Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vitalis 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vitalis 2007"— Presentationens avskrift:

1 1 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se

2 2 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Jurgen Broeren, arbetsterapeut, med.lic. Katharina Stibrant Sunnerhagen, leg.l ä kare, professor Daniel Goude, med.kand., civ.ing. B å da vid Sahlgrenska akademin vid G ö teborgs universitet Jurgen Broeren, arbetsterapeut, med.lic. Katharina Stibrant Sunnerhagen, leg.l ä kare, professor Daniel Goude, med.kand., civ.ing. B å da vid Sahlgrenska akademin vid G ö teborgs universitet Stroke IT Organisation av rehabilitering efter Stroke, med IT-st ö d S F M I Martin Rydmark, l ä kare, med.dr., docent, univ.lektor Mednet, Institutionen f ö r Biomedicin, Sahlgrenska akademin vid G ö teborgs universitet

3 3 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Strokeforskningsgruppen, Sahlgrenska akademin/GU Psykologiska institutionen, GU Institutionen för datavetenskap, GU & Chalmers Högsbo sjukhus, SU Fyrbodalinstitutet Högskolan Väst Strokeforum, SU Neurologiavdelning 19, SU/Sahlgrenska Neurosektionen, Karolinska universitetssjukhuset Sensegraphics AB Curictus AB Rehabilitation Institute of Chicago Samarbetspartners inom forskning och klinisk utvärdering

4 4 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Bakgrund Stroke är vanligt Motorik/sensorik, samt kognitiva funktioner bedöms Rehabilitering är vanligtvis nödvändig och långvarig Klinisk rehabilitering fungerar bra Träning ska helst vara daglig och anpassad till maximal kapacitet Rehabilitering i hem eller annat boende fungerar mindre bra Följsamhet till träning blir då sämre och är oftast kortvarig och bedömning blir ofullständig Resor till rehabiliteringskliniken är tröttande och dyra

5 5 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Vi har resultat från mer än 100 personer testade I vårt lab Kategorier: friska kontroller (60%) strokepatienter med motoriska bortfall (30%) strokepatienter med neglect eller som har återhämtat sig efter neglect (10%) Utvärdering (fas 2) pågår … Vi avser att bygga och distribuera: rehabiliteringsstationer för hemmabruk som via nätverk är förbundna med klinska bedömningssystem

6 6 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Friends Relatives Vårt förslag på regional rehabiliteringsorganisation

7 7 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Hemsystemet SenseGraphics 3D Mobile Immersive Workbench (3D-MIW) SensAble PHANToM Omni haptic feedback device

8 8 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Demonstration av klinisk användning av systemet: bedömning och träning. Jurgen Broeren, arbetsterapeut Karin Peters, försöksperson

9 9 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Computerized test Slumpmässigt dyker “bollar upp, som ska “prickas” Mätdata: - tid - sträcka - “båge” - hastighet - acceleratrion - sökstrategi - neglect - mm Bedömning

10 10 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se

11 11 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Funktionstränande aktiviteter & spel Haptic Simon Bingo Ball games Conducting Gardening Sculpturing

12 12 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Meny på skärmen Haptisk 3D ”pekpinne”

13 13 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Results Funktionella aktiviteter & spel – design och utvärdering Olika begreppsvärldar och terminologi inom rehabilitering och datalogi För att överbrygga utvecklas Taxonomi och Game Design Patterns Används vid design och vid utvärdering av COTS-(Commercial Off The Shelf)-spel

14 14 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Bedömningstillfälle Hastighet (m/s) 1234567891011 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 P2 P3 P4 P5 P1 Baseline (A)Intervention (B)Follow-up (C) Bedömning vid träning av motorisk funktion

15 15 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Before After Follow up 5w 12w Effekt av träning på rörelsens utseende och hastighet/acceleration Start point End point

16 16 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Bedömning av Neglect “frisk kontroll” Bedömning av Neglect “frisk kontroll”

17 17 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Bedömning av Neglect“klin.neglect”

18 18 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se “Frisk” F.d. neglect - nu kliniskt utan neglect Neglect ‘Nystan’ - planering? ! Bedömning av Neglect – sökstrategi & handens rörelser

19 19 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se Pågående utvärdering och funderingar … Vid kliniska prövningar och laboratorietest, har vi funnit att … patienter gillar att använda vårt rehabiliteringssystem man upplever subjektiva förbättringar i motorisk funktion och, i vissa fall, även förbättrade kongnitiva funktioner och känsel bedömningsfunktionen är minst lika bra som i traditionella tester bedömningen är kvantitativ, automatisk och ger information om rörelsens “kinematik” Nu påstår vi att … det är en fungerande arbetsstation för hembaserad rehabilitering det finns en klinisk station för bedömning och träning vi har en organisationsplan för regional IKT-stödd rehabilitering

20 20 Vitalis 2007 martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.se E-post: martin.rydmark@mednet.gu.se Hemsida: http://www.mednet.gu.se Här hittar man denna presentation under “Documents & Files”. Den heter “Stroke Vitalis 2007”


Ladda ner ppt "1 Vitalis 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser