Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Energi- och klimatdagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Energi- och klimatdagen"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Energi- och klimatdagen
#klimatorebrolan Välkommen till Energi- och klimatdagen

2 Program 9.00 Välkommen 9.15 Två kommunala minuter. 9.45 Fika
10.00 Olika spår: Finansiering, lån och statliga bidrag (gröna investeringar) Hur kan vi arbeta tillsammans för hållbart resande? Modernt trähusbyggande- kan det vara något för vår region? Energi i tillsynen 12.00 Lunch 13.00 Rapportörer 13.30 Framtidens energisystem, med det lokala och regionala som drivkraft Utblickar i omvärlden. Tomas Kåberger  Avrundning 14.45 Kaffe o mingel   Politikerträff.

3 Pratbild till Kjell och Mats anförande

4 Lekeberg Vattenparken slutrenar avloppsvatten från övergödning, och förhoppningsvis läkemedel. Trevlig park och ny biotop för kommunen.

5 Laxå har bytt ut all sin gatubelysning
Laxå har bytt ut all sin gatubelysning. Den stora investeringen betalar sig på tre år.

6 Lindesberg Lindesberg har stor andel biobränslen i fjärrvärmen. 95 % är spillvärme från Korsnäs Frövi.

7 Mentimeterfråga 1 Inom vilket område tror du att det blir svårast för oss i länet att nå 80% fossilfrihet till 2030?

8 Mentimeterfråga 2 Vad är viktigt för din organisation att fokusera på för minskad klimatbelastning?

9 Olika spår Spår 1: Finansiering Sal: Pax Spår 2: Hållbart resande Sal: Kronan Spår 3: Modernt trähusbygge Sal: Rex Spår 4: Tillsyn Sal: Skandia

10 Rapportörer

11 År 2020 har utsläppen av växthusgaser i Örebro län minskat med 25 procent jämfört med 2005.

12 År 2020 har energiintensiteten i Örebro län minskat med 20 procent jämfört med 2008.

13 År 2020 utgör mängden tillförd förnybar energi minst 60 procent av den totala energianvändningen i Örebro län

14 Rapportörer

15 Stort tack för idag!


Ladda ner ppt "Välkommen till Energi- och klimatdagen"

Liknande presentationer


Google-annonser