Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting"— Presentationens avskrift:

1 Stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting
Anna Green, Miljöenheten

2 Vad är syftet med stödet?
Varför riktar sig stödet till kommuner och landsting? det goda exemplet STOR påverkan på Sveriges energianvändning Mål på EU-nivå, nationella mål – det börjar bli bråttom Det börjar bli bråttom. Vi kommer se ett ökat antal bidrag, ökad lagstiftning för att få ned energianvändningen. Miljömål för bebyggelse: energianvändningen (Atemp) ska ha minskat med 20 % till 2020, 50 % till 2050 (basår 1995). Det finns massor av mål både i EU och nationellt, regionalt för att minsak energianvändningen Varför är myndigheter en sådan viktig aktör? - Hälften av alla lokaler i Sverige är offentligt ägda - till detta kommer alla lokaler som det offentliga hyr - finns besparingspotential på 7-8 miljarder per år. - för de som har kommunala bostadsbolag finns en stor potential i ombyggnaden av miljonprogramsområdena - offentliga sektorn är en stor konsument – vi gör inköp för miljarde per år. - Transportera står för stora utsläpp av växthusgaser, här kan kommuner mfl i varje fall ha rådighet över planeringen av infrastrukturen och sin egen fordonsflotta , de anställdas resande.

3 Mål för energianvändning i bebyggelsen
Nationella mål (basår 1995) 2020: Energianvändningen ska har minskat med 20 % (50 % av all energi ska vara förnybar) 2050: Energianvändningen ska ha minskat med 50 % Mål för regionen (RUFS, basår 2006 ) 2030: -25 % 2050: -40 % EU-lagstiftning: 2019: alla nya offentliga byggnader ska vara lågenergi/ nollenergihus

4 I korthet: 345 000 kr/år under perioden 2010-2014
Alla som ansöker beviljas stöd Stödet ska användas för att skapa en struktur och en process kring energiarbetet i kommunen – inte till fysiska investeringar Beslut om stöd innebär att vi åtar oss att göra en strategi och att arbeta för att aktivt genomföra den Stödet får endast gå till arbetstid, konsultkostnader och utredningar

5 Vad innebär åtagandet? Detta ska vara klart 31 mars 2011:
Mål för 2014 och 2020 (Mwh/år samt procentuell minskning jmf med 2009), Nulägesanalys över energianvändningen med basår 2009 – ska innehålla transporter och fastigheter Handlingsplan som innehåller: Åtgärder för att uppnå målen med angiven tidsplan Minst två åtgärder enligt förordningen om energieffektiva åtgärder Beskrivning av hur information om målen för energieffektivitet ska spridas inom kommunen

6 Energianvändning 2009: Våra fastigheter: 55 600 MWh
Gatubelysning: MWh VA: MWh Ishallar: MWh Nybyggnation: MWh Transporter: tillkommer Upphandling: svår att kvantifiera Totalt: MWh (c:a 5 % av den totala energianvändning i Nacka kommun) Mycket eller lite jmf med andra kommuner?

7 Nuläge – verksamheternas arbete för att minska energianvändningen
Många verksamheter har kommit långt när det gäller att energieffektivisera! Största förbättringspotentialen: kommunens upphandling av varor och tjänster (Nacka Partner Ekonomi och Upphandling) – åtgärder på gång

8 Samarbetet mellan verksamheterna är den stor vinsten – för första gången ser vi helheten

9 Mål för 2014 och 2020 Exempel: 2014: energianvändningen i kommunens fastigheter ska ha minskat med 10 % jmf med 2009 2020: energianvändningen i kommunens fastigheter ska ha minskat med 20 % jmf med 2009 Men ska målen svälja en ökad befolkning? Mål är endast obligatoriskt för fastigheter och transporter, men det är ju bra om vi har det även för andra områden.

10 Handlingsplanen – ex på åtgärder
Byta ut kvicksilverlampor till lågenergilampor Miljöansvarig på Upphandlingsenheten Uppföljningssystem för miljökrav i upphandlingar Energikrav vid inköp till stadshuset (kaffemaskiner, skrivare mm) Driftsoptimering av skolor, förskolor mm. Utveckla arbetat med energikrav i nybyggnation av förskolor och idrottshallar Insatser för att ändra brukarbeteenden hos kommunens hyresgäster Energieffektiviseringar av ishallarna och simhallarna Utveckla arbetet med samordnade transporter och våra tjänsteresor (etanol, el)

11 Åtgärder forts. Energikrav i stadsbyggnadsprocessen – del i stadsbyggnadspolicy? Utvärdering av LTA-systemen, livscykelanalys av VA-pumpar Utveckla smartgrid - möjligheten att ta till vara lokala energikällor

12 Informera om kommunens arbete – en viktig del av arbetet!

13 Styrning KS ansvarig nämnd
Avstämningar med Hållbarhetsberedningen, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Fritidsnämnden Styrgrupp Miljöenheten projektsamordnare

14 Tidsplan 29 sep Information till Hållbarhetsberedningen
13 okt Information till MSN 25 okt Information till KS 1 nov Åtgärdsbeskrivningarna reviderade och klara 16 nov Information till TN 24 nov Information till Fritidsnämnden 13 dec Förslag till energistrategi klart 14 mars Beslut i KS 31 mars Rapportering till Energimyndigheten av: - Strategi, mål, handlingsplan - Redovisning av hur stödet använts (arbetstid, konsultkostnader) - Minst två åtgärder enligt förordningen om energieffektiva åtgärder Årlig rapportering om läget för åtgärderna den 31 mars


Ladda ner ppt "Stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting"

Liknande presentationer


Google-annonser