Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Steg 2 Datum:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Steg 2 Datum:"— Presentationens avskrift:

1 Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Steg 2 Datum:

2 Pass 1 Om projektet Introduktion av Kultur- och språkanpassad hälsoinformation

3 Välkommen! Utbildning om Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Syfte: Presentera produkten Kultur- och språkanpassad hälsoinformation (HI) Gå igenom hur ni kan använda produkten

4 Utbildningens upplägg Pass 1: Om projektet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända Introduktion av produkten Kultur- och språkanpassad Hälsoinformation Pass 2: Informationsaffisch och informationsfilmer Pass 3 Hälsoinformationsträffar

5 Presentation av projektet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända En satsning på att stärka hälsan hos asylsökande och nyanlända Syfte: Stärka fysisk och psykisk hälsa hos asylsökande och nyanlända Stödja en positiv hälsoutveckling Öka antalet genomförda hälsoundersökningar Göra skillnad i dag, inte vänta

6 Produkter på tre olika nivåer – pyramiden Material för alla Material för de som har lindrig psykisk ohälsa – primärvården Material för de som har svår psykisk ohälsa – specialistvården Webbplats där produkterna finns: http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och-asylsokande/

7 Framtagna produkter

8 Kultur- och språkanpassad hälsoinformation

9 Gruppövning: Om du var flykting... Vilken information som rör din hälsa behöver du? På vilket språk? Var letar du efter den? Vem ska ge dig den?

10 Kultur- och språkanpassad hälsoinformation …… För alla asylsökande och nyanlända Syfte: Relevant information på rätt språk ……Mål: Fler genomförda hälsoundersökningar Styra patienter till rätt vårdnivå Informera enhetligt

11 Bakgrund – Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Enligt vårdpersonal vet asylsökande ibland inte … hur de kan söka vård vad hälsoundersökningen innebär vilken vård de har rätt till Erfarenheter visar att information behöver … ges på olika sätt ges på olika språk upprepas vid flera tillfällen

12 Material – Kultur- och språkanpassad hälsoinformation ……Informationsmaterial som kan spridas på olika sätt Affisch Filmer Presentationsunderlag för informationsträffar

13 Material – Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Materialet innehåller information om: Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar

14 Material – Kultur- och språkanpassad hälsoinformation ……Symbolbaserat och/eller enkelt språk – för att nå så många som möjligt Språk: Svenska, arabiska, dari, somaliska, tigrinja, (engelska) ……Anpassas geografiskt med lokal information

15 Var finns materialet? Webbplats för Uppdrag psykisk hälsa http://www.uppdragpsykiskhalsa.se ●Klicka på fliken Nyanlända och asylsökande ●Klicka på Stödjande verktyg och metodstöd ●Välj nivå: ○För alla asylsökande och nyanlända ●Välj modul ○Kultur- och språkanpassad hälsoinformation

16 Pass 2 Informationsaffisch och informationsfilmer

17 Inledning till materialgenomgång ● Materialet kan användas på många sätt ● Ni känner er verksamhet bäst och har stor frihet att anpassa användningen efter era behov ● Var gärna kreativa!

18 Symbolbaserad affisch: Vård i Sverige för asylsökande … Innehåller information om … Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar Språk: Svenska, arabiska, dari, engelska, somaliska, tigrinja

19 Diskutera: Hur skulle du använda affischen?

20 Film: Affischfilmen ……En kort film med samma information som affischen. Innehåller information om … Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar Språk: Svenska, arabiska, dari, somaliska, tigrinja

21 Övning: Affischfilmen Diskutera: Hur kan vi använda filmen? I vilka situationer?

22 Film: Sjuksköterskans roll Information om svenska sjuksköterskors utbildning och kompetens Användning: Visas som introduktionsfilm under Hälsoinformationsträffar Språk: Svenska, arabiska, dari, somaliska, tigrinja

23 Diskutera: I vilka sammanhang skulle filmen kunna visas?

24 Pass 3 Hälsoinformationsträffar

25 Syfte med träffarna: informera asylsökande och nyanlända om sjukvården i Sverige informera om landstingens skyldighet att erbjuda vård uppmuntra till att delta i hälsoundersökning Anpassa storlek på träffen efter behov och egna möjligheter

26 Presentationsunderlag för hälsoinformationsträffar (ppt) Innehåller information om … Hälsoundersökning Vilken vård man har rätt till Hur man söker vård Vad det kostar Används som underlag för hälsoinformationsträffar

27 Övning: Hälsoinformationsträffar Diskutera: Hur kan vi lägga upp en hälsoinformationsträff? Vilka förutsättningar har vi? Vad behöver vi tänka på? Vilka utmaningar finns? Hur tar vi oss runt utmaningarna? Vilken kompetens behöver den som ska hålla träffarna ha?

28 Övning: Att stötta varandra och hitta fler verktyg Hur kan vi hjälpas åt och stötta varandra vid genomförandet av Kultur- och språkanpassad hälsoinformation? Är det aktuellt att hålla kontakt med varandra? Hur i så fall? Vad kan vi dela med oss av för tips till varandra? Var finns mer material?

29 Här hittar du materialet Webbplats för Kultur- och språkanpassad hälsoinformation http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda-och- asylsokande/halsaisverige/halsa-i-sverige-verktyg/halsoinformation/

30 Det finns planer på att ta fram mer Hälsoinformation – håll utkik på webbplatsen Gör materialet till ert eget! Kontakt Frågor? Avslutning


Ladda ner ppt "Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Steg 2 Datum:"

Liknande presentationer


Google-annonser