Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FYRA STUDIER OM STRESS Riktigt passande nu i jultider.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FYRA STUDIER OM STRESS Riktigt passande nu i jultider."— Presentationens avskrift:

1 FYRA STUDIER OM STRESS Riktigt passande nu i jultider.

2 Occupational stress and mental health among nurses in medical intensive care unit of a general hospital in Bander Abbas in 2013 ◦Syfte: fastslå prevalensen av yrkesrelaterad stress och psykiska hälsoproblem bland intensivvårdsjuksköterskor på Bander Abbas general hospital samt fastslå sambandet mellan yrkesrelaterad stress och psykiska hälsoproblem. ◦Datainsamlingsmetod: Kvantitativ studie. Enkätstudie som användes för att karaktärisera sjuksköterskors mentala status. ◦Analysmetod: Statistisk betydelse analuyserades med hjälp av ANOVA, independent samples t-test & Pearson’s product-moment correlation test

3 Causes and consequenses of occupational stress in emergency nurses, a longitudial study ◦Syfte: Studera förändringar, över tid, i yrkes- och organisatoriska egenskaper såsom arbetstillfredsställelse, engagemang, emotionell utmattning, intention att fortsätta arbeta och psykosomatisk stress hos akutsjuksköterskor. ◦Datainsamlingsmetod: Kvantitativ studie. Enkätundersökning i två omgångar med 18 månaders mellanrum. ◦Analysmetod: SPSS

4 Role stress amongst nurses at the workplace: Concept analysis ◦Syfte: Utveckla konceptet stress i rollen som sjuksköterska genom en analys från Walker och Avant; Strategies for theory construction in nursing. ◦Metod: Kvalitativ studie. Litteraturstudie.

5 Emergency department nurse´s experiences of occupational stress: A qualitative study from a public hospital in Bangkok, Thailand. ◦Syfte: Undersöka sjuksköterskors upplevelse av yrkesrelaterad stress på en akutavdelning. ◦Metod: Kvalitativ, semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor vars resultat analyserats.

6 ◦Vi anser att dessa forskningsfrågor kring stress är högst aktuella inom omvårdnadsvetenskapen då de berör sjuksköterskans faktiska situation samt upplevelser och konsekvenser av den yrkesrelaterade stressen. Detta eftersom alla artiklarna utgår från sjuksköterskans perspektiv.

7


Ladda ner ppt "FYRA STUDIER OM STRESS Riktigt passande nu i jultider."

Liknande presentationer


Google-annonser