Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbetsbeteenden i ledningsgrupper är positivt relaterade till produktiv energi hos medarbetarna. Det i sin tur är positivt relaterat till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbetsbeteenden i ledningsgrupper är positivt relaterade till produktiv energi hos medarbetarna. Det i sin tur är positivt relaterat till."— Presentationens avskrift:

1 Samarbetsbeteenden i ledningsgrupper är positivt relaterade till produktiv energi hos medarbetarna. Det i sin tur är positivt relaterat till arbetstillfredsställelse och negativt relaterat till intentioner att sluta. Källa: Raes, Bruch, De Jong (2013)

2 Öppenhet Tillit Uppgiftens komplexitet Komfortnivå Relationsdjup
Operativ Enkel nivå Taktisk Medelsvår nivå Strategisk Komplex nivå Komfortnivå Uppgiftens komplexitet Relationsdjup Källa: Anders Wendelheim

3 Opposition & Konflikt Tillit & Struktur Arbete & Produktivitet Tillhörighet & Trygghet I II III IV Varför finns vi som grupp? Syfte. Uppdragsbeskrivning. För vem finns vi till? VAD ska vi göra? Vad vill de som vi finns till för? Vad vill vi? Matchning? Hur ger vi dem det de vill? Mål. Roller. Vad gör vi och vad gör vi inte? HUR jobbar vi tillsammans? Hur beter vi oss mot varandra? Spelregler. Mötesfacilitering. Vilka är vi? Lära känna varandra för att öka tillit och trygghet. Ge och ta emot feedback. Linköpings universitet

4 Ledningsgrupp ”En representativt sammansatt grupp, vars uppgift är att från en samlad överblick av organisationens förutsättningar, samordna resurser, fatta gemensamt gällande beslut samt initiera och leda verksamhetens utveckling för att förverkliga övergripande mission, verksamhetsidé och strategi.” Källa: Irving, 2000 .

5 Strategiska ledningsärenden
Synsätt på ledningsgruppens ledning: vi är ledningsgruppen Gemensam strategi Positiv synergi Reflektion i gruppen Enklare form för samverkan Utvecklad form för samverkan Beslutsgrupp Bollplank Information Revirbevakning Synsätt på ledningsgruppens ledning: jag i ledningsgruppen Operativa ledningsärenden Källa: Management Team Assessment Model (MTAM)


Ladda ner ppt "Samarbetsbeteenden i ledningsgrupper är positivt relaterade till produktiv energi hos medarbetarna. Det i sin tur är positivt relaterat till."

Liknande presentationer


Google-annonser