Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rengöring Syfte Öka er kunskap kring rengöring av utrustning och lokaler För att främja hygieniska förhållanden Målet Elever ska ha kännedom om vad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rengöring Syfte Öka er kunskap kring rengöring av utrustning och lokaler För att främja hygieniska förhållanden Målet Elever ska ha kännedom om vad."— Presentationens avskrift:

1 Rengöring Syfte Öka er kunskap kring rengöring av utrustning och lokaler För att främja hygieniska förhållanden Målet Elever ska ha kännedom om vad man bör tänka på vid rengöring av utrustning och livsmedelslokaler, för att få goda hygieniska förutsättningar

2 Krav på renhet Varför har livsmedels lokaler det? 4 nivåer av rent
Bakteriologiskt rent Visuellt rent 1) Bryta smittvägar Produktens kvalitet och konsumenters hälsa Vårdat intryck Förhindra halkskador Underhålla och skydda utrustningen 2) Ingen synlig smuts får finnas kvar Osynlig smuts som orsakar dålig lukt är borta Levande mikroorg har reducerats ((((ytor som har kontakt med mat))) Alla mikroorg är avdödade Sterilt Kemiskt rent

3 ”Smuts” Vad är smuts? Omständigheterna avgör om det är smuts eller inte! Vad finns det för smuts i ett restaurangkök? Vad finns det för smuts i en matsal? 1) Oönskade ämnen på arbetsutrustningen Protein, fett, stärkelse, salt Mjöl i bageri, blod i slakteri, kalk i mejeri 2) - En degbunke som kommer in till disken går från livsmedel till smuts 3) - Eleverna funderar 4)

4 ”Rengöringsmedel” ordet rengöring betyder att man tar bort alla oönskade partiklar! Kem en förkortning av vadå? Surt eller Alkaliskt, att välja rätt Desinfektion Säkert handhavande av rengöringsmedel!! 2) Kemikalier, tensider gör att diskmedlet är effektivt, löddra, löser olja och smuts 3) Surt => kalkbeläggningar, rost, bakterier Neutralt=> lättare protein och fett Alkaliskt => fett proteiner, stärkelse, bakterier 4) 100°C vatten, alkohol, klor 5) - SKYDDSUTRUSNING SKA ALLTID FINNAS VID HANTERING AV STARKT FRÄTANDE MEDEL

5 Rengöringsmedel Fyra faktorer påverkar resultatet av din rengöring
Använd få medel, varför då? Miljövänligt & rätt Doserat!! 1.Mekanisk effekt 2.Tid 4.Temperatur 3.Kemisk effekt 1) 1) hur hårt du borstar/skrubbar, vattenstrålensstyrka 2) Verknings tiden medlet får ha 3) styrkan på medlet 4) över 40°C så koagulerar vissa proteiner För sköljning 35-40°C Diskning 55-65°C Slutsköljning 80-90°C 2) - Lättare för personalen, billigare 3) Använd miljövänliga alternativ & Följ doserings anvisningar & sparar pengar och miljö

6 Rengöringsmedel PH värdet i medlet visar vad det kan användas till!!
Rätt medel till rätt saker 0-5 rostfritt, kakel, wc, bra mot kalk, avlagringar mm 6-8 handdiskning och arbetsytor (hudens ph 4-6,5) 8-14 löser bäst fett och proteiner maskindisk och grovrengöring (golv) ””Saltsyra”” - Saltsyra, alternativt väteklorid, är en av de vanligaste syrorna som i koncentrerad form är mycket starkt frätande. Saltsyra består formellt sett av en vattenlösning av gasen väteklorid. - Tillräckligt utspädd saltsyra är relativt ofarlig och finns till exempel i människans magsäck, se magsaft. - Inom livsmedelsindustrin används E-nummer E 507 för saltsyra. ””Natronlut”” Användning Natronlut 50% är en natriumhydroxidlösning och används som rengöringsmedel inom bryggerier, mejerier, kemisk-tekniska applikationer samt som neutraliseringsmedel inom livsmedelsindustrin, t ex vid margarin- och stärkelsetillverkning. Natronlut används också som neutraliseringsmedel vid vattenrening. Egenskaper Natronlut är en klar, färglös, luktlös och starkt frätande vätska som är känslig för kyla. Den är löslig i vatten.

7 Rengörings Utrustning
Vad använder vi i köken respektive serveringen för att städa?? eller ??????? Kemikalier och städutrustning ska förvaras i separat utrymme så att de inte kontaminerar maten! SKYDDSUTRUSNING SKA ALLTID FINNAS VID HANTERING AV STARKT FRÄTANDE MEDEL Rengör och byt!! 1 - Eleverna berättar 2 Lätt fuktat bättre än papper och disenfiktion Stor hygienisk fördel att torka med papper och slänga, varför?? 3 - Vad menas med det då?? 4 - Visa ögon skölj, glasögon och handskar 5 Slangar och annan utrustning ska vara hel och ren (munstycken måste rengöras eller bytas kontinuerligt)

8 Rengöringsmetoder Torr rengöring eller våt rengöring, när gör man vad?
Skolans 5 s, vilka är de? KLAR!! SKUMMA SKURA SKRAPA SKÖLJ SKRAPA TORR Vid hantering av torra livsmedel I ett bageri är det bättre att dammsuga än att soppa, våt rengör hellre (kallvatten först) VÅT I alla lokaler där vatten förekommit öppet vid tillverkning Rengör utrustning snarast tex köttkvarn Använd inte högtryck (sprider saker)

9 Rengöringsmetoder av:
Handdiskning Maskindisk Golvbrunnar Toaletten 1) 5,5-7 ph Skrapa – skölj – diska – skölj – torka Byt vatten ofta Se till att noga rengöra diskmaterial Skölj ur sist men kallvatten Desinfektera för att hålla bakterierna nere 2) Diskrutiner 1) Skrapa av 2) Sortera / avkalkagelé 3) För sköljning 35-40°C 4) Diskning 55-65°C 5) Slutsköljning 80-90°C 6) Lufttorkning 3) - rengöring måste skötas annars frodas bakterier ex Listeria (kylskåps tålig) - Ta bort smuts, diska ur och spola (inte för hårt tryck, droppsmitta), tillsätt bakterier som äter fett och andra baktierer 4) - Handtaget, lysknappen, kranen, tvålen, och spolkanppen (torkas i denna ordningen)

10 Rengöringsschema Vad är det? Varför är det viktigt?
varför får du inte använda samma städutrustning i kök och matsal, hur kan du separera dem? 1 Se sida 177 i boken 2 Underlättar ordning och reda, samt fördelar ut ansvar, gå inte att missa sin upg Ska finnas dokumenterade och väl synliga och tillgängliga vid arbetsplatsen Alla som arbetar ska vara insatta i städrutinerna Kvittera gärna att de läst igenom er EGK pärm Förvaring av städutrustning sker där det inte kan kontaminera livsmedlen Om en olyckan sker skölj alltid med kallt vatten minst 15 minuter, varmt vatten aktiverar i stort sätt alltid rengöringsmedlets funktion Ögonsköljstationer ska finnas utplacerade i köket väl synliga Om sjukhus måste uppsökas tag med produktblad Städschemat innehåller vad som skall städas när och hur det skall ske Flera gånger dagligen Dagligen 2ggr/vecka Varannan vecka 1ggr/månad eller år Storstädning/inventering 3 - Korskontaminering och märk upp i färger

11 Rengöringskontroll varför har vi det??
Hur kan vi kontrollera att det är rent?? 1 - 2 Visuellt – checklista – bakteriellt prov

12 Hur kan vi Underlätta för rengöring då??
Rutiner och checklistor Gör rent efter varje moment Håll kort med disk, tänk igenom vad du ska göra och hur mycket utrustning du behöver använda Tydliga anvisningar för hur städningen skall bedrivas Tydliga förvarings anvisningar för utrustning, var sak på sin plats Tydliga anvisningar för doseringsmängden och handhavande av rengöringsmedel


Ladda ner ppt "Rengöring Syfte Öka er kunskap kring rengöring av utrustning och lokaler För att främja hygieniska förhållanden Målet Elever ska ha kännedom om vad."

Liknande presentationer


Google-annonser