Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

COSMIC R8.1 Läkemedelsmodulen för barnmorskor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "COSMIC R8.1 Läkemedelsmodulen för barnmorskor"— Presentationens avskrift:

1 COSMIC R8.1 Läkemedelsmodulen för barnmorskor

2 Utbildning i läkemedelsmodulen R8.1
Steg 1: Grundutbildning - eLearningfilmer Alla COSMIC-användare ska genomföra eLearning i form av COSMIC R8.1 e-kurser. Steg 2: Övning i COSMIC övning R8.1 Övningsuppgifterna är anpassade till primärvård. Viktigt att övningar görs i Läkemedelsmodulen. Steg 3: Lokala utbildningsinsatser Bildspel som sammanfattar läkemedelsmodulen, som med fördel kan ses i grupp. I bildspelet finns diskussionsuppgifterna, som syftar till att etablera nya lokala rutiner som behövs. Gå igenom utbildningen och kolla vad status är i gruppen

3 De landsting/regioner som använder Cosmic R8
De landsting/regioner som använder Cosmic R8.1 har poängterat att genomförd utbildning ger en väl förberedd vårdgivare som klarar övergången bra. Poängtera vikten av utbildning PV/IT kommer inte kunna supporterar användare som ej har genomfört utbildningen 200 superanvändare som kontaktar oss, ovanstående är en orimlig ekvation

4 Standardrutin för läkemedelshantering Centrala beslut, riktlinjer och rutiner
Standardrutin för läkemedelshantering i Cosmic version R8.1 Fickformat – lathund läkemedel Cosmic R8.1 i primärvård Primärvårdsanpassad lathund Mediciniskt ansvarig ska ha koll på standardrutinen. Här hitta man svar på många frågor som rör lkm Lathundar kommer allt eftersom, och samtliga finns i början på nästa. Visa Hemsidan för Cosmic R8.1 och gå igenom den lite kort

5 Läkemedel – Gamla vyer i nya COSMIC information om läkemedel från R8.0
I nya COSMIC kommer man att kunna se de gamla vyerna för läkemedelsmodulen. De ligger samlade i menymappen Tidigare menyval Läkemedel (läsvy), se bild. Om behov finns av att se hur patientens läkemedelslista såg ut under en period innan nya COSMIC driftsattes kan man göra det i dessa vyer. Obs! Det går inte att jobba i dessa vyer. Enbart läsa. De gamla vyerna för lkm Cosmic R8.0 finns som läsvyer Använd gärna dennya fynktionen – visa cosmic på två skärmar. Ann Walkendorff

6 Läkemedelsmodulen - ett paket
Läkemedelsmodulen kan ses som ett paket där de olika flikarna högst upp visar de olika vyerna för läkemedel. Genom att klicka på Ctrl+L presenteras hela paketet där läkemedelslistan är förvald. Klicka på valfri flik för att se annan vy. Nämn kort de olika flikarna

7 Läkemedel – Läkemedelslista och Receptöversikt
Läkemedelsmodulen i nya Cosmic innehåller bland annat en Läkemedelslista och en Receptöversikt. De är snarlika i sitt utseende där båda vyerna presenterar patientens aktuella och utsatta ordinationer och recept. Följande två bilder beskriver i korthet hur de fungerar. Generella skillnader Receptöversikt – betoning på recept. Kan inte ändra ordinationen från denna vy, men hantera recept. Läkemedelslista – ändringar kan göras från denna vy både avseende ordination och recept. En viktig detalj som skiljer vyerna åt är att de obedömda ordinationer som behöver överföras (migreras) från gamla Cosmic, bara visas i läkemedelslistan. Information om Lkm listan och receptöversikten. I början finns enbart information i lkm listan så använd den. Ann Walkendorff

8 Skriva recept från läkemedelslistan
Enkelt att förnya recept från lkm listan när väl recepten finns där Du kan såklart också e-skicka recept i samband med ny ordination.

9 Du lotsas till Utkorgen när du ska skicka recept
Du lotsas till Utkorgen när du ska skicka recept. Här ligger nu 2 recept och väntar på att skickas Efter att du valt ”förnya recept”/”skriv recept” så lotsas du direkt till Utkorgen. Härifrån kan du komplettera patientinformation, välja förpackningar och skicka e-recept. Bocka i/ur rutor för information som du vill ha med på receptet Här kan du vid behov komplettera patientinformation i fritext Välj förpackning Visa enligt pilarna

10 Migrering av läkemedel
Överföringen ska ske vid första vårdkontakt efter versionsuppdateringen där vårdkontakten innehåller: 1. Nyförskrivning av läkemedel för systemiskt bruk 2. Receptförnyelse av läkemedel för systemiskt bruk Sjuksköterska med förskrivningsrätt överför de läkemedel som hen har behörighet att förskriva. Den person som gör överföringen ansvarar endast för att ordinationen i den nya listan överensstämmer med ordinationen i den gamla. BM ska migrera de lkm som de har förskrivningsrätt på. Många kvinnor vet vi står felaktigt på fler p-piller och då ska de icke aktuella lkm sättas ut Migrera de lkm som är aktuella. Vid problem/svårighet att migrera välj sätt ut och välj ny förskrivning. OK enligt Birgitta S

11 Centrala beslut, riktlinjer och rutiner
Överföring av läkemedel vid uppgradering av Cosmic till version R8.1 Lathund – Överföra läkemedel Primärvårdsanpassad lathund

12 Det finns fler sätt att ordinera
Snabbast och enklast Ordinera med Favoritmall Snabbt Ordinera med Mall Enkelt Dosera med kortnotation Detaljerat Dosera i schema upp/nedtrappning eller i doseringsdialog med doseringstyper som kontinuerlig infusion, villkorad ordination, med formler, min och max dos, minsta tid mellan doser, infusionstid etc. Olika sätt att ny ordinera i Cosmic R8.1 BM ska framförallt välja mallar och gärna göra mallarna till sin egen favorit. Snabbt och enkelt sätt att arbeta Ej mall blir väldigt bökigt och lätt att göra fel. – Saknar ni malla kontakta Lena

13 Administrera läkemedel på enheten
Läkemedel som ska administreras av vårdpersonal byt från receptförnyelse till administrera på enhet. När detta är klart kan recept skrivas. Välj utdelningsvyn och högerklicka. Välj administrera och dokumentera uppgifterna. Adm lkm Alla lkm som ska adm på enheten måste man välja till adm för enheten Lkm som ska adm på enheten finns i utdelningsvyn

14 Läkemedel som ska administreras på enhet då recept är skrivet
Läkemedel som ska administreras av barnmorska, markera läkemedlet och tryck ändra. Byt sedan till Administreras på enhet. Om läkemedlet inte är migrerat, dokumentera i kronologisk journal. Om recept är skrivna Har ni förskrivngsrätt på lkm högerklicka och välj ändra. Välj adm på enheten

15 Generella direktiv I primärvård finns generella direktiv inlagd för behandling vid anafylaktisk chock. Generella ordinationer innefattar läkemedel som får ges av sjuksköterska utan att läkare tillfrågas. De generella direktiven återfinns i utdelningsvyn i Cosmic Mer information i DocPlus Nämn kort generella direktiv

16 Nutritions-produkter
E-recept I nya COSMIC kan du makulera e-recept utan att behöva kontakta apoteket. Meddelande om makulering skickas automatiskt till apoteket. E-recept kan nu även skickas på patienter med reservnummer. E-receptet skickas till specifikt apotek. Berätta om de två nyheterna gällande e-recept i R8.1

17 Support och uppföljning efter införandet
Använd COSMIC eLearning för hjälp kring funktionalitet Sök information på Cosmic R8.1 för primärvårds hemsida På hemsidan finns även Frågor & Svar R8.1 Prata med en kollega Ta upp frågan på enhetens egna avstämningsmöten Kontakta din superanvändare Kontakta vårdsystemsamordnare på PV/IT Supportstruktur

18 Visa i övningsmiljön Ordinera p-piller använd mall som görs till favorit Ordinera depo-provera Visa adm på enhet Visa hur de ändrar till adm på enheten på det förskrivna p-pillret Journaltabell o läkemedel


Ladda ner ppt "COSMIC R8.1 Läkemedelsmodulen för barnmorskor"

Liknande presentationer


Google-annonser