Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsutredningen Glesbygdsklubben 2015-09-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsutredningen Glesbygdsklubben 2015-09-29."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsutredningen Glesbygdsklubben 2015-09-29

2 Vad är utbildningens uppdrag? En utredare ska föreslå organisatoriska, författningsmässiga och ekonomiska lösningar i syfte att ge MSB:s utbildningsverksamhet förutsättningar att utvecklas i förhållande till det uppdrag som åligger myndigheten och de förväntningar som finns hos myndighetens målgrupper för utbildning.

3 Vad ska åstadkommas? Kartlägga -myndighetens författningsmässiga utbildningsuppdrag, -utbildningsbehov inom skydd mot olyckor, författningsmässiga förutsättningar och möjligheter för utbildningens tillhandahållande ur ett målgruppsperspektiv. -författningsmässiga förutsättningar och möjligheter för att i samverkan med kommunala räddningstjänstorganisationer eller andra aktörer genomföra utbildning

4 Vad ska åstadkommas? Analysera -behov och efterfrågan av fortbildning inom MSB:s författningsmässiga uppdrag samt utvecklingsbehov inom utbildningsområdet. Föreslå -Hur utbildning kan utformas och tillhandahållas på ett sätt som ger ökade förutsättningar att hantera olyckor, kriser och andra händelser enligt lagen om skydd mot olyckor -hur utbildningsverksamheten bör vara organiserad och hur kompetensförsörjning kan säkerställas Redovisa -Kostnader och konsekvensbedömningar. -Hur rättssäkerhet, inklusive antagning, examination och kvalitetssäkring kan säkerställas i förslagen

5 Vad har utredningen gjort hittills? Januari-mars 2015 – GD-uppdrag att belysa möjligheterna att bedriva en ekonomiskt hållbar utbildningsverksamhet. Resulterade i rapporten Alternativ för en hållbar utbildningsverksamhet. April till september 2015 – utredning och textframtagande. Förankring med – SKL – Utbildningsutskottet – Räddningstjänstrådet – Länsstyrelserna – Fackliga företrädare – Intresseorganisationer – Leverantörer

6 Vad händer framåt i tiden? September Möte med utbildningsutskottet och möte med Glesbygdsklubben Oktober Möte med länsstyrelser Möte Räddningstjänstrådet November Hearingar i Umeå (3 nov), Stockholm (4 nov) och Revinge alt Malmö (10 nov) December Beredning inom MSB Januari 2016 Utredningen överlämnas till avdelningschef

7 Särskilt om RIB-utbildning Utbildningen för räddningsinsats utgör en grund för deltidsförmågan i Sverige I utredningens direktiv ingår att undersöka möjligheterna till att genomföra utbildningen i närmare anslutning de kommunala räddningstjänsterna och gärna i samverkan med kommunala räddningstjänster eller andra aktörer. Detta är viktigt att beakta vid utformningen av alternativ för tillhandahållandet av RiB i framtiden.

8 Tänkbara alternativ för RIB i framtiden 1.MSB genomför RIB-utbildning vid verksamhetsställen 2.MSB har ansvar för RIB-utbildningen, men använder i olika utsträckning eller helt och hållet externa aktörer 3.Kommunerna svarar för genomförandet av RIB- utbildning med ekonomiskt stöd från staten

9 1. MSB genomför RIB-utbildning i egen regi

10 2. MSB har ansvar för RIB-utbildningen, men använder i olika utsträckning eller helt och hållet externa aktörer

11 3. Kommunerna svarar för genomförandet av RIB-utbildning med ekonomiskt stöd från staten


Ladda ner ppt "Utbildningsutredningen Glesbygdsklubben 2015-09-29."

Liknande presentationer


Google-annonser