Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella relationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella relationer"— Presentationens avskrift:

1 Internationella relationer
Det internationella systemet

2 Dagens lektion Vad är det internationella systemet?
Olika typer av makt: hård och mjuk makt Mono -, bi- och multipolära system Olika perspektiv på internationell politik

3 Vad är det internationella systemet?
Det internationella systemet kan beskrivas som ett mönster av relationer mellan olika aktörer Den viktigaste aktören  de enskilda suveräna staterna Relationen mellan staterna kan beskrivas som anarkistiskt (= utan styre).

4 Olika typer av makt Vad är makt?
Hård makt = militär makt och ekonomisk makt Mjuk makt = handlar om de värden en stat representerar, även ideologiskt makt. Ex. Sovjetunionen, katolska kyrkan, medieföretag.

5 Monopolärt system Monopolärt system = en stormakt dominerar världen (eller den kända delen av världen). Exempelvis: antikens romerska rike Den dominerande staten har hegemoni = överhöghet, ledarställning. Ett monopolärt system upphör när systemet försvagas inifrån. När det monopolära systemet är starkt råder det fredliga förhållanden mellan olika grupper. Ex. Pax Romana = det romerska riket. I system som inte är monopolära kan det finnas stormakter som kan upprätthålla fred genom kontroll och förtryck. Ex. Pax Britannica (Europa ) och Pax Sovjetica (inom sovjetunionen).

6 Bipolära system Bipolärt system = två dominerande stormakter
Detta system leder oftast till att mindre stater allierar sig med större stater. Ex. Kalla kriget Ett bipolärt system upphör antingen genom att en av stormakterna faller samman inifrån (Sovjet) eller genom krig mellan de två dominerande stormakterna. Under kalla kriget utbröt aldrig något direkt krig mellan USA och Sovjet p g a terrorbalans i form av kärnvapen.

7 Multipolära system Europa 1915  Multipolära system = består av ett flertal jämnstarka större makter. Ex. världen före kalla kriget Leder oftast till komplicerade maktbalanssystem. Innebär att stater formar allianser med varandra för att utjämna maktskillnader. Multipolära system kan övergå till bipolära system. Ex. I Europa före första världskriget genom bildandet av ententen och trippelalliansen.


Ladda ner ppt "Internationella relationer"

Liknande presentationer


Google-annonser