Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsultationsmöte Single Sky kommittén SSC

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsultationsmöte Single Sky kommittén SSC"— Presentationens avskrift:

1 Konsultationsmöte Single Sky kommittén SSC
1 Inledning, varför detta möte 2 Kommande EU regelverk som troligen behandlas i Singel Sky kommittén under 2016. 3 Revision av rådsförordning 216/2008 4 Övriga frågor

2 Varför detta konsultationsmöte
Inget krav i EASA regelverket om att konsultationsmöten ska ske inför EASA kommittémöte, dock finns det för SSC i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet ("ramförordning”) TS vill dock ta reda på vad den svenska branschen har för synpunkter för att kunna ta fram ett förslag till svensk inriktningsståndpunkt TS vill med detta höja ambitionsnivån som ett led i TS strategi för positiv näringsutveckling

3 Transportstyrelsens åtgärder inom ramen för strategin för positiv näringslivsutveckling – internationell samordning Dessa bilder ska kunna läggas till en presentation för att informera om vilka konkreta åtgärder som sjö- och luftfartsavdelningen vidtar inom ramen för Transportstyrelsens strategi för positiv näringslivsutveckling för att förstärka servicekulturen och skapa tydliga kontaktvägar (förbättringsområde 3) ha en proaktiv regelutveckling och beredning av EU-frågor (förbättringsområde 5) utveckla dialogen med näringslivet (förbättringsområde 7)

4 Några av era önskemål Skapa kontaktvägar som underlättar i kontakt med Transportstyrelsen Kommunicera regelutvecklingsbehov och inhämta synpunkter från berörda aktörer tidigare än idag Informera oss regelbundet om vad som är på gång inom EU i aktuella frågor och inhämta våra synpunkter på, och bedömningar av konsekvenser av, dessa frågor Säkerställ att Transportstyrelsens samverkan kring EU-frågor är heltäckande Branschens synpunkter vid dialog med GD (Staffan) har delats delats in i 10 förbättringsområden, av dessa 10 är 3 särskilt relevanta för den internationella samordningen och TS internationella arbete: 3. Förstärkt servicekultur och tydliga kontaktvägar 5. Proaktiv regelutveckling och beredning av EU-frågor 7. Utvecklad dialog med näringslivet På bilden framgår de synpunkter som branschföreträdarna förde fram som har mest bäring på den internationella samordningen.

5 Vad vill vi åstadkomma och hur sker konsultationen
TS vill på ett tidigt stadium fånga upp frågor som är viktiga för Sveriges flygindustri och näringsliv för att kunna driva en inriktning vid framtagande av flygets regelverk inom Europa Därför är det nya och ändrade regelverk som konsultationerna kommer att fokuseras på Frågor som till exempel prestationssystemet, specifika säkerhetsfrågor, avgifter, prestanda och procedurfrågor sker genom sakenheterna. Sakenheterna kommer att vara de som har eventuella branschmöten om införande av förordningarna EU kommissionens planering över vilka förordningar som ska behandlas kommer att vara utgångspunkt för konsultationerna.

6 Konkreta åtgärder vi vidtar
Skapa och bjuda in till beredningsgrupper för proaktivt arbete på sjö- och luftfartsområdet Skapa och bjuda in till beredningsgrupper för att kunna bereda specifika frågor, rättsakter eller ärenden snabbt Belysa konsekvenser i underlag inför internationella möten Ta fram raminstruktioner för ämnen som ofta behandlas Idén är att skapa en fast extern beredningsgrupp för proaktivt arbete (”proFEB”) på sjöfartsområdet och en fast extern beredningsgrupp för proaktivt arbete på luftfartsområdet. De ska förslagsvis kunna sammankallas en gång i halvåret, t.ex. i samband med ordförandeskapsskiftena i rådet. Dessa grupper kommer också att kunna användas för dialog om och beredning av Transportstyrelsens regelöversiktplan (RÖPen) och andra mer långsiktiga planer eller ämnen. När en specifik fråga hanteras – ofta återkommande - i rådsarbetsgruppen (RAG) eller i ett annat internationellt forum kan en fast extern beredningsgrupp inrättas för beredningsarbetet av en specifik fråga eller rättsakt (”beFEB”) som är förberedd på snabba frågeställningar och korta svarstider. Så kan ske i samband med översyn av slotsförordningen, vid arbete med att förändra grundförordningen (216/2008 eller EASA-förordningen) eller när någon av SES-förordningarna ses över. Här bör beredningen till stor del äga rum mejlledes, men även möten kan bli aktuellt. Vi kommer att lägga mer krut på att belysa konsekvenser för Sverige inbegripet er som branschaktörer inför internationella möten. Det innebär sannolikt att vi behöver bra återkoppling från er på våra bedömningar och att ni stöttar med underlag vid behov. Vi siktar även på att ta fram raminstruktioner inför möten. Med mindre detaljer än dagens instruktioner ska de ge utrymme för att bättre belysa prioriterade frågor och den svenska hållningen.

7 Fortsättning… Detta arbetssätt, är i linje med EU kommissionen arbetssätt att mer nyttja förberedelsearbete genom WS's, både begränsade och öppna för industrin. Diskussionerna på SSC har blivit mer av övergripande karaktär. De flesta förordningsförslag på senare tid har tagits fram av EASA och där deras regelframtagningsprocess har använts. Detta ger möjlighet för alla att delta med synpunkter både i eventuella arbetsgrupper och genom NPA förfarande.

8 Konsultationstider och agenda
I och med att SSC och EASA kommittén blir mer och mer sammankopplade kommer konsultationsmötena för båda kommittéerna hållas på samma dag, och det är möjlighet att delta på båda. EASA och SSC 13-15 Tider för 2016 9 februari 9 juni 10 oktober 22 november Agendan kommer vara kopplad till regelutvecklingsplanen och inte direkt till agendan för Singel Sky kommittén.

9 Regelverk för beslut 24-25 februari
Commission Implementing Regulation laying down common requirements for service providers and the oversight in air traffic management/air navigation services and other air traffic management network functions, repealing Regulation (EC) No 482/2008, Implementing Regulations (EU) No 1034/2011 and (EU) No 1035/2011 and amending Regulation (EU) No 677/2011 Commission Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) No 923/2012 as regards the update and completion of the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation (SERA Part C) and repealing Regulation (EC) No 730/2006 Commission Implementing Regulation amending Regulation (EU) No 255/2010 as regards the ICAO provisions referred to in Article 3(1) Commission Implementing Regulation amending Regulation (EC) No 262/2009, Implementing Regulation (EU) No 1207/2011 and Implementing Regulation (EU) No 1079/2012 as regards references to ICAO provisions

10 SESAR Deployment

11 SESAR 2020 June 2014: SJU Extension Decision
July 2014: Launch of Membership Call for Expression of Interest November 2014: selection of 19 Candidate Members out of 24 applications Dec 14 – April 15: dialogue phase aiming at refining the action plan – Completed Q1 2015: launch call for Exploratory Research Q4 2015: launch of the call for Proposals for the PPP 2016: Membership and first grant awards Exploratory Research call Dedicated call on Drones Call to perform Very Large Scale Demonstration activities to bridge R&D with Deployment

12 ATM Mastreplan When we talk about SESAR we talk about SES
To-date the main driver was to build capacity We have today all conditions for a change Consistency with SES regulatory framework. SESAR performance ambition level is now cross-readable with SES Performance pillar The main driver moving forward is to help address the cost issue This update brings closer than ever the 3 processes of the SESAR lifecycle that are now activated Definitions – Development - Deployment

13 SESAR 2020 programme reflects Master Plan priorities (scope, timing etc …)

14 Cyber security ATM needs to:
Define an information cyber-security policy Build in cyber-security at early stage (R&D) Establish a cyber-security governance Develop standardised interfaces to limit risk and subversion

15 SESAR Current & Target Maturity Level


Ladda ner ppt "Konsultationsmöte Single Sky kommittén SSC"

Liknande presentationer


Google-annonser