Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jonas Malmborg, Tekniska verken i Linköping AB Näringsriktig måltid eller miljöfarligt avfall? Konsekvensexempel: Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jonas Malmborg, Tekniska verken i Linköping AB Näringsriktig måltid eller miljöfarligt avfall? Konsekvensexempel: Linköping."— Presentationens avskrift:

1 Jonas Malmborg, Tekniska verken i Linköping AB Näringsriktig måltid eller miljöfarligt avfall? Konsekvensexempel: Linköping

2 Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Ag Naturvårdsverket förslag Reglering av: mg/kg TS (torrvikt) mg/kg P (fosfor) g/(ha*år) Cd, 1/6

3 Substratets inverkan på kadmiumhalten 2/6

4 Substratets inverkan på kvävehalten 3/6

5 Giva – g Cd /(ha*år) 4/6 Jönsson, Nordberg & Vinnerås (2013): System för återföring av fosfor i källsorterade fraktion av urin, fekalier, matavfall och i liknande rötat samhälls- och lantbruksavfall

6 Enstaka % av åkerarealen 5/6 -2 000 000 kg Cd finns i svensk åkermark -1 400 kg Cd/år kommer till åkermark via gödsling och deposition från atmosfären -8 kg Cd/år kommer från biogödsel

7 Avloppsslam 6/6

8 Avloppsslam - BDE-209 Ackumulering i jord (slamgödsling 100 år): 0,4 -> 2 µg/kg TS Risknivå i jord: 70 000 µg/kg TS 6/6

9 BACKUP

10 Andel ARVs som klarar alla gränsvärden för metaller

11 Trender

12 Organiska ämnen vid åtta reningsverk PCB BDE-209 Klorp. PFOS

13 mg/kg TS och mg/kg P 2/6 ” Minst ett av de två angivna värdena ska vara uppfyllt.”

14 Enstaka % av åkerarealen 5/6 31 mg Cd/kg P 232 mg Cd/kg P 57 mg Cd/kg P 152 mg Cd/kg P -2 000 000 kg Cd finns i svensk åkermark -1 400 kg Cd/år till åkermark via gödsel och deposition -8 kg Cd/år kommer från biogödsel

15 Cd vs matavfall för 14 samrötningsanläggningar 2010-2012


Ladda ner ppt "Jonas Malmborg, Tekniska verken i Linköping AB Näringsriktig måltid eller miljöfarligt avfall? Konsekvensexempel: Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser