Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning, forskning och innovation sedan 1666

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning, forskning och innovation sedan 1666"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning, forskning och innovation sedan 1666
Lunds universitet Alla siffror är från verksamhetsåret 2016. Utbildning, forskning och innovation sedan 1666

2 Ett universitet i världsklass
Grundat 1666 studenter (individer), varav internationella 7 400 anställda, varav 800 professorer och lärare, forskare och doktorander 280 utbildningsprogram, varav 200 på avancerad nivå 2 060 fristående kurser, varav 700 på engelska Alla siffror är från verksamhetsåret 2016.

3 Ett fullskaligt universitet – åtta fakulteter
Medicinska fakulteten Lunds tekniska högskola Naturvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Humanistiska och teologiska fakulteterna Ekonomihögskolan Juridiska fakulteten Konstnärliga fakulteten

4 Naturvetenskapliga fakulteten
Alla siffror är från verksamhetsåret 2016.

5 Fakulteten i siffror 10 institutioner eller motsvarande 945 anställda
13 ingångar till kandidatprogrammet 20 masterprogram 23 forskarutbildningsinriktningar 77 doktorsexamina 7 licentiater Alla siffror är från verksamhetsåret 2016.

6 Finansiering Totala intäkter: 1 074 miljoner SEK
Alla siffror är från verksamhetsåret 2016.

7 Personal Totalt antal anställda: 945 (38 % kvinnor)
Alla siffror är från december 2016 (KUBEN). Diagrammet visar antal anställda (individer) samt, inom parentes, hur stor procent som utgörs av kvinnor.

8 Utbildning 3 200 studenter (cirka 1 700 helårsstudenter)
13 ingångar till kandidatprogrammet 20 masterprogram 23 forskarutbildningsinriktningar Sjukhusfysikerprogrammet Doktorsexamen Kandidatprogram: 3 år Masterprogram: 2 år Sjukhusfysikerprogram: 5 år Doktorsexamen: 4 år

9 Kandidatprogrammet, 13 ingångar
Astronomi Biologi Fysik * Geologi Kemi Kemi/molekylärbiologi Matematik * Meteorologi och biogeofysik Miljö- och hälsoskydd Miljövetenskap Molekylärbiologi Naturgeografi och ekosystemanalys * Teoretisk fysik * = ges även på engelska

10 Masterutbildningar, 20 program
Astrofysik Biologi Bioinformatik Molekylärbiologi Fysik Geologi Kemi Nanokemi Proteinvetenskap Matematik Matematisk statistik Miljövetenskap Miljö- och hälsoskydd Naturgeografi och ekosystemanalys Atmosfärvetenskap och biogeokemiska kretslopp Geografisk informationsvetenskap Geomatik Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys Synkrotronljusbaserad vetenskap Tillämpad klimatstrategi

11 Forskarutbildning, 23 inriktningar
Astronomi och astrofysik Teoretisk fysik Beräkningsbiologi Fysik Medicinsk strålningsfysik Matematik Matematisk statistik Numerisk analys Biologi Naturvetenskapens didaktik Miljövetenskap Geobiosfärvetenskap Kvartärgeologi Berggrundsgeologi Naturgeografi och ekosystemvetenskap Geografisk informationsvetenskap Kemi Analytisk kemi Biokemi Fysikalisk kemi Kemisk fysik Molekylär biofysik Oorganisk kemi Organisk kemi Teoretisk kemi Teoretisk fysik är lite speciellt. Man kan disputera i teoretisk fysik (utan inriktning) eller i teoretisk fysik med inriktning beräkningsbiologi. För de andra ämnena med inriktningar (geobiosfärsvetenskap och kemi) har man alltid en inriktning, det vill säga man kan inte disputera i exempelvis ”kemi” (utan inriktning).

12 Institutioner eller motsvarande
Avdelningen för medicinsk strålningsfysik Biologiska institutionen Centrum för miljö- och klimatforskning Fysiska institutionen Geologiska institutionen Institutionen för astronomi och teoretisk fysik Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Kemiska institutionen Matematikcentrum Max-lab N-fak

13 FAKULTETSSTYRELSE Ordförande Olov Sterner, dekan
PRESIDIUM Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Studeranderepresentanter LEDNINGSRÅD Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Prefekter Studeranderepresentanter NÄMNDER Biblioteksnämnd Docenturnämnd ETP-nämnd Forskarutbildningsnämnd HMS-kommittéer Infrastrukturråd IT-råd Kommitté för jämställdhet och lika villkor Lärarförslagsnämnd Stipendiekommitté (studieavgiftsstipendier) Stipendiekommitté (konferens och forskningsresor) Strategigrupp för MAX IV och ESS Utbildningsnämnd INSTITUTIONER ELLER MOTSVARANDE Avdelningen för medicinsk strålningsfysik Biologiska institutionen Centrum för miljö- och klimatforskning Fysiska institutionen Geologiska institutionen Institutionen för astronomi och teoretisk fysik Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Kemiska institutionen Matematikcentrum Max-lab N-fak KANSLI N Kanslichef Catrin Malmström Arbetsmarknad och alumni Ekonomi Internationalisering IT-frågor Kommunikation Personal PLUS (högskolepedagogisk utbildning) Sekretariat Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå 13

14


Ladda ner ppt "Utbildning, forskning och innovation sedan 1666"

Liknande presentationer


Google-annonser