Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenrening.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenrening."— Presentationens avskrift:

1 Vattenrening

2 Dricksvatten Dricksvatten kan göras av ytvatten eller grundvatten
Ytvatten: från sjöar och åar Grundvatten kommer från reservoarer långt ner i marken.

3 Vattenverk Många kubikmeter vatten per dygn pumpas upp från Lygnen till vattenverket. Vattnet åker först genom ett grovt galler. Här fastnar grenar och skräp. Kemikalier tillsätts så att smutsen klumpar ihop sig och sjunker till botten i bassängerna. Vattnet åker genom ett sandfilter. Klor tillsätts för att döda bakterier, virus och svampar. Det renade vattnet pumpas till vattentorn för att sedan pumpas vidare till alla hushåll mm.

4 Vattenanvändning i Sverige
Vi använder i genomsnitt 180 liter vatten per person varje dygn Fördelning: 10 liter mat o dryck 35 liter WC-spolning 35 liter disk 25 liter tvätt 65 liter personlig hygien 10 liter övrigt

5 Rening av avloppsvatten
Sker i 4 steg: Mekanisk rening Biologisk rening Kemisk rening Kväverening Detta vatten är inget vi dricker, utan det renas för att kunna släppas ut i havet.

6 1. Mekanisk rening Först silar man avloppsvattnet genom ett galler som bort stora saker. Sand och tyngre partiklar tas bort.

7 2. Biologisk rening Den biologiska reningen liknar det naturliga förloppet i vattendrag och sjöar. Små bakterier tar hand om smutsen.

8 3. Kemisk rening Järnklorid eller aluminiumsulfat tillsätts för att ta bort fosfor. Flockar och smuts sjunker och bildar ett energirikt slam i botten av bassängerna. Fosfor kan orsaka övergödning om vi släpper ut det i naturen.

9 4. Kväverening Bakterier omvandlar kväveföreningar till kvävgas.


Ladda ner ppt "Vattenrening."

Liknande presentationer


Google-annonser