Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROM Projekt för ökad patientmedverkan i SWEDEHEART Mona From Attlebring Användarmöte Vårmötet 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROM Projekt för ökad patientmedverkan i SWEDEHEART Mona From Attlebring Användarmöte Vårmötet 2013."— Presentationens avskrift:

1 PROM Projekt för ökad patientmedverkan i SWEDEHEART Mona From Attlebring Användarmöte Vårmötet 2013

2 Vad är PROM? Patient Reported Outcome Measures Patientrapporterade utfallsmått

3 Vad inkluderas i begreppet? Självskattade mått på hälsorelaterad livskvalitet (HRQol) Funktionsförmåga Sjukdomssymtom

4 Övergripande syften Att få systematisk kunskap om den självrapporterade hälsan i en patientgrupp Få en uppfattning om patienters symtombörda Få information om vilka patienter som behöver specifikt stöd

5 Målsättning Målsättningen med PROM mätningar är att förbättra kvaliteten i omvårdnaden för patienter med hjärt-kärlsjukdom utifrån ett tydligt patientperspektiv

6 Vad skall vi ha PROM till? Individnivå och/eller gruppnivå Verksamhetsanalys Lokala förbättringsarbeten Klinisk forskning Hälsoekonomiska analyser

7 Vad bör mätas? Hälsorelaterad livskvalitet Symtombörda som påverkar dagligt liv Grad av oro och ångest Grad av oberoende Förmåga att utföra fysisk aktivitet Tilltro till den egna förmågan att kontrollera symtom och bibehålla dagliga aktiviteter

8 Tillvägagångssätt Pappersversion Elektronisk applikation (webadress, lösenord, pekskärm)

9 Frågor att ta ställning till Vad ska mätas? När? Vilka instrument ska användas? Diagnosgrupp/specifik åtgärd? Ska alla patienter ingå eller bara ett urval? Hur ska mätningarna gå till? Kontinuerlig mätning eller stickprov?

10 Projektgrupp Mona From Attebring, ssk, Med dr, Inst. för hälsa och vårdvetenskap Linnéuniversitetet, Växjö Mona.From_Attebring@lnu.seona.From_Attebring@lnu.se Kerstin Dudas, Med dr, Fil mag, omvårdnadsforskare, Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet Kerstin.Dudas@gu.seerstin.Dudas@gu.se Monica Olsson, Chefssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Monica.Olsson@karolinska.seonica.Olsson@karolinska.se Vesna Stefan, sjuksköterska, Lunds Univesitetssjukhus Vesna.Stefan@skane.seesna.Stefan@skane.se Dan Malm, ssk,.PhD, klinisk lektor, Högskolan Jönköping Dan.Malm@hhj.hj.sean.Malm@hhj.hj.se Pelle Johansson, ordförande Hjärt- och Lungsjukas riksförbund Pelle.Johansson@hjart-lung.se


Ladda ner ppt "PROM Projekt för ökad patientmedverkan i SWEDEHEART Mona From Attlebring Användarmöte Vårmötet 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser