Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KALLA KRIGET. Liberal demokrati Kommunism UPPTAKT Demokratierna i väst var misstänksamma mot Sovjets enpartistat – erkände först landet 1933 Under andra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KALLA KRIGET. Liberal demokrati Kommunism UPPTAKT Demokratierna i väst var misstänksamma mot Sovjets enpartistat – erkände först landet 1933 Under andra."— Presentationens avskrift:

1 KALLA KRIGET

2 Liberal demokrati Kommunism

3 UPPTAKT Demokratierna i väst var misstänksamma mot Sovjets enpartistat – erkände först landet 1933 Under andra världskriget lades misstankarna på is – en gemensam fiende – nazismen Atlantdeklarationen 1941: Varje folk hade rätt att utse sin regering Handeln skulle vara fri Inga förändringar på gränserna om inte invånarna godkände det Sovjet gav stöd åt deklarationen MEN…. 1943 träffas Storbritannien, USA och Sovjet i Tehran. Stalin övertalar de två andra att få utvidga sitt område in i Polen.

4 Jaltakonferensen (februari 1945): De länder som gränsade till Sovjet och som hade befriats av Röda armén skulle få välja sin framtid genom fria val – regeringarna skulle vara sovjetvänliga. Potsdamkonferensen (juli 1945): Sovjet krävde skadestånd från de östeuropeiska länderna Krävde Japans kapitulation – atombomberna fälldes – styrkedemonstration från USA Tyskland delas in i fyra ockupationszoner

5 MARKNADSEKONOMI VS PLANEKONOMI Andra världskriget hade förändrat världsordningen. Japan, Tyskland, Frankrike och Italien låg i ruiner. Storbritannien hade gått tillbaka kraftigt. USA och Sovjet steg då fram när de gamla stormakterna hade kollapsat. USA:s ekonomi hade fördubblats under kriget. Sovjet låg lite efter men de hade en ideologi som tilltalade många länder i öst. Sovjet hävdade också att de hade blivit anfallna så många gånger från väst och att det inte fick ske igen. Östblocket börjar ta form. Sovjet ansåg att kapitalister tog till alla medel för att öka sin andel på världsmarknaden. Därför var ett krig mellan USA och Sovjet oundvikligt. USA såg på Sovjet som en tumör som äter upp all vävnad runt omkring och den måste tas bort = Containment-politik (tillbakahållande). 5 mars 1946 höll Churchill ett tal i USA där han menade att en järnridå hade sänkts i Europa. I Sovjet blev man rasande och tyckte att det hade gått för långt. I och med detta uttalande startade Kalla kriget på allvar!

6 MARSHALLPLANEN USA lånar ut 12 miljarder dollar till länder som varit inblandade i kriget Hindra Sovjetisk expansion. Hjälpa till med återuppbyggnaden. Länderna i Europa skulle återgå till fredliga aktiviteter. De flesta länder fick hjälp utan krav på en motprestation. Även Sverige fick hjälp men i form av lån. Sovjetvänliga regeringar i öst tackade nej till hjälpen. = RESULTAT De länder som tar emot hjälp kommer snabbt på fötter igen – de andra halkar efter!

7 TRUMANDOKTRINEN USA skulle understödja de fria folk som motsätter sig underkastelse genom beväpnade minoriteter eller genom yttre tryck. Översättning: Hindra kommunistisk expansion

8 KALLA KRIGET TAR FART Västmakterna planerar för en sammanhållen stat i Tyskland – Västtyskland. 18 juni 1948 – D-mark införs i västzonerna. Stalin svarar med att isolera Västberlin. 24 juni 1948 bryts alla väg och järnvägsförbindelser med Västberlin. Alla förnödenheter flygs in med ca 900 plan dagligen. 12 maj 1949 bryts blockaden. NATO – Warszawapakten 1-0

9 NATO N orth A tlantic T reaty O rganisation grundas 4 april 1949 SYFTE: Att samarbeta, samorganisera och hjälpa varandra i händelse av en kommande konflikt. Ursprungliga medlemsländer – Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Storbritannien, Frankrike, Kanada, USA, Portugal, Island och Italien.

10 WARSZAWAPAKTEN. Grundas 14 maj 1955 som ett svar på NATO. SYFTE: Hjälpa länder där kommunismen var hotad. Ursprungliga medlemsländer – Sovjetunionen, Polen, Östtyskland, Tjeckoslovakien, Ungern, Albanien, Rumänien och Bulgarien.

11 1949 provspränger Sovjet sin första atombomb – terrorbalans Kina blir kommunistiskt med Mao Zedong som ledare den 1 oktober 1949.

12 KOREAKRIGET 1950 – 53 Potsdamkonferensen bestämde att Korea skulle delas vid den 38:e breddgraden i en nordlig Sovjetisk ockupationszon och en västlig zon. 1950 gick Nordkorea över den 38:e breddgraden. FN med USA i spetsen stödjer Sydkorea. Kina och Sovjet stödjer Nordkorea. Den 27 juli 1953 skrivs ett vapenstillestånd under – OBS INTE FRED 4 oktober 2007 skrivs en fredsdeklaration under för att få ett fredsavtal – men tekniskt sett fortfarande krig.

13 Den första vätebomben provsprängs av USA 1952. Doktrinen om massiv vedergällning – minska styrkorna för att istället hota med atombomben (1954). Sovjet skjuter upp Sputnik 1957 (först i Rymden). Explorer 1 1958 (USA). Flexibel vedergällning – sovjetiska attacker skulle mötas med samma vapen.

14 BERLINMUREN Västberlin hade det bättre ställt än Östberlin. 2,7 miljoner östberlinare flyttade över till den västra sidan (1947 – 1961). 12-13 1961 augusti spärras staden av och en mur börjar byggas.

15 KUBAKRISEN 1962 Castro tar makten på Kuba genom en revolution 1959 (har makten till 2006). Kuba blir kommunistiskt. Invasion Grisbukten 1961 (1400 exilkubaner försöker störta regimen). USA försöker isolera Kuba – stoppar all handel. Kuba söker kontakt med Sovjet. USA:s satellitspaning upptäcker raketramper riktade mot USA på Kuba. 20 sovjetiska fartyg var på väg på Kuba.

16 VÄRLDEN HÅLLER ANDAN….. Ultimatum från USA – ”Vänd eller vi skjuter!” Kort stund innan tidsfristen löper ut vände båtarna – krisen över! Kennedy och Chrusjtjov löste krisen! Lösning: Sovjet drog tillbaka sina missiler och USA tog bort sina missiler i Turkiet. JFK mördas den 22 november 1963

17 VIETNAMKRIGET 1884: Indokina blir en fransk koloni. 1942: Japan erövrar området. 1945: Vietnameserna lyckas ensamma ”kasta ut” japanerna. Frankrike kommer tillbaka och gör det till en koloni igen frihetskrig utbryter. 1954: Fransmännen besegras och Vietnam blir en självständig stat. Landet delas i en nordlig (kommunistisk) och en sydlig (USA- vänlig) del. (17:e breddgraden)

18 Missnöje med styret i Sydvietnam leder till att kommunistsympatisörer i syd startar ett gerillakrig med främsta syfte att förena hela Vietnam under ett kommunistiskt styre. FNL (Vietcong) grundas och får stöd av sina kommunistiska kamrater i norr. 1965-1968 engagerar sig allt mer i konflikten enligt Trumandoktrinen (500 000 soldater 68). Teorin om dominoeffekten: ”Om ett land faller under kommunismen kommer fler att följa efter. I en förlängning är hela den fria världen hotad” 1972: Fredsavtal i Paris. Kriget är slut men amerikanska rådgivare stannar kvar. 1975: Landet enas under ett kommunistiskt styre.

19 VARFÖR FÖRLORAR USA? FNL och NVA (Nordvietnamesiska Armén) förde ett gerillakrig. USA kunde inte utnyttja sina resurser till fullo. Kritik mot kriget. Ungdomsrörelsens inflytande (hippietiden). Det första ocensurerade TV-kriget!

20 UPPROR I UNGERN OCH TJECKOSLOVAKIEN 1956: uppror i Ungern mot Sovjet. Ungern ville lämna Warszawapakten och införa fria val – trodde FN och USA skulle ingripa. Röda armén kom istället. Pragvåren 1968: uppror mot Sovjet – ockuperas av trupper från Warszawapakten. Brezjnevdoktrinen – Sovjet hade rätt att ingripa om socialismen skulle hotas.

21 FÖRSTA MÅNLANDNINGEN 21 JULI 1969 NASA (National Aeronautics and Space Agency) Neil Armstrong blir förste människan på månen.

22 TÖVÄDER SALT 1 och 2 (1969 och 1979) begränsade antalet kärnvapen och fördrag om nedrustning. Sovjet invaderar Afghanistan pga. uppror mot den sovjetvänliga regimen i landet. USA skickar militär hjälp till Mujaheddin (heliga krigarna). Krig mellan 1979 och 1989. Från 1996 styrdes landet av extremmuslimer (talibaner).

23 BÖRJAN TILL SLUTET….. ”Solidaritet” blir symbol för en politisk strömning i Polen (Lech Walesa blir president 1989) – en icke-kommunistisk regering. Michail Gorbatjov blir ordförande i det kommunistiska partiet i Sovjetunionen. Öppnare politik mot väst, samarbete med Ronald Reagan (Glasnost – öppenhet, Perestrojka – nytänkande).

24 Demokratiska tankar börjar spridas i Östeuropa. Gorbatjov tar avstånd från Brezjnevdoktrinen. Gränsen mellan Ungern och Österrike öppnas utan att Sovjet ingriper! Den 9 november 1989 rivs Berlinmuren!

25 1990 26 december 1991 – Sovjet upplöses Revolutioner i forna öststater (Rumänien och Jugoslavien) Andra länder splittras fredligt (Tjeckoslovakien). Operation ”Desert Storm” - USA ledda FN-styrkor befriar Kuwait 1991 11 september 2001 USA anfaller Afghanistan för att få tag på talibaner….. Saddam Hussein sägs ha kärnvapen – USA anfaller Irak våren 2003. Hussein grips och avrättas 2006.


Ladda ner ppt "KALLA KRIGET. Liberal demokrati Kommunism UPPTAKT Demokratierna i väst var misstänksamma mot Sovjets enpartistat – erkände först landet 1933 Under andra."

Liknande presentationer


Google-annonser