Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmö Universitet 2018 Mångfald, kreativitet och samhällsengagemang Fördjupat underlag till regeringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmö Universitet 2018 Mångfald, kreativitet och samhällsengagemang Fördjupat underlag till regeringen."— Presentationens avskrift:

1 Malmö Universitet Mångfald, kreativitet och samhällsengagemang Fördjupat underlag till regeringen

2 presentation Ny högskola växer fram Snabb utveckling
I dag – en lägesbeskrivning Trådar som löpt genom lärosätets historia Målbild och målområden Universitetets väg framåt

3 Kapitel 1 högskolan växer fram (1998-2005)
Nedlagda industrier, låg utbildningsnivå och nedåtgående befolkningskurva Blocköverskridande riksdagsmotion för nytt lärosäte Högskolan bildas 1 juni 1998 Flyttar delar från Lunds universitet: tandvårds-, lärar- och högskoleingenjörsutbildningar Uppdrag: breddad rekrytering, problembaserat lärande, segregations- och invandringsfrågor och livslångt lärande Komplicerad forskningsfinansiering (två ”små” poster) Bibliotek och it integrerade i verksamheten

4 Kapitel 2 Snabb utveckling (2006-2015)
Kärnvärden tar form: medborgerlig bildning, gränsöverskridande handlingskompetens, partnerskap och internationalisering för alla Bolognaprocessen – utbildningar i tre nivåer Nya utbildningsprogram – exempelvis: folkhälsovetenskap, spelutveckling och datavetenskap Forskarutbildning etableras inom fler ämnen Forskningen stärks – centrumbildningar, exempelvis: Internet of Things and People Research och Centrum för sexologi och sexualitetsstudier Mötesplatser för samverkan

5 Kapitel 3 I dag – utbildning
Professionsutbildningarna dominerar: lärare, sjuksköterskor, socionomer, tandläkare, tandhygienister, tandtekniker och högskoleingenjörer Generell examen, exempelvis: media och design, ledarskap och organisation, internationell migration och etniska relationer, spelutveckling, idrott, kriminologi och sexologi 50 procent av program på avancerad nivå på engelska

6 Kapitel 3 I dag – utbildning
Cirka helårsstudenter Hälften av studenterna kommer från platser utanför Skåne 30 procent av studenterna har utländsk bakgrund – högre än rikssnitt Två tredjedelar av studenterna är första generationens akademiker – högre än rikssnitt Prestations- och etableringsgrad – på eller över rikssnitt

7 Kapitel 3 I dag – forskarutbildning
Examensrätt för utbildning på forskarnivå inom sju områden – femton ämnen, exempelvis: odontologi, biomedicinsk vetenskap, urbana studier, datavetenskap och idrotts-vetenskap Drygt 220 doktorander – varav cirka fyra femtedelar har anställning vid högskolan Flervetenskapligt förhållnings-sätt

8 Kapitel 3 I dag – forskning
Forskningsintäkter: 286 mkr - anslag: 137 mkr (+ 90 mkr 2018) - externa intäkter: 149 mkr Bäst i landet när det gäller bibliometriskt index i relation till anslag Nionde plats i landet vad gäller externa medel i relation till anslag USA och Danmark – mest vanliga länder för internationell sampublicering

9 Kapitel 3 I dag – forskning
Lärosätesgemensamma forsknings-centrum: Biofilms – Research Center for Biointerfaces Centrum för tillämpad arbetslivs- forskning och utvärdering Centrum för sexologi och sexualitetsstudier Internet of Things and People Research Centre Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare

10 Kapitel 3 I dag – samverkan
Medgrundare i flera samarbets-organisationer: Mobile Heights, Media Eveloution och Resilient Regions Association. Exempel på satsningar: Malmö-kommissionen, Bunkeflomodellen, Living Labs, Open Labs Malmö samt Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) och Anna Lindh-akademin. Globalt perspektiv: 240 inter-nationella bilaterala avtal samt många samarbeten inom universitetsnätverk

11 Trådar genom historien
Breddad rekrytering och breddat deltagande Samhällsengagemang Samverkan, samproduktion och innovation Flervetenskap Kontinuerlig kvalitetsutveckling Globalt engagemang

12 Målbild Malmö universitet bedriver högkvalitativ utbildning och forskning i nära samverkan med övriga delar av samhället för att skapa, dela och nyttiggöra kunskap som bidrar till en hållbar samhälls-utveckling såväl lokalt som globalt. Malmö universitet har en viktig roll i att identifiera och definiera viktiga och framtida samhällsutmaningar.

13 målområden Balans mellan forskning och utbildning
Forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet Sammanhållna och berikande akademiska miljöer Flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor inom områden som är relevanta för samhället

14 Prioriterade satsningar inom forskning och forskarutbildning:
Kapitel 4 Vägen framåt Prioriterade satsningar inom forskning och forskarutbildning: Ökad externfinansiering (utbyggnad av stöd till ansökningar) Strategisk rekrytering av forskare/lärare Utökad forskningstid för professorer Ledarskapsutveckling för blivande forskningsledare Utveckling av kvalitetsramverk för forskarutbildning och forskning Forskningsplattformar

15 Prioriterade satsningar inom forskning och forskarutbildning:
Kapitel 4 Vägen framåt Prioriterade satsningar inom forskning och forskarutbildning: Stöd till flervetenskapliga större forskningsprogram inom fokusområden (ska adressera samhällsutmaningar) Stöd till flervetenskapliga forskarskolor inom tematiska fokusområden (ska adressera samhällsutmaningar) Globalt engagemang/internationalisering inom forskning och forskarutbildning - utbytesprogram för doktorer och postdoktorer - gemensamma skrivarinternat för seniora forskare/lärare

16 Prioriterade satsningar inom utbildning:
Kapitel 4 Vägen framåt Prioriterade satsningar inom utbildning: Implementering av kvalitetsramverk för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Handlingsplan för forsknings-anknytning Utveckla forskningsbaserad pedagogisk plattform för utmaningsbaserat lärande Ta fram strategi för globalt engagemang – utveckla och fördjupa internationella samarbete

17 Prioriterade satsningar inom samverkan och innovation:
Kapitel 4 Vägen framåt Prioriterade satsningar inom samverkan och innovation: Utveckla hållbara samverkans-modeller och system för nyttiggörande och innovation (inklusive social innovation) Stöd till forskningsbaserade innovationer och nyttiggörande Innovationskontor och holdingbolag Samverkans- och innovationsarenor (vikt vid dokumentation, uppföljning och utvärdering) Ny innovationsmiljö: Storm


Ladda ner ppt "Malmö Universitet 2018 Mångfald, kreativitet och samhällsengagemang Fördjupat underlag till regeringen."

Liknande presentationer


Google-annonser