Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Massmedia. Vad är massmedia? Olika medel för att sprida information, t ex:  Tidningar  Tv/radio  Reklam  Internet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Massmedia. Vad är massmedia? Olika medel för att sprida information, t ex:  Tidningar  Tv/radio  Reklam  Internet."— Presentationens avskrift:

1 Massmedia

2 Vad är massmedia? Olika medel för att sprida information, t ex:  Tidningar  Tv/radio  Reklam  Internet

3 Vilka är massmedias uppgifter? Massmedia ska:  Informera  Underhålla  Granska staten och myndigheter  Sprida nyheter

4 Varför anses massmedia viktiga för att granska staten och myndigheter?  Massmedia är viktigt i en demokrati eftersom de hjälper folket att få veta vad som händer  Folket får en möjlighet att bilda sina egna åsikter, t ex inom politik  man får chansen att tycka till  Staten får inte dölja sitt arbete – mycket är offentligt  Ingen censur är tillåtet

5 Alla svenska medborgare har rätt att ge ut tryckta skrifter UTAN myndighetskontroll (censur) Alla svenska medborgare har rätt att ge information till journalister, författare, tidningar m. fl = MEDLARFRIHET Tryckfrihetsförordningen (TF)

6 Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)  Samma regler som TF men för kommunikation via TV, radio, Internet.  Myndigheter får inte granska innan sändning (censur) med undantag för film.

7 Propaganda  Påverkar människor att göra på ett visst sätt. Påverka deras åsikter och handlingar.  Uppmana till krig för att försvara sitt land  Få människor att sluta röka.  Ibland blandas information tillsammans med reklam. Då gäller det att vara vaksam, vad är åsikter och vad är fakta?

8 Den tredje statsmakten  Första statsmakten är regeringen  Andra är riksdagen  Den tredje granskar de två andra.

9 Vad gör vi nu?  Resonera kring begreppen i powerpointen.  Leta på nätet efter begrepp som ”Propaganda” och ”Den tredje statsmakten”.  Läs sidorna i boken och använd powerpointen  Gå in på somedgabbe.weebly.com och läs tidigare powerpoints samt kolla youtube-klippet.  Prov vecka 20, lektion 2!


Ladda ner ppt "Massmedia. Vad är massmedia? Olika medel för att sprida information, t ex:  Tidningar  Tv/radio  Reklam  Internet."

Liknande presentationer


Google-annonser