Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intersektionella perspektiv på olikhetskapande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intersektionella perspektiv på olikhetskapande"— Presentationens avskrift:

1 Intersektionella perspektiv på olikhetskapande

2 Intersektionalitet Traditionell förklaring:
Klass Genus Etnicitet Generation ”…man på förhand kan bestämma vilken typ av relationer av över/underordning som är viktigast och vilka som är av perifer betydelse” los Reyes & Mulinari 2005, p. 90

3 Kritik av feminismen

4 Dikotomism Essensialisme Hur sociokulturella hierarkier och maktordningar interagerar och skapar inklusion/exklusion i relation till kategorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder/generation, nationalitet, osv. Lykke 2005

5 Utgångspunkt Kvinnor är inte bara kvinnor. Vi innehar alla multipla positioner Går att ändra maktförhållande i samhället genom att synliggörande Bakgrund ”Black feminisms” kritik av mainstream feminism - Vithet - Hetronormativitet

6 Intersektionalitet fokuserar skärningspunkten/vägkorsningen mellan olika samhälleliga maktordningar som baseras på genus, etnicitet, nationalitet, sexualitet, klass osv.

7 Kategoriseringens problem

8 Individet, subjektpositioner och intersektionalitet
Multipla identiteter/Subjektpositioner Individet måste placeras i en social och historisk sammanhäng Ifrågasätta premisserna för skillnadsskapande, i stället för att ta skillnaderna för givna

9 Maktteoretisk inspiration
Marxistiska arvet: Överordning/underordning Ideologiproduktion Hegemoni (Gramsci) Foucauianska arvet: Makt/kunskapt/motstånd

10 Postkolonial kritik Det moderna projektet Den ”Andra”
Tron på sannheten och metoden Tron på sista instanser: Tron på avslöjande strategier Tron på framsteget Tron på frihet Den ”Andra” Kulturellt hegemoni


Ladda ner ppt "Intersektionella perspektiv på olikhetskapande"

Liknande presentationer


Google-annonser