Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturtyper och klimatzoner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturtyper och klimatzoner"— Presentationens avskrift:

1 Naturtyper och klimatzoner

2 centralt innehåll Livsmiljöer
Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporte­ras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta. centralt innehåll

3 Naturtyper i världen

4 Skog Det finns många olika typer av skog: Barrskog Lövskog Blandskog
Regnskog 4

5 Grässlätt Grässlätter har också olika namn:
Savann (om det växer mycket gräs, gröna buskar och träd) Stäpp (om gräset ofta är visset och det finns få buskar och träd) Tundra (om det är kallt i marken, endast mossor och lavar växer) 5

6 Öken I en öken är det alltid väldigt torrt. Det finns olika sorters öknar: Sandöken Stenöken 6

7 Översikt naturtyper SKOG GRÄSSLÄTT ÖKEN Barrskog Savann Sandöken
Lövskog Stäpp Stenöken Blandskog Tundra Regnskog 7

8 Väder och klimat Väder är något som händer just nu. Hur kallt är det idag? Blir det sol imorgon? Kommer det att regna i eftermiddag? Vädret kan skifta från dag till dag. Hur vädret blir under en lång tid på en plats kallas klimat. 8

9 Väder

10 Atmosfären Vi börjar med…… Runt jordklotet finns ett tunt gashölje - atmosfären. Utan atmosfären skulle inte liv kunna existera på jorden. Atmosfären behåller solens värmestrålning runt planeten och utan den skulle medeltemperaturen på jorden vara -18° C, istället för som nu + 15° C.

11 Atmosfären består av fem olika delar.
Vid jordytan finns troposfären sedan kommer stratosfären efter det kommer mesosfären  sedan termosfären och ytterst finns jonosfären. Mellan varje del av atmosfären finns ett gränsskikt som kallas paus och har sitt namn efter det underliggande lagret. 

12 Det är i troposfären som det skapas väder varje dag och där de flesta moln och vindar finns.
Temperaturen sjunker med cirka 0,6° C per 100 meter i troposfären. Det betyder att där flygplanen flyger på över meters höjd är temperaturen kallare än -60° C. Väder består av olika delar t.ex. temperatur, nederbörd, vindstyrka,  vindriktning, solchanser, molntäcke och lufttryck samt luftfuktighet.

13 Lufttryck Luften ovanför oss utövar ett tryck mot jordytan
Ju mer luft ovanför, desto större tryck Ju längre upp man kommer desto mindre tryck

14 Varför blåser det?

15 Allt beror på solen Solens strålning värmer upp land och hav
Land värms upp och kyls av snabbare än havet Denna ojämna uppvärmning av jorden leder till tryckskillnader i lufthavet. Högtryck och lågtryck

16 Vindar är luftmassor i rörelse
Skillnader i solens instrålning och uppvärmning gör att vi får stora skillnader i temperatur över jorden Tryckskillnader i lufthavet leder till att luft strömmar mellan områden med olika tryck för att jämna ut dessa.

17 Lågtryck Solen värmer upp jordytan
Varm luft stiger, vilket minskar trycket mot jordytan Vindarna blåser in mot lågtrycket

18 Högtryck Kall luft sjunker, ökar trycket mot jordytan
Vindarna blåser ut från högtrycket

19 Havet påverkar klimatet
Solen värmer upp land snabbare än vad den värmer upp vatten/hav. På samma sätt så kyls land av snabbare än vatten/hav. Detta är något som bidrar till det vi kallar för kustklimat och inlandsklimat. Kustklimat På vintern så hjälper havet till att värma upp och på sommaren så hjälper havet till att kyla ner för de länder som har kustklimat. Det leder till svala somrar och milda vintrar. Inlandsklimat På vintern finns det inget hav som hjälper till av värma upp och på sommaren finns det inget hav som hjälper till att kyla ner. Det leder till varma somrar och kalla vintrar.

20 Sjöbris På dagen värms land upp snabbare än sjö/hav. Varm luft stiger över land och vindar från sjö/hav blåser då in mot land för att jämna ut lågtrycket. Landbris På kvällen kyls land av medan hav/sjö behåller sin värme. Varm luft stiger över hav/sjö och vindar blåser då från land mot sjö/hav för att jämna ut lågtrycket.

21 Monsun Sjö och landbris fungerar på samma sätt över större områden.
Det är t.ex. samma princip som bildar sommarmonsun och vintermonsun över södra asien (bl.a. Indien)

22 Varför regnar det? Det finns tre huvudorsaker till att det blir nederbörd i ett område. Alla har sin grund i att luften stiger när den blir varmare. I atmosfären sjunker temperaturen 6 grader per 1000 meter och kall luft kan innehålla mindre fuktighet än varm luft, alltså blir det nederbörd. 

23 Olika typer av nederbörd
Orografisk nederbörd Frontnederbörd Konvektiv nederbörd När varm och fuktig luft når land, ett berg eller en bergskedja. När luften når berget stiger den mot högre höjder. Där är det kallare och då avkyls den och vi får nederbörd. När varmluft bakom en varmfront når ifatt kall luft. Eftersom den varmare luften har lägre densitet, den är lättare, stiger den upp ovanför den kalla luften. När den varma fuktiga luften når högre höjder avkyls den och det blir nederbörd. När solen värmer upp ett landområde kraftigt, t.ex. på sommaren så stiger luften kraftigt. Den innehåller mycket fukt och avkyls på hög höjd och då faller nederbörd.

24 Klimat

25 Klimatzoner Vi kan dela in jorden i olika klimatzoner (områden)
Polarklimat Tempererat klimat Subtropiskt klimat Tropiskt klimat Subtropiskt klimat Tempererat klimat Polarklimat 25

26 26

27 Polarklimat Finns vid syd- och nordpolen. Här finns tjock is och glaciärer. 27

28 Tempererat klimat Nästan hela Europa har tempererat klimat. Vi har det ganska kallt på vintern och ganska varmt på sommaren. 28

29 Subtropiskt klimat I ett subtropiskt klimat är somrarna mycket varma och vintrarna milda och fuktiga. 29

30 Tropiskt klimat Tropiskt klimat finns runt ekvatorn. Där är det varmt året om och det finns regntid och torrtid. 30

31 Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
Hur kan man enklast förklara skillnaderna i temperatur vid ekvatorn och i polarzonerna? Tropisk zon: Alla månader har en medeltemperatur över 15°C och frost förekommer inte. Tropik betyder vändkrets. Tropiskt klimat finns mellan vändkretsarna. Subtropisk zon: Den kallaste månadens medeltemperatur är mellan 6°C och 18°C. Tempererad zon: Varmaste månaden har en medeltemperatur mellan 10°C och 20°C. Ordet tempererat kommer av ett ord med betydelsen "blandning". Polar zon: Varmaste månaden har en medeltemperatur under 10°C. (Barrskog) Kräftans vändkrets Källa:

32 Uppgiften är hämtad från det nationella ämnesprovet i geografi VT 2013
Uppgift 1: (5a NP13) Klimatet är ett medelvärde av vädret under 30 år. Klimatet studeras genom att mäta temperatur, nederbörd och vindar. Om man utgår från temperaturen delas jorden in i fyra olika klimatzoner. Kartan visar de fyra klimatzonerna.

33 I vilken klimatzon är bilderna tagna?
Uppgift 2: (5b NP13) I vilken klimatzon är bilderna tagna?

34 Viktiga begrepp Migration = Folkförflyttning mellan länder (eller inom) Emigration = utvandring Immigration = invandring Push-faktor = Något som stöter bort människor (t ex brist på arbete) Pull-faktor = Något som drar människor till sig (t ex tillgång på utbildning) Urbanisering = Folkförflyttning från landsbygd till stad Motsats kan vara 1970-talets ”gröna våg” då relativt många flyttade från Stockholm till ”landet” Klicka på bilden om du vill veta mer om ”gröna vågen”.

35 Urbanisering in action!
Urbanisering Indonesiens och Egyptens huvudstäder Jakarta och Kairo är exempel på städer i världen som växer mycket snabbt. År 1900 hade Kairo ca idag har staden ca 15 miljoner invånare. Urbanisering in action! Okej för att Huddinges stadsplanerare ställs inför problem, men det är inget jämfört med de utmaningar som Kairos stadsplanerare får försöka hantera! Klicka på bilderna!

36 Jobben finns i städerna!
Urbanisering Varför växer städer? Jobben finns i städerna! 1850 levde ca 3% av världens befolkning i städer, idag bor över hälften i städer! Jobben som finns i städerna kräver läs- och skrivkunskaper. Utbildning & nöjen Allt färre jobb på landsbygden De enkla jordbruken kan inte försörja allt större familjer Anhöriga Först flyttar de som söker jobb, därefter barn och äldre

37 Megacities 2015

38 Varför är Indien så tätbefolkat?
Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta. Varför är Indien så tätbefolkat? Varför är Australien så glest befolkat? A [Du kan] föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till […] befolkningsfördelning …

39 Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta. A [Du kan] föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av […] migration […] i olika delar av världen.  Varför migrerade så många svenskar till Nordamerika under 1800-talet och början på talet?

40 Varför migrerar människor?
Migration Varför migrerar människor? LÄNK Jobb och ekonomi Förtryck: politik, religion, sexualitet, etnicitet… Push-faktor (länk) Krig, konflikter, katastrofer Push-faktor Anhöriga Pull-faktor

41 Förklaringar till klimatförändringar
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. Förklaringar till klimatförändringar Den förstärkta växthuseffekten Klimatet är inte stabilt Jordens bana och axellutning förändras Händelser på solen Förklaringar Den förstärkta växthuseffekten är den viktigaste förklaringen till klimatförändringarna. Detta är också något vi människor kan påverka. Klimatet är inte stabilt. Det har alltid varit föränderligt, det är viktigt att ha i åtanke. De andra två förklaringarna existerar, men vi kommer inte att diskutera dem.

42 Förklaringar till klimatförändringar: den förstärkta växthuseffekten
Växthuseffekten: Vår atmosfär håller kvar värme; jämnare och högre temperatur. Människan förstärker växthuseffekten genom att förbränna fossila bränslen. Växthusgaser frigörs och skapas och värmen stiger.

43 ? Förklaringar till klimatförändringar: klimatet är inte stabilt
Copán överges Grönland koloniseras Copán växer Västerbygden går under Österbygden går under -TEMPERATUR + Klimatet har aldrig varit stabilt. Det har ständigt förändrats. Diagrammet nedan är inte exakt utan visar klimattrenderna i grova drag. ”Den romerska värmeperioden” ”Folkvandrings-tiden” ”Den medeltida värmeperioden” ”Lilla istiden” 300 f.v.t talet talet talet talet

44 Några konsekvenser av klimatförändringar
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. Konsekvenser Extremare väder: värmeböljor blir extremare, fler stormar, orkaner … Global glaciärsmältning: glaciärer som smälter innebär att värdefullt sötvatten försvinner och att ekosystem förstörs Arktis smälter: havsnivån stiger och förstärker jordens förmåga att absorbera värme. Havsnivåerna stiger: Många människor bor i kustnära områden. Nederländerna ligger redan under havsnivån. Naturkatastrofer och extremare klimat: När stormar, torka och översvämningar blir vanligare något som leder till mänskligt lidande, ökande kostnader, migration etc. Några konsekvenser av klimatförändringar Extremare väder Global glaciärsmältning Havsnivåerna stiger Natur-katastrofer

45 ”En femtedel av Bangladesh riskerar att slukas av havet”
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. En lösning på klimatförändringarnas konsekvenser Läs texten nedan. Är Atiq Rahmans lösning på problemet med klimatflyktingar rimligt? ”En femtedel av Bangladesh riskerar att slukas av havet” DN (länk) ”Atiq Rahman har en radikal lösning på en väntande massflykt. Han vill koppla ihop utsläpp av växthusgaser med flyktingkvoter. – De länder som släpper ut mest får ta emot flest klimatflyktingar. Det skulle ge en planerad migration. Bangladesh står bara för några tiondels procent av växthusgaserna, men drabbas värst av alla, säger Atig Rahman.”

46 Den viktigaste förklaringen till …
Livsmiljöer Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporte­ras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta. Den viktigaste förklaringen till … Klimatförändringar Migration Handelsmönster Jordens befolkningsutveckling … är industrialiseringen

47 Industrialisering Några konsekvenser av industrialiseringen
Efterfrågan på råvaror Handel rikedomar Kolonialism rasism konflikter Efterfrågan på fossila bränslen Klimat-förändringar Havsnivåer stiger Extremt väder Klimatflyktingar Fabriker Migration & urabanisering Fler jättestäder Kåkstäder Mass-produktion Ökad handel Effektivare jordbruk Minskad svält Jordens befolkning ökar Några konsekvenser av industrialiseringen


Ladda ner ppt "Naturtyper och klimatzoner"

Liknande presentationer


Google-annonser