Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysioterapeuterna Västerbotten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysioterapeuterna Västerbotten"— Presentationens avskrift:

1

2 Fysioterapeuterna Västerbotten
Verksamhetsplan 2016 Fysioterapeuterna Västerbotten

3 Kongressbeslut för mandatperioden 2013-2016
Vision: Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd. Mål: En profession i rörelse, med tre sammanhållna dimensioner: Profession-Position-Lön

4 Arbetsplatsombud Mål/syfte: God kontakt med arbetsplatsombuden i distriktet för att stärka den enskilde i sitt uppdrag samt stärka Fysioterapeuternas position. Aktiviteter: Fackliga sammankomster en gång per halvår för arbetsplatsombud där förhandlingsråd och distriktsordförande medverkar Informationsutskick via e-post till arbetsplatsombud I enlighet med förbundets policy arrangera Facklig grundkurs

5 Arbetsplatsombud Mål/syfte: Fler arbetsplatsombud i distriktet. På sikt, att varje arbetsplats där en fysioterapeut arbetar finns ett arbetsplatsombud. För att öka Fysioterapeuternas inflytande behövs alla. Aktivitet: Identifiera arbetsplatser där arbetsplatsombud saknas och ta personliga kontakter

6 Studenterna Mål/syfte: God kontakt med Studenterna vid Fysioterapeutprogrammet, Umeå universitet, för idéutbyte och etablering av facklig tillhörighet hos blivande kollegor. Aktiviteter: Representant från Studenterna adjungeras till distriktsstyrelsens möten Facklig information till T6 Undersöka möjligheten att informera i fler terminer

7 Medlemmar/Blivande medlemmar
Mål/syfte: God kontakt med medlemmar/blivande medlemmar i distriktet för att öka samhörighet och ge chans till nätverkande. Styrelsens verksamhet utformas genom dialog med medlemmarna . Gemensamma aktiviteter kan på sikt underlätta rekrytering till förtroendeuppdrag. Aktiviteter: Arrangera en medlemsaktivitet som kan nå så många medlemmar som möjligt i distriktet Uppdaterad och tillgänglig information på distriktets webbplats

8 Beslutsfattare Mål/syfte: God kunskap om och värdering av fysioterapi hos beslutsfattare in om hälso- och sjukvård. Fysioterapeuterna ska vara väl kända hos länets landstings- och kommunala politiker med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Genom personliga möten med arbetsgivarna ökar möjlighet till påverkan. Aktivitet: Fortsätta kontakter med politiker i landsting och kommun Bjuda in politiker i landsting och kommun till ”informationsfrukost”

9 Specialisttjänster Mål/syfte: Fler specialisttjänster i klinisk verksamhet. Rätt använd kompetens underlättar för patienter/brukare att få tillgång till kvalificerad bedömning och behandling. Fler specialisttjänster skapar karriärvägar inom professionen. Aktiviteter: Fortsatta kontakter med förbundets kansli samt Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, inriktning fysioterapi vid Umeå universitet Fortsätta påverkansarbete gentemot VLL

10 Styrelsearbete Mål/syfte: God start för verksamhetsårets nya distriktsstyrelse gynnar kreativitet, effektivitet och trivsel. Aktivitet: Verksamhetsplaneringsträffar för styrelsen i januari och augusti

11 Styrelsearbete Mål/syfte: Fastlagda rutiner finns för distriktsstyrelsens arbete med löneprocess, påverkan, medlemsaktiviteter och fackliga kurser. Överblick och framförhållning underlättar och effektiviserar styrelsens arbete. Aktivitet: Hitta verktyg som underlättar styrelsearbetet Dokumentera rutiner för styrelsearbete som underlättar kompetensöverföring

12 Geografisk jämlikhet Mål/syfte: Distriktets aktiviteter utgår från en grundidé om geografisk jämlikhet. Aktiviteter: Arrangemang planeras med möjlighet till video- eller telefonlänk Lokalisering av arrangemang i länet varierar Synliggöra behovet av att ta hänsyn till geografi och därmed minska beroende av avstånd och ekonomisk inverkan på deltagande Eftersträva geografisk spridning för representation i styrelsen


Ladda ner ppt "Fysioterapeuterna Västerbotten"

Liknande presentationer


Google-annonser