Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carl Larsson Återkoppling från näringslivsdialog 6-7 okt 2015 Stadsbyggnad, trafik och infrastruktur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carl Larsson Återkoppling från näringslivsdialog 6-7 okt 2015 Stadsbyggnad, trafik och infrastruktur."— Presentationens avskrift:

1 Carl Larsson Återkoppling från näringslivsdialog 6-7 okt 2015 Stadsbyggnad, trafik och infrastruktur

2 Carl Larsson Punkter i karta Punkt 1 – Skälbyvägen, ”Saknas cykelvägar” –30-område där cykling i blandtrafik är godtagbart Punkt 2 – E4an vid Edsån, ”bullerplank längs motorväg, inte överallt” –Trafikverket är väghållare, kommunen har lobbat för sänkt hastighet vilket har införts Punkt 3 – ”Backen vid Helenelundskolan, bryter mot trafikregler.” –Anmälan till polis, eller felanmälan till Sollentuna kommun

3 Carl Larsson Punkter i karta Punkt 4 – Grusstig längs med Norrviken, ”Cyklar genom Norrviken, vid Jästfabriken osv, saknar belysning. Mörkt på kväll” –Finns i dagsläget ingen plan för platsen, tas med i det fortsatta arbetet med belysningsåtgärder Punkt 5 – ”Utfart vid Kuskvägen, rondellen vid Ica Maxi ”körig” –Framkomligheten är under utredning inom ramen för detaljplanearbete för kv Tidsskriften

4 Carl Larsson Punkter i karta fortsättning Punkt 6 – Korsningen Knistavägen/Bagarbyvägen, ”Korsningen vid Volvo Cars, kan det bli rondell?” –Finns planer på att bygga om, utreds om cirkulationsplats eller signalkorsningen Punkt 7 - ”Saknas p-platser – Norrvikens strand” –Kommer se över regleringen av parkeringsplatser framöver Punkt 8 – Sollentunavägen, i höjd med korsningen med Landsnoravägen, ”Cyklarna har mer plats än bilarna” –Bygger ut ett av våra prioriterade cykelstråk, framkomligheten för bilarna bibehålls

5 Carl Larsson Punkter i karta fortsättning Punkt 9 – Strandvägen vid Sollentunavallen, ”Sollentunavallen – parkering blir så att det blir trångt” –Kommer se över gällande parkeringsreglering framöver Punkt 10 – Vibyvägsbron över E4an, ”Avfart behövs” –E4an är Trafikverkets väg. Frågan har tidigare vidarebefordrats till de styrande i kommunen

6 Carl Larsson Pågående projekt Cykelvägar –Genomförande av kommuns cykelplan –Separering mellan gående och cyklister –Vägvisning – skylta längs cykelstråk Parkering –Antagande av parkeringsplan –Infartsparkeringar – ökad tydlighet och rätt målgrupp –Nyttotillstånd – förenkla vardagen för näringslivet

7 Carl Larsson Kommande projekt Belysningsprogram –fördubblat investeringsutrymme 2016 och 2017 –Trygghetsökande belysning –Önskemål påverkar investeringar –Tas fram under hösten Framtida tankar/synpunkter/önskemål? –Använd länken: https://www.sollentuna.se/sv/kontakt/ Rapportera-fel--problem/ https://www.sollentuna.se/sv/kontakt/ Rapportera-fel--problem/ –Eller sök på ”felanmälan” på hemsidan


Ladda ner ppt "Carl Larsson Återkoppling från näringslivsdialog 6-7 okt 2015 Stadsbyggnad, trafik och infrastruktur."

Liknande presentationer


Google-annonser