Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överklagande av detaljplaner i praktiken Masterexamensarbete i mark- och fastighetsjuridik Gustaf Davidsson 2016-09-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överklagande av detaljplaner i praktiken Masterexamensarbete i mark- och fastighetsjuridik Gustaf Davidsson 2016-09-07."— Presentationens avskrift:

1 Överklagande av detaljplaner i praktiken Masterexamensarbete i mark- och fastighetsjuridik Gustaf Davidsson 2016-09-07

2 Syfte Hur utnyttjas rätten att överklaga detaljplaner i praktiken? Vilka överklagar? Vad leder överklagandena till?

3 Insamlad data 292 detaljplaner –Varav 80 överklagade –689 enskilda överklaganden Socioekonomiska faktorer (utbildning, köpkraft och födelseland) Ålder Kön Med mera, med mera…

4 Vad överklagas? Totalt 27 % av de antagna planerna Bostäder överklagas i större utsträckning (50 %) Förbifart Stockholm Stora skillnader mellan kommuner

5 Vilka överklagar? 80 % privatpersoner 20 % organisationer

6 Kön Drygt 49 % män Knappt 51 % kvinnor

7 Ålder Medelålder är 54,0 år

8 Var bor de klagande?

9 Socioekonomiska faktorer Klagande jämfört med länets befolkning Jämförelse av planområden – Överklagade/Ej överklagade Samma med enbart bostadsplaner

10 Jämförelse av planområden (bostäder) – Överklagade/Ej överklagade Betydande skillnader Ej överklagade – 78 % större andel förgymnasial utbildning Ej överklagade – 47 % större andel låg köpkraft Ej överklagade – 90 % större andel med födelseland utanför EU

11 Extrema fall I de 14 planområden med störst andel befolkning med födelseland utanför EU (> 40%) överklagades ingen plan. I de 15 planområden med högst andel låg köpkraft (> 50 %) överklagades ingen plan. I de 14 planområden med högst andel förgymnasial utbildning (> 30 %) överklagades ingen plan.

12 Varför klagar man?

13 Hur lång tid tar det? Figur 6.5.4 Tidsåtgång totalt för överklagade planärenden Median: 6,4 mån Medel: 10,4 mån

14 Vad leder överklagandena till? 4 planer (5 %) upphävdes till följd av överklaganden. MEN….

15 Endast en av de fyra upphävd (delvis) till följd av besvärsskäl som den klagande faktiskt angett. Tre upphävda av andra skäl som ”framgår av omständigheterna” (13 kap. 17 § PBL). OCH...

16 Sett till enskilda klagande Knappt 1,5 PROMILLE (1 av 689) fick bifall i sina yrkanden till följd av besvär de själva angett. Ytterligare 2,0 procent (14 av 689) fick bifall i sina yrkanden till följd av andra anledningar som ”framgår av omständigheterna”.

17 Sammanfattning Ca 50 % av alla bostäder överklagas i Stockholms län. De klagande är inte representativa för befolkningen. Överklaganden äventyrar planens genomförande i en mycket begränsad (obefintlig?) utsträckning. De klagandes synpunkter tillgodoses så gott som aldrig.

18 KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Tack!


Ladda ner ppt "Överklagande av detaljplaner i praktiken Masterexamensarbete i mark- och fastighetsjuridik Gustaf Davidsson 2016-09-07."

Liknande presentationer


Google-annonser