Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lax i Ryssland? Varför lax? Ikon Indikatorart Länk hav-vatten-land.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lax i Ryssland? Varför lax? Ikon Indikatorart Länk hav-vatten-land."— Presentationens avskrift:

1 Lax i Ryssland? Varför lax? Ikon Indikatorart Länk hav-vatten-land

2 Lax i Ryssland? HELCOMs plan, inkl. Ryssland: -10 vilda laxfloder med aktivt skydd -minst 4 potentiella floder återetablerade bestånd -mål om 80% potential smolt produktion i varje flod EU - Listad Habitat direktivet - Ny förvaltningsplan på väg? - CFP gäller men undantag från landningskyldigheten och lite annat…

3 Lax i Ryssland? Klart största floden med vild produktion idag: Luga, på Finska vikens sydsida

4 Lax i Ryssland? Luga: 359 km, 13600 km2 400 m bred I mynning
Låglandsflod, bred och långsam 3 huvudsakliga forsar, uppskattat lekområde kvm Kan hålla över lekfisk (?) Möjlig produktion på ca smolt Idag snitt på utvandrande smolt

5 Lax i Ryssland? Vad är problemet?
Börjar och slutar med tjuvfiske i olika former Kombinerat med nedskräpade forsar och en mkt tveksam odling -och utsättnings-verksamhet Svagt lagligt skydd, tex inte rödlistad el. dyl.

6 CCB förslag till förvaltningsplan
Få bukt med tjuvfisket, reglera resten! Fiskodling och utsättningar (kopplat till tjuvfisket!) Rehabilitering av lekområden samt skyd och övervakning under lek Ordna kantzoner och flodbank Förbättra monitoring av upp och nervandrande fisk (skapa basdata) Luga Bay: kontroller, fiskebegränsning och skydd mot vidare exploatering

7 Gjort så långt Organiserat flera möten i Ryssland
Ett lokalt seminarie i Kingisepp, Luga Presenterat vår förvaltningsplan för myndigheter, HELCOM etc Gjort informationsmaterial på ryska Etablerat kontakter med lokala och regionala

8 Prioriterade åtgärdsförslag
Fokusera på: vad är möjligt på kort sikt: Olagligt fiske, på lekfisk, smolt, utanför mynning och i floden Lokala insatser för att återställa lekområden Skapar lokalt engagemang Möjligheter för utkomst i framtiden Skapar koppling till laxen-vattnet

9 Prioriterade åtgärdsförslag
Tjuvfiske har hanterats mkt bra I Lettland: Frivilliga inspektörer, med mkt större befogenhet än i Sverige Kontrollerar både spöfiske och olagligt nät och fällfiske med mera Är licensierade av ”staten” med samma befogenheter som statliga inspektörer (miljöinspektörer i Lettland) Vi föreslår ett liknande system för Luga

10 Vad har Sverige med detta att göra?
HELCOM länder alla ansvar för laxen, trycket på vilda bestånd.. Sverige har stor erfarenhet av både dumheter och återställning- kunskapsöverföring Stöd med små medel kan ge snabb effekt om lekområden kan återställas och kanske förbättras med stor - mellanstor sten t.ex.

11


Ladda ner ppt "Lax i Ryssland? Varför lax? Ikon Indikatorart Länk hav-vatten-land."

Liknande presentationer


Google-annonser