Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 1§ Dessa föreskrifter gäller arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld. Risken för att utsättas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 1§ Dessa föreskrifter gäller arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld. Risken för att utsättas."— Presentationens avskrift:

1 AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 1§ Dessa föreskrifter gäller arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld. Risken för att utsättas för hot och våld i arbetet ökar om man: har ansvar för åtråvärda varor, pengar eller föremål har makt, myndighet eller kontroll över personer har ansvar för vård och omsorg om människor ofta konfronteras med aggressiva människor

2 Riskförebyggande åtgärder 2§ Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen. 3§ Arbetet ska ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs. –Kartläggning av risker och en riskanalys (Arbetsmiljöverket har en checklista) –Handlings- och åtgärdsprogram Här tydliggörs ansvar och tidsplan för de föreslagna åtgärderna -Krishanteringsplan

3 Riskförebyggande åtgärder Gemensam grundsyn Avsätta medel i budget Exempel på åtgärder: Skyddsutrustning Larm och andra säkerhetsanordningar Extra bemanning Säkert arbetssätt Hur risker kan bedömas Utbildning Handledning

4 Riskförebyggande Rutiner för att uppmärksamma, rapportera och följa upp alla tillbud och händelser med inslag av våld och hot. Att våld och allvarliga hot om våld anmäls till yrkesinspektionen, polisen och försäkringskassan

5 AFS 1993:2 våld och hot 4§ Arbetstagarna ska ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner att utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. Konflikthantering Bemötande av aggressiva människor Självskydd

6 Exempel på rutiner för drabbade Ta sig an skadade eller drabbade alarmering av ambulans och polis Ge första hjälpen Följa med till sjukhus eller hem Ta hand om vittnes eller de som varit nära händelsen Ta kontakt med anhöriga Informera arbetskamrater Fatta beslut om hjälp från specialister, företagshälsovård Kommunens POSOM-grupp, debriefingspecialister Eventuella kontakter med medier Hur vi bevakar symptom som kan utvecklas senare, men beror på den aktuella händelsen

7 Processen Sammanfattningsvis ser processen ut Undersöka Kartlägg riskerna på arbetsplatsen med hjälp av checklistor Bedöma Analysera riskerna Genomföra Utforma rutiner och en handlingsplan för att förebygga och minska riskerna på arbetsplatsen. Skapa en beredskap för hantering av krissituationer Följa upp Beskriv hur uppföljning ska gå till Arbetsmiljöverket har checklista.


Ladda ner ppt "AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 1§ Dessa föreskrifter gäller arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld. Risken för att utsättas."

Liknande presentationer


Google-annonser