Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andreas Gunnarsson, studierektor/kursansvarig, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Ulrika Agby, studievägledare/administratör,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andreas Gunnarsson, studierektor/kursansvarig, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Ulrika Agby, studievägledare/administratör,"— Presentationens avskrift:

1 www.socav.gu.se Andreas Gunnarsson, studierektor/kursansvarig, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Ulrika Agby, studievägledare/administratör, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Beniamin Knutsson, MFS-handläggare, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Välkommen till examensarbetet i Lärarprogrammet!

2 www.socav.gu.se Att skriva examensarbete Motivation och engagemang –Utforska ett område ni är intresserade av –Vilka kompetenser vill ni utveckla? –Vad är ni duktiga på?

3 www.socav.gu.se Hur hitta ämne? Samtala med lärare ni stött på under utbildningen Undersök via Göteborgs universitets hemsidor www.gu.se vilka forskningsområden olika fakulteter och institutioner har kompetens inomwww.gu.se Sök bland tidigare skrivna examensarbeten i Göteborgs universitets databas GUPEA https://gupea.ub.gu.se//handle/2077/89 https://gupea.ub.gu.se//handle/2077/89 Sök uppsatser från svenska högskolor och universitet www.uppsatser.se www.uppsatser.se RUC – Regionalt utvecklingscentrum www.ruc.gu.sewww.ruc.gu.se www.gu.se/samverkan/annonsportalen/

4 www.socav.gu.se Exempel på ämnen Språk: engelska, franska spanska, tyska, svenska, flerspråkighet, etc. Generellt (t.ex. språkutveckling) Specialpedagogik Konflikthantering Ledarskap/kommunikation Ledarskap/profession Ämnesdidaktik (ange ämne) Allmän didaktik Läromedel Lärande, profession, utbildning i ett globalt/internationellt perspektiv Musik och gestaltning Bild och gestaltning Läs- och skriv Bedömning Sociala relationer Mångfald Genus och jämställdhet Etik och värdegrund Lek, lärande och lärandemiljöer i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år IKT Styrdokument, skolutveckling och utbildningssystem

5 www.socav.gu.se Examensarbeten på grundläggande nivå Ni lär er att –på ett självständigt sätt hantera ett utbildningsvetenskapligt analysarbete –Hur man översätter ett erfarenhetsbaserat problem till ett vetenskapligt problem? –Det skall vara både vetenskapligt och genomförbart (detta får ni hjälp med) –genomföra en vetenskaplig undersökning –presentera problemet, processen och resultaten i text

6 www.socav.gu.se Examensarbeten på avancerad nivå Ni förväntas att självständigt kunna –hantera ett utbildningsvetenskapligt analysarbete –formulera ett vetenskapligt problem –genomföra en vetenskaplig undersökning –presentera problemet, processen och resultaten i text

7 www.socav.gu.se Handledarens ansvar Att bedöma om ämnet är lämpligt för ett examensarbete Stödja i att utveckla problem, teori, strategi och vetenskapliga metoder Avgränsning, litteratur och tidigare forskning, eget material, bearbetning och analysmetoder Stödja er genom tips, råd och god kritik Bedöma om slutrapportens manus håller tillräcklig kvalitet för att examineras (ni väljer dock själv om ni vill examineras)

8 www.socav.gu.se Steg 1 Fundera ut ett ämne som är relevant och intresserar ”Vem kan jag skriva tillsammans med?” Steg 2 Fyll i enkäten genom att kryssa i befintliga ämnesområden samt ge en kort beskrivning av idén Steg 3 Vi börjar arbetet med att finna handledare Steg 4 Kort före kursstart tilldelas ni en handledare och etablerar kontakt med honom/ henne Steg 5 Skriv ett PM som lämnas till handledaren vid första handlednings- tillfället

9 www.socav.gu.se Vilken kurs skall jag välja? LAU390 (grundnivå) - för er som skall ta en examen på max 210 hp samt för alla som är antagna före hösten 2007 LAU395 (avancerad nivå) – för er som skall ta en examen på 240 hp eller mer

10 www.socav.gu.se Behörighet Godkänt resultat på alla kurser i AUO 1 och AUO 2 Godkänt resultat på inriktning/ar och specialisering/ar med en rest på max 30 högskolepoäng Behörig senast två veckor före kursstart

11 www.socav.gu.se Elektronisk kursanmälan Obligatorisk kursanmälan görs via elektronisk blankett som ni hittar på GUL:s öppna sidor och kursansvarig institutions hemsida (gå in på respektive kurs) Direktlänk till anmälan är: http://gu.proofx.se/BVc6lsFRrZPzlNlGGVHibB/GUL hemsida http://gu.proofx.se/BVc6lsFRrZPzlNlGGVHibB/ Anmäl er senast 30 maj! OBS! Parskrivning gäller – skicka in en gemensam anmälan. Hitta skrivpartner på egen hand eller via diskussionsforum på GUL (”Hitta medskribent examensarbetet H15”, se Katalogen i GUL) Hittar du ingen att skriva med skall du ändå anmäla dig. Eventuellt parar vi ihop dig med lämplig skrivpartner. Beskriv ditt ämne så utförligt som möjligt så att vi kan hitta handledare med rätt kompetens för ditt ämnesval

12 www.socav.gu.se Examensarbete utomlands Egna nätverk och kontakter eller GU:s partneruniversitet http://studentportal.gu.se/examen-och- arbetsliv/studerautomlands/utbytesstudi er/var-kan-jag-studera- http://studentportal.gu.se/examen-och- arbetsliv/studerautomlands/utbytesstudi er/var-kan-jag-studera- Stipendier – Adlerbertska, MFSAdlerbertskaMFS Tidigare examensarbeten: http://lun.gu.se/student/studerautomlands/p rojekt-examensarbete/examensarbete- utomlands http://lun.gu.se/student/studerautomlands/p rojekt-examensarbete/examensarbete- utomlands UD:s reseråd http://www.swedenabroad.com/sv- SE/ http://www.swedenabroad.com/sv- SE/ Ange i anmälan och var ute i god tid!

13 www.socav.gu.se Tidsplan Anmälan till examensarbetet skall vara inne senast 30 maj Information om handledartilldelning ges strax före kursstart på GUL:s öppna sidor gul.gu.se/sök på respektive examensarbetskursgul.gu.se Kursstart 3 november Examinationer 11-13 januari 2016 All nödvändig information läggs ut på GUL:s öppna sidor gul.gu.se/sök på respektive examensarbetskurs gul.gu.se

14 www.socav.gu.se Kontakta oss för mer information Ulrika Agby, studievägledare ulrika.agby@socav.gu.se Telefon 786 47 95 ulrika.agby@socav.gu.se Andreas Gunnarsson, kursansvarig andreas.gunnarsson@socav.gu.se Telefon 786 46 16 andreas.gunnarsson@socav.gu.se


Ladda ner ppt "Andreas Gunnarsson, studierektor/kursansvarig, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Ulrika Agby, studievägledare/administratör,"

Liknande presentationer


Google-annonser