Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leder etnisk mångfald till kontakt eller konflikt? Andrej Kokkonen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leder etnisk mångfald till kontakt eller konflikt? Andrej Kokkonen."— Presentationens avskrift:

1 Leder etnisk mångfald till kontakt eller konflikt? Andrej Kokkonen

2 En fråga – tre svar Hur påverkar etnisk mångfald grupprelationer? Tre svar – Konflikt: Etnisk mångfald leder till intolerans och fördomar mot andra (Blumer, Quillian, Bobo) – Kontakt: Etnisk mångfald leder till tolerans och ökad förståelse (Allport, Pettigrew, Tropp) – Osäkerhet och rädsla: Etnisk mångfald leder till lägre tillit och solidaritet (Putnam)

3 Konflikt: Mångfald leder till fördomar En grupp känner sig förmer än andra Andra grupper upplevs som radikalt annorlunda …den etniska grupptillhörigheten är intimt knuten till sociala positioner (över- och underklass), och Gruppen anser att den bör vara priviligierad gentemot andra grupper …den grupp som känner sig överlägsen ser sin position hotad – På grund av att andra grupper växer/är relativt stora – och därmed riskerar att få ökat politiskt inflytande (och hota den dominerande gruppens maktposition), eller – På grund av dåliga ekonomiska tider, som ökar konkurrensen om begränsade resurser

4 Gruppens intressen går före individens intressen Individens egna intressen behöver inte vara hotade, det viktiga är uppfattningen om gruppens intressen – ej fråga om rationellt egenintresse Individfaktorer spelar mindre roll än gruppfaktorer Mekanismen kan verka på olika nivåer (länder, städer, arbetsplatser etc.) Kan förklara varför vita amerikaner känner sig hotade av svarta men inte asiater (de senare ej socialt underlägsna)

5 Kontakt – tolerans och ökad förståelse Mångfald leder till tolerans om individer från olika grupper har personliga kontakter med varandra, men bara om – Gruppmedlemmarna har lika status – Har gemensamma mål – Samarbetar för att uppnå målen – Och har stöd från auktoriteter (myndigheter, lagen, normer, tradition) – Situationen tillåter att medlemmarna blir vänner (upprepade kontakter)

6 Personliga kontakter gör att man …lär sig om utgruppen: fördomar korrigeras (kognition) …ändrar sitt beteende - och berättigar det förändrade beteendet genom att förändra sina attityder …skapar känslomässiga band till utgruppen: minskar rädslan för och ökar empatin för utgruppen …omvärderar ingruppen: ifrågasätter om den egna gruppens värderingar och vanor är så bra som man trodde …omdefinierar in- och utgruppen

7 Starka effekter förutsätter generaliseringar Mellan olika situationer Från individer som tillhör utgruppen till utgruppen Från en utgrupp till andra utgrupper

8 Kontakter förekommer endast i vissa kontexter Ej länder, städer och andra kontexter i vilka man sällan träffar varandra och där man kan undvika varandra Armén, grannskap, skolor och arbetsplatser som uppfyller de fem villkoren Praktiska konsekvenser för politiken: segregation är dåligt - avsegregering är bra (blandade skolor och arbetsplatser )

9 Osäkerhet och rädsla – tilliten till alla minskar Mångfald leder till minskad tillit – både till medlemmar av utgruppen och medlemmar av ingruppen Tillit till in- och utgruppen behöver ej vara negativt korrelerade – Om man litar på sina likar behöver inte det betyda att man inte litar på de som är olika (och vice versa) – Tidigare studier har bara mätt attityder till utgruppen (inte attityder till ingruppen)

10 I USA minskar mångfald både tilliten till in- och utgruppen, men varför… ? Putnam ger inget svar

11 Det är belagt att människor litar mer på sådana som är lika dem själva Det kan förklara varför man litar mindre på människor i sitt grannskap i heterogena områden …men det förklarar inte varför man litar mindre på den egna gruppen i heterogena områden Ännu inget bra svar

12 Min egen forskning Studerar hur etnisk mångfald i skolor och på arbetsplatser påverkar tillit och tolerans Kontexter i vilka man faktiskt möts och där kontakthypotesens villkor är uppfyllda Hur skiljer sig effekten av mångfald mellan olika länder och olika skolor/arbetsplatser Vad kan man göra för att få det att fungera bättre?


Ladda ner ppt "Leder etnisk mångfald till kontakt eller konflikt? Andrej Kokkonen."

Liknande presentationer


Google-annonser