

1 Bli säker på utredande PM

2 Utredande texter Analyserar ett ämne
Ämnet kan vara ett problem av något slag Problemet belyses med fakta, exempel och till viss del med egna erfarenheter

3 Utredande texter För att skriva utredande texter behöver du kunna:
Samla information och göra relevant urval Referera, citera, källhänvisa Anpassa språket till den vetenskapliga texttypen Till exempel sammanställa många olika texter.

4 Vad är ett PM? Kortare uppsats Redogörelse för ett ärende eller ämne
Skribenten sammanfattar det viktigaste Drar slutsatser utifrån materialet Pro memoria = för minnet

5 Så skriver du utredande PM
Frågeställning/problemformulering - Tänk på att avgränsa frågeställningen Exempel: Vilken inställning har ungdomar till Wikipedia? Vilka åsikter för och emot införandet av pronomenet hen har kommit fram i debatten? Ämnet får inte vara för omfattande. Att formulera en frågeställning tidigt i processen hjälper

6 Så skriver du PM Källor Granska dina källor kritiskt
Källorna ska vara valda utifrån din frågeställning Granska dina källor kritiskt Korrekta källhänvisningar med Harvardsystemet

7 Så skriver du PM Disposition Rubrik
Inledning – presentera frågeställning Utredning Avslutning Källförteckning

8 1. Inledning Fånga läsaren: kan göras genom ett citat, en aktuell händelse, en fråga. Läsaren introduceras i vad texten kommer handla om Introducera ämnet, t.ex. genom kort historisk återblick. Presentera syfte och frågeställning

9 2. Avhandling Redovisar dina resultat
Källfokuserat – källorna står för innehållet Hänvisa enligt Harvarsystemet Använd referat och citat Dela in i tydliga stycken

10 3.Avslutning Du drar ihop alla trådar Besvara din frågeställning
Dra slutsatser och diskutera Egna erfarenheter kan plockas in när du disktuerar

11 4. Källförteckning Ange alla källor du använt
Sorteras i bokstavsordning efter författarens efternamn

12 Källförteckning Tryckta källor
Karlsson, Olle (2011). Språkets makt. Karlshamn: Språkförlaget. Karlsson, Olle & Lind, Christian (2000). Maktens språk. Stockholm: Bonniers. Artikel i en tidning: Lind, Christian. ”Bra start av Hammarby”, Blekinge Läns Tidning Artikel i tidskrift: Larsdotter, Anna. ”Samarbetet knäckte chiffret”, Språktidningen 2012:6.

13 Källförteckning Elektroniska källor Webbsida
Svenska Akademien, ”Nobelpriset” i litteratur”. Hämtat från ( ). Uppslagsbok på webben Nationalencyklopedin, sökord ”modernism”. Hämtat från ( ).

14 Språk och stil Anpassat till vetenskaplig texttyp Sakligt
Följa skriftspråkets normer Styckeindelning och textbindning

15 Arbetsgång 1. Bestäm ämne och frågeställning/ar Vad är det jag undrar över? Vad vill jag ha svar på? Utgå från en frågeställning. 2. Samla material och gör urval. Använd flera olika källor för att få ämnet belyst från olika håll. Notera dina källor och håll isär dem i dina anteckningar. 3. Red ut logiken! Det är viktigt att du har klart för dig hur saker och ting hänger ihop.


Ladda ner ppt "Bli säker på utredande PM"

Liknande presentationer


Google-annonser