Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan man förutsäga vem som blir brottsling?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan man förutsäga vem som blir brottsling?"— Presentationens avskrift:

1 Kriminalitet - individnivå - samhällsnivå - biologiskt & socialt perspektiv

2 Kan man förutsäga vem som blir brottsling?
Riskfaktorer enligt BRÅ:s undersökningar: Splittrad familj Dåliga relationer till föräldrarna Låg föräldratillsyn Låga betyg Låg skoltrivsel Tolerant inställning till brott Tolerant inställning till brott bland kamrater Hög brottsbelastning bland kamrater Hög grad av spänningssökande (svarar på varför ungdomsbrottslighet utifrån framförallt individnivå, men samhällsnivån kan även tas upp här, hur?))

3 Risken för att begå brott ökar med antalet riskfaktorer.
Finns ungdomar med många riskfaktorer, som inte begår brott. 25 % av de som inte hade någon riskfaktor, begick brott. Brottslighet i ungdomen ofta övergående

4 Det vetenskapliga svaret på varför man blir brottsling
Biologiska och psykologiska orsaker (individnivå) Sociala orsaker (främst samhällsnivå) Identitet, relationer, stämpling och konstruktioner (både samhällsnivå och individnivå). Konflikter (samhällsnivå)

5 Biologiska och psykologiska
Lombroso 1876 – ansåg att brottslingar föddes som brottsling, att de var annorlunda. Kunde iakttas i människans utseende (mer djurliknande utseende) och ansågs vara mer primitiv. Utgår mycket från rasbiologin på 1900–talet.

6 Källa: Svenska folktyper, H. Lundborg 1919

7 Biologiska förklaringar (till utövande av våld):
Senare studier har visat på att alkoholism kan till viss del vara ärftligt. Alkohol brottsrelaterat. Testosteron som kopplats till aggressivitet och våldsbenägenhet anses av vissa forskare vara ärftligt. Mindre Serotonin (signalsubstans) anses av några som svaret på oförmåga att kontrollera impulser och större sannolikhet att utöva våld – Kritiserat då det finns lite forskning på området. Psykisk sjukdom.

8 Biologiska förklaringar
Den moderna forskningen menar att biologiska faktorer inte är den enda faktorn till att bli kriminell, men i samband med miljöfaktorer blir det en stark förklaring.

9 Sociala förklaringar (samhällsnivå)
Studier visar att boendemiljön har stor inverkan på utvecklandet av kriminalitet. I slumområden visar studier att kriminaliteten inte hade med den etniska bakgrunden att göra, det var området i sig som påverkade. (svagt socialt sammanbindande). Ser på brottsligheten som kulturellt överförd. Social desorganisation Gäller främst unga män i grupp som begår brott.

10 Sociala förklaringar (individnivå)
En del hävdar att brottsligt beteende är inlärt, och inlärning sker från människor som står individen nära. (kulturöverföring) Förstärkning (grupptryck)

11 Sociala förklaringar - Etablerade normer (individ- och samhällsnivå)
Status och framgång De som saknar medel att nå ekonomisk och social framgång blir frustrerade. Kan lösas på olika sätt – antingen försöker man leva upp till framgångsmålet, eller så gör man uppror. (förklarar främst brottslighet hos de lägre klasserna och etniska minoriteter)

12 Sociala förklaringar - Samspelet med andra människor (Samhällsnivå)
Utvecklar en kriminell identitet som ett resultat av omgivningens negativa reaktioner på individen. Samhällets utpekande av en brottslig individ kan leda till att den accepterar den synen på sig själv, uppfattar sig som ond och beter sig som en ond. - Stämplingsteori


Ladda ner ppt "Kan man förutsäga vem som blir brottsling?"

Liknande presentationer


Google-annonser