Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livsåskådning Wilhelm Kardemark doktorand. Livsåskådningsvetenskap Vad studerar man inom den vetenskapen? Vad folk tror på Samtida religiösa uttryck Hur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livsåskådning Wilhelm Kardemark doktorand. Livsåskådningsvetenskap Vad studerar man inom den vetenskapen? Vad folk tror på Samtida religiösa uttryck Hur."— Presentationens avskrift:

1 Livsåskådning Wilhelm Kardemark doktorand

2 Livsåskådningsvetenskap Vad studerar man inom den vetenskapen? Vad folk tror på Samtida religiösa uttryck Hur mening skapas Hur existentiella situationer hanteras Vad som upplevs som existentiella, religiösa situationer och upplevelser

3 Många influenser Sociologi och religionssociologi Teologi Filosofi Idéhistoria Genusvetenskap

4 Vad är en livsåskådning? Kan var religiösa och icke-religiösa Många definitioner… Två grupper/delar: substantiella och funktionella Enligt en innehåller en livsåskådning: - Ett Centralt Värderingssystem - En Världsbild - En Grundhållning (Bråkenhielm)

5 Livsåskådning kan också definieras som… Det språkliga uttrycket för människans sätt att orientera sig i tillvaron. Livsåskådningen berör därför attityder värderingar och handlingssätt förknippade med denna… (Kurtén)

6 Men kan också definieras som… (1) Värderingar samt föreställningar, antaganden och försanthållanden om världen och människan. (2)Detta skapar den horisont mot vilken erfarenheter avtecknar sig och gör dem till det de är. (3) Livsåskådningen ger grunden för och uttrycks genom den enskildas engagemang i världen och i förhållandet till andra och sig själv.

7 Vad är de olika definitionerna bra för? När något ska undersökas måste man ha en föreställning av vad detta är… Olika saker blir tydliga… - ex. vad folk tror på eller vilken funktion denna tro får i det dagliga livet, hur livsåskådningen uttrycks

8 Vilket material studerar man inom livsåskådningsvetenskap? Vad folk, i allmänhet eller en viss grupp, tycker och tror – intervjuer och enkäter Skönlitteratur och poesi (Bild)Konst Populärkultur – tidningar, film, musik etc.

9 Vad folk tror och tycker Vilken roll spelar ex. kristendomen – är den något att tolka sitt liv genom? Vad som upplevs som det allra viktigaste Vad man sätter sin tillit till Vilka medel som tas till i livets ”svåra situationer” Hur man bör förhålla sig till andra Förhållningssätt till naturen

10 Skönlitteratur och poesi Hur en författare i sin produktion problematiserar och resonerar om ex. meningen med livet, skuldkänslor, vad som är rätt och fel upplevelser av det ”heliga” etc.

11 (Bild)Konst Hur man med detta språk kan uttrycka, problematisera och hantera existentiella problem Vilken funktion dessa uttryck kan fylla

12 Kan det uttrycka något?

13 Populärkulturen Vilka bilder ges av ex. vad som är ett gott liv, vad en människa är, kärlek, vad som bör vara viktigt i livet, vad män och kvinnor bör göra Vilka existentiella frågor kommer upp till ytan Vilka tolkningsramar och -verktyg ges

14 Vad uttrycks genom…

15 Jag ska bl.a. undersöka…

16 Har alla en livsåskådning? Vi gör värderingar Har en världsbild och människosyn, tankar om vad en människa är och hennes plats i världen Har en inställning till livet Den är hos de flesta inte klart definierad eller logiskt uppbyggd Kan vara svår att ge språkliga uttryck – en svårighet då det ska undersökas…

17 I vilka handlingar visar sig livsåskådningen? I allt vi gör? I alla val vi gör – anlita svart arbetskraft, köpa ekologisk mat, arbetet, besök hos sjuka vänner/släktingar etc.??? Om livsåskådningen yttrar sig i allt vi gör vad är då inte att se som uttryck för livsåskådning?

18 Hur skapas livsåskådningar? De stora filosoferna, teologerna,mfl? Familj, vänner? Partier och föreningar? Media (tv, film, tidningar etc.)?

19 Hälsa och livsåskådning Finns det något samband mellan människosyn och hälsoförståelse? Då vi talar om hälsa talar vi också om människan (?). Hur nås hälsa och vilka är hoten mot den? Vem har ansvar för hälsan? Varför är hälsa bra? Skönhet och hälsa? Samband mellan hälsoförståelse, människosyn och världsbild (övergripande tanke om världens uppbyggnad)?

20 Sammanfattning - livsåskådning Kan definieras på olika sätt Kan undersökas på olika sätt Ger ett visst sätt att förstå sig själv, andra och världen Skapas inte i ett vakuum – vi påverkas av vår omgivning, media, utbildning, vänner, familj osv.


Ladda ner ppt "Livsåskådning Wilhelm Kardemark doktorand. Livsåskådningsvetenskap Vad studerar man inom den vetenskapen? Vad folk tror på Samtida religiösa uttryck Hur."

Liknande presentationer


Google-annonser