Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genusperspektiv Genusforskning inom kulturgeografi Feminism and Geography – An introduction.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genusperspektiv Genusforskning inom kulturgeografi Feminism and Geography – An introduction."— Presentationens avskrift:

1 Genusperspektiv Genusforskning inom kulturgeografi Feminism and Geography – An introduction

2 Socialkonstruktivism Sex/Kön Gender/Genus

3 Genusforskning inom kulturgeografi - En rumslig utmaning Var någonstans en händelse äger rum - viktigt för en geograf Exemplet Karlskoga; -Prick på kartan och en del av vardagen -Samspel mellan plats och sociala handlingar -Betydelse för genusrelationen -Karlskogas historia och arbetsdelning

4 Genusgeografi o Samhällets uppbyggnad och föreställningar o Alternativ tolkning av relationer, makt och samhällsbygge o Plats och kön o Tid och rum o Globala och lokala processer

5 Gerd Enequist första kvinnliga professorn i kulturgeografi 1949 - engagemang för kvinnliga präster i Uppsala, men fick svar på tal… Professor Enequist skriver att kvinnan sliter mellan nödvändigheten att vara effektiv och längtan att vara kvinnlig. Hur vore det, om Gerd Enequist […] för sin personliga del helhjärtat valde det senare? (Forsberg:13).

6 Genusgeografins utveckling  Synliggöra kvinnors materiella villkor (70-tal) Uppdelning mellan produktion – reproduktion, offentligt – privat Konsekvenser  Språk och symboler (80-tal)  Utveckling mot andra platser och sociala relationer - Skalnivåer - Andra grupper av hierarki i samhället  Maskulinitetsforskning  Nordiska symposiet för genusgeografi 1983

7 Generell historisk utveckling 1:a vågen Liberala traditionen 1792 – Mary Wollenstonecraft – Ett försvar för kvinnans rättighter 2:a vågen Marxism Radikalfeminism 3:e vågen Postmodernism Queer

8 Gillian Rose: Feminism and Geography Den geografiska kunskapen har präglats av män Den praktiska utövningen av ämnet har dominerats av män Kvinnor har åsidosatts inom ämnet både som undersökningsobjekt och som forskare Den manliga dominansen har betydelse för vad som ses som legitim geografisk kunskap - Antaganden om vad män och kvinnor gör - Koncentration på manligt kodade rum, platser och landskap

9 Kulturgeografer har främst studerat den produktiva sfären Feministiska geografer menar att det reproduktiva arbetet – samt relationerna mellan sfärerna – är minst lika viktigt att studera

10 Den geografiska kunskapen Geografer har sett världen utifrån ett maskulint perspektiv ▫ Kunskap ses som objektiv ▫ Inte bara manligt – kvinnligt utan även andra typer av maktstrukturer Identiteten är relationell Maktstrukturers diskurser – idéer och praktiker

11 Motståndsstrategier 1.Använda kategorin ”Kvinna” som en styrka 2.Förneka allt kategorin ”Kvinna” Utmaningen är att försöka hitta ett sätt att vara feministisk utan att förstärka skillnaden mellan det manliga och det kvinnliga


Ladda ner ppt "Genusperspektiv Genusforskning inom kulturgeografi Feminism and Geography – An introduction."

Liknande presentationer


Google-annonser