Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygg hemma Arbetsgrupp träff 1, Gällivare. Arbetsgrupp Trygg hemma Gällivare 24/9, 5/10, 21/10, 11/11 och 2/12 NamnProfessionArbetsplats E-post Lena.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygg hemma Arbetsgrupp träff 1, Gällivare. Arbetsgrupp Trygg hemma Gällivare 24/9, 5/10, 21/10, 11/11 och 2/12 NamnProfessionArbetsplats E-post Lena."— Presentationens avskrift:

1 Trygg hemma Arbetsgrupp träff 1, Gällivare

2 Arbetsgrupp Trygg hemma Gällivare 24/9, 5/10, 21/10, 11/11 och 2/12 NamnProfessionArbetsplats E-post Lena Lantto NHandläggareBiståndsenhetenlena.lantto-nensen@gallivare.se Anna Olausson Ssk Hemsjukvården anna.olausson@gallivare.se Karin Byyssk Hemsjukvården karin.byy@gallivare.se Carolin Kuoppa-Mämmi Fysioterapeut Hemsjukvården carolin.kuoppa-mammi@gallivare.se Maria Johansson Ht område 1 Mbgt mormar66@hotmail.com Karin Olsson Ht område 2 Alliansen kajsa.n72@hotmail.com Marie Heneskär HT område 3 City Gve och nattpatrull mariehene@hotmail.com Paulina Entin HT område 4 hakkas, Ullatti, Dokkas/Nilivaara yretyre@hotmail.com Lotta Karlsson HT område 5 östra Gve, Nattavaara rockybella@hotmail.com Anna-Karin Isaksson HT område 6 Centrum Gve och Skaulo anki.isaksson@hotmail.com Susanne Törnlindusk Socialpsykiatrin Rickard Ljungusk Socialpsykiatrin Rickard.ljung@gallivare.se Jan Vesterlundskötare Psykiatrin Gällivare Jan.vesterlund@nll.se Jenny RindelövSsk HC Laponia Jenny.rindelov@nll.se Helena LarssonSskHC Laponiahelena.r.larsson@nll.se Katarina MickelssonSskAdviva Mia FyrénArbetsterapeut Adviva mia@adviva.se

3 Vi presenterar varandra Para ihop dig med någon du inte jobbar med till vardags Namn Intressen Yrke Positiv egenskap

4 Äldresatsningen uppmuntrar samverkan mellan kommun och landsting för en mer sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre Bakgrund Nationella äldresatsningen avslutades 2014. Politiska samverkansberedningen i Norrbotten har beslutat att fortsätta satsningen med att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Strategi Bättre liv för sjuka äldre 2015-2018 Fyraårig handlingsplan Ettåriga aktivitetsplan per närsjukvårdsområde; landstinget och aktuella kommun/-er

5 Trygg hemma Våra äldre ska inte bli inlagda på sjukhus i onödan De som varit inlagda ska inte behöva läggas in på nytt direkt efter att de skrivits ut från sjukhus

6 Mätbart mål för arbetet: Minska onödiga återinskrivningar för de sjuka äldre med 10 % (2015) Gemensamt huvudmål: Den äldres behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården och omsorgen tillgodoses. Den äldre erbjuds behovsanpassade insatser, ges möjlighet att leva självständigt under trygga förhållanden och blir bemött med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet. Trygga äldre i Norrbotten – ett gemensamt ansvar

7 2,5 % minskning av andel återinskrivna jämfört med samma period 2014 (länet minskning med 2,4%)

8 13 % minskning av andel återinskrivna jämfört med samma period 2014 (länet minskning med 2,4%)

9 Processmål Att ni skapar en lokal rutin för hur ni ska samarbete kring personer som har behov av stärkta insatser

10 Utbildning erbjuds SIP och riskbedömningar till aktuell personal Införande under ca 3 månader Enhetschefer färdigställer rutin gemensamt Införandeprocess Trygg hemma Information till verksamhet riktad till ALLA medarbetare i berörda områden Gemensam avslutning Arbets- grupp och chefer Arbetsgruppsträffar vid 4 tillfällen Enhetschefsträffar vid 6 tillfällen

11 Roller och ansvar Verksamhetsutvecklare/Utvecklingsledare Chefscoachning, arbetsgruppsmöten, kunskapsöverföring, arbetsprocess och resultat Arbetsgruppens deltagare Jobba med HURET. ta fram förslag på genomförandet av arbetsprocessen, spridning till kollegor och chef om pågående arbete Enhetschef APT visa mot målet, möjliggöra för medarbetarna, följa upp arbetsgruppens arbete kontinuerligt, sammanställa och visa resultat (process- och resultatmått). I samarbete med berörda enhetschefer analysera avsteg från rutin, åtgärda avsteg. Lyfta frågor som ej går att lösa till styrgruppen. Verksamhetschef/ansvarig Styrgrupp för arbetsprocess i verksamheten, efterfråga och följa upp resultat. Lösa frågor från enhetschefsgruppen.

12 Fika 20 minuter

13 Syftet med dagen är att: Kunna identifiera personer i er verksamhet som har behov av stärkta insatser Sprida och göra identifieringen känd hos era arbetskollegor

14 Filmen om Margareta Vad skulle behövas för att ”våra Margaretor” ska må bättre? Vad vill du att arbetet ska leda till ? Varför är det viktigt? https://www.youtube.com/watch?v=HKK_ WsBu1Is

15 Syfte med införandet OBS detta är taget ur minnesanteckningarna och mitt minne: Ökad livskvalitet för den enskilde och dennes anhöriga Ökad trygghet så att fler kan bo kvar hemma. Samsyn vid planering- se varandra som ett gemensamt team med fokus på den enskildes bästa och tydliggöra vem som gör vad Bättre och snabbare vård/omvårdnad för ökad patientsäkerhet

16 Identifiering Fokusperson Erbjudande Behovskart- läggning Stärkta insatser Uppföljning Samordnad individuell plan Fast vårdkontakt Läkemedelsgenomgång Sjukhus Primärvård Hemtjänst Bistånd Hemsjukvård Anhörig/Allmän- het Etablera kontakt Riskbedömning; Senior alert Läkemedelsrelaterade symtom; Phase20 Trygg hemma - förstärkt samarbete i öppenvård

17

18

19 Återinskrivningslista Lista mångbesökare; akuten och hälsocentral RUB 4 och 5 Geriatrisk riskprofilering (GRP) Hjälpverktyg för identifiering

20 Om bedömningen resulterar i tre poäng eller mer så klassas individen som en person med förhöjd risk och extra insatser och/eller stöd bör då övervägas. Kriterier vid bedömning enligt geriatrisk riskprofilering Poäng  Har personen fem eller fler läkemedel?  Är personen ensamboende eller saknar anhörigvårdare?  Har personen svårigheter att gå eller förflytta sig/har nyligen fallit?  Har personen varit inlagd på sjukhus under de senaste tre månaderna?  Har personen kognitiv svikt (desorienterad, demens, konfusion/förvirring)? 1 1 1 1 2

21 Till nästa gång 5/10-2015: Hemtjänstpersonal: - Utse en person med stöd av GRP- kortet som ska ingå i arbetsprocessen Hemsjukvård: - Utse en av era patienter som behöver en förstärkta åtgärder Hälsocentralen: - Utse person från systemsök listorna på återinskrivna patienter (samverka med enhetschef) Psykiatrin - Utse en person med stöd av GRP- kortet som ska ingå i arbetsprocessen

22 Kartlägga flödet Vem kontaktar jag först? Hemsjukvård, hemtjänst: - dagtid - kvällstid - helg Hälsocentralen Ambulans-akutmottagning Bistånd Vem kontaktar hälsocentralen alternativt hemsjukvården. Vem tar emot signalen på hälsocentralen alternativt hemsjukvården – funktion eller person Vem erbjuder personen ett första besök?

23 Där viljan finns går en väg…


Ladda ner ppt "Trygg hemma Arbetsgrupp träff 1, Gällivare. Arbetsgrupp Trygg hemma Gällivare 24/9, 5/10, 21/10, 11/11 och 2/12 NamnProfessionArbetsplats E-post Lena."

Liknande presentationer


Google-annonser