Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FöretagsHälsa FöretagsHälsa Region Gävleborg Med samma mål som våra ägare! Bosse Wallbäcks, Förvaltningschef 070/396 39 73

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FöretagsHälsa FöretagsHälsa Region Gävleborg Med samma mål som våra ägare! Bosse Wallbäcks, Förvaltningschef 070/396 39 73"— Presentationens avskrift:

1 FöretagsHälsa FöretagsHälsa Region Gävleborg Med samma mål som våra ägare! Bosse Wallbäcks, Förvaltningschef 070/396 39 73 bo.eriksson.wallbacks@regiongavleborg.se www.gdfh.se

2 FöretagsHälsa FöretagsHälsa Region Gävleborg Bollnäs kommun Gävle Kommun Hudiksvalls kommun Ockelbo Kommun Ovanåkers Kommun Region Gävleborg Bolag/förbund 22000 medarbetare = 20% av länets arbetande befolkning!

3 FöretagsHälsa FöretagsHälsa Region Gävleborg Modell: 4-årsavtal med ett års uppsägningstid (jan i ny mandatperiod) Gemensam politisk nämnd med 2 ledamöter från deltagande kommuner/region Organisatorisk inplacering i Region Gävleborg Den gemensamma nämnden ger förutsättningarna ”Samverkansråd” för gemensam utveckling och erfarenhetsutbyte Grundfinansiering med fastställd summa/anställd/år Varje kommun/regionen tecknar årlig överenskommelse med anpassat basutbud Tilläggsbeställningar utöver basutbud

4 FöretagsHälsa FöretagsHälsa Region Gävleborg Fördelar: Fokus på offentliga sektorns specifika behov Tillräcklig kompetens geografiskt, på bredden och djupet Samma kompetens och arbetssätt Långsiktighet och kontinuitet Påverkan och inflytande Erfarenheter och kunskaper ackumuleras och finns kvar Attraktiv organisation för FHV-kompetens

5 FöretagsHälsa FöretagsHälsa Region Gävleborg Nuvarande lokaliseringar Bollnäs Edsbyn Gävle Hudiksvall (i polishuset) Ockelbo Sandviken Söderhamn

6 FöretagsHälsa FöretagsHälsa Region Gävleborg Bara egna specialister 5 FÖRETAGSLÄKARE (varav två ST) 6 FÖRETAGSSKÖTERSKOR 8 BETEENDEVETARE varav -1 leg psykolog - 1 organisationskonsult -1 hälsovetare/pedagog 4 ERGONOMER 2 ARBETSMILJÖINGENJÖRER 5 STAB/1 CHEF Alla konsulter är tillgängliga för alla kunder!

7 FöretagsHälsa HUDIKSVALL Hudiksvall Centra i Norra länsdelen Tillgång till 25 specialister i Hudiksvall Ett kärnteam mot Hudiksvalls kommun Nära samarbete med kommunens egen kompetens

8 FöretagsHälsa BARA EGNA SPECIALISTER 4 FÖRETAGSLÄKARE Kerstin Druvefors Christer Sjöberg Per Sjölund Nora Bodzay (ST) Dörte Paashen (ST) 6 FÖRETAGSSKÖTERSKOR Jennie Jonsson Milo Olofsson Cecilia Lindberg Anita Gannfors Ann Öhman Hanna Johansson 2 ARBETSMILJÖINGENJÖRER Anders Aasa Denni Ytterholm 4 LEG FYSIOTERAPEUTER/ERGONOMER Arne Ledenstam Eva Östlin Karin Bergström Ulrika Westrin 6 BETEENDEVETARE Anders Grahn Maria Thornberg Björn Sjöberg Hjördis Hedin Anders Åkerlund Barbara Undervill 1 LEG PSYKOLOG Malin Vadelius 1 HÄLSOVETARE/PEDAGOG Annika Påhlgren 5 STAB/CHEF Bosse Wallbäcks (chef) Lenamarie Larsson (controller) Monica Ohlsson (stab) Gunilla Törnros (stab) Ann Jansson (stab)

9 FöretagsHälsa ARBETSLIVETS UTMANINGAR ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÄLSOFRÄMJANDE ORGANISATION LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP AVSIKTSFÖRKLARING SKL/FACKLIGA ORG. OSA

10 ARBETSGLÄDJE OCH PRODUKTIVITET ”DEN SOM TRIVS OCH KÄNNER GLÄDJE I SITT ARBETE ÄR EFFEKTIV” DEN GÖR EN BRA INSATS !

11 FöretagsHälsa Företagshälsans förhållningssätt Helhetsperspektiv Konsultativt arbetssätt Strategisk partner Göra skillnad Samverkan med andra aktörer Leva som vi lär

12 FöretagsHälsa UTGÅNGSPUNKT! Medbestämmandelagen ”arbetsgivaren leder och fördelar och fattar alla beslut men måste samråda innan” Arbetsmiljölagen ”arbetsgivare och arbetstagare ansvarar gemensamt för att åstadkomma en god arbetsmiljö….” FHV:s uppgift är att bistå chefen innan beslut så att ohälsa förebyggs! FHV SKA STÖDJA EN BRA PARTSMÄSSIG BESLUTSPROCESS!

13 FöretagsHälsa Arbetsmiljölagen, kapitel 3, §2b Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

14 NULÄGEBEHOVINSATS FÖR- VÄNTAS LEDA TILL...? IN- VERKAN I VERK- SAM- HETEN DELMÅL KOMPETENS PERSONAL ARBETSMILJÖ VERKSAM- HETSMÅL EKONOMI KVALITET KUNDNYTTA Arbetsprocessen Start i arbetsprocessen Start i kunddialogen Kunddialogen

15 FöretagsHälsa KONTAKTER BESTÄLLANDE CHEFER/HR: Direkt till teamet via telefon eller mail ANSTÄLLDA: 026/15 40 00 eller mail via hemsidan LÄS MER OM OSS PÅ: www.gdfh.se


Ladda ner ppt "FöretagsHälsa FöretagsHälsa Region Gävleborg Med samma mål som våra ägare! Bosse Wallbäcks, Förvaltningschef 070/396 39 73"

Liknande presentationer


Google-annonser