Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Äldres behov i centrum Erik Wessman

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Innehåll Äldres behov i centrum2 Utgångspunkter och syfte med ÄBIC - kärnkomponenterna ICF – Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa Äldres behov i centrum – arbetssättet Vad händer nationellt?

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Äldres behov i centrum Utgångspunkter och syfte

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Äldres behov i centrum Behovsinriktat Systematiskt Gemensamt språk (ICF) Strukturerad dokumentation Äldres behov i centrum

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Bakgrund och framväxt 5Äldres behov i centrum Att beskriva behov och insatser med nationellt fackspråk Behov och insatser med nationellt fackspråk Äldres behov i centrum

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Hur hänger ÄBIC ihop med andra saker kommunen gör? Äldres behov i centrum6 Gemensam informationsstruktur -Nationell informationsstruktur - Nationellt fackspråk Gemensam informationsstruktur -Nationell informationsstruktur - Nationellt fackspråk Ledningssystem eHälsa EBP ÄBIC Statistik

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Gemensam informationsstruktur Ökad patient- och rättssäkerhet Förbättrad informationsförsörjning Ökad möjlighet till samverkan Utveckling av evidensbaserad praktik Äldres behov i centrum7

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Individens process i vård & omsorg Information skapas, information används Individrelaterad information Struktur (sortering) Fackspråk Entydig innebörd Enhetlig benämning RÄTT information till RÄTT person vid RÄTT tillfälle 8

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Förflyttning Att gå 50 m Att ta sig i och ur säng Att förflytta sig utomhus Att förflytta sig inomhus Att röra sig genom att ändra kroppsställning eller att förflytta sig från en plats till en annan, att bära, flytta eller hantera föremål, att gå, springa eller klättra och att använda olika former av transportmedel Att mena och mäta samma sak

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Socialtjänstens övergripande process (NI 2015:2) Äldres behov i centrum10

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt ÄBIC Lagens mål och värdegrund Regelverk Förhållandet professionell och individ Samtalet Kunskap Viktiga förutsättningar Äldres behov i centrum11 Metoder

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Det ska bli bättre … för den äldre Likvärdig handläggning och dokumentation Ökad rättsäkerhet, insyn och inflytande Få stöd och hjälp utifrån sina behov Följa och värdera resultat Helhetssyn 12Äldres behov i centrum

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt och bättre … för verksamhet och beslutsfattare Gemensam kunskapssyn Utveckla en evidensbaserad praktik Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Utveckla statistik – lokalt och nationellt Beslutsunderlag på lokal och nationell nivå Samverkan 13Äldres behov i centrum

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Behovsinriktat arbetssätt Äldres behov i centrum14 Den äldres behov behöver tydligt beskrivas innan förslag tas fram på hur behoven kan tillgodoses Den äldres egen uppfattning om sina aktuella svårigheter och resurser behöver lyftas fram

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Behov - insats 15Äldres behov i centrum

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Systematiskt arbetssätt Äldres behov i centrum Beskrivning av processer, rutiner, samverkan och systematiskt förbättringsarbete Följa upp, förbättra och utveckla ny kunskap

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt ÄBIC Process och resultat Utifrån Socialtjänstens övergripande process UtredaBesluta Aktualisera Hantera ansökan Inhämta fakta Bedöma behov Genomföra uppdrag Följa upp Utforma uppdrag Överföra information om behov Planera genom- förande Följa upp genom- förande Följa upp resultat och kvalitet Ursprunglig frågeställning Förtydligad frågeställning Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions- tillstånd Bedömt behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser Överförd information Planerat genom- förande Nytt bedömt funktionstillstånd Måluppfyllelse Resultat av genom- förande Genomförda/ ej genomförda insatser Genomföra insats Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Äldres behov i centrum Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - ICF

19 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Hälsa Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada WHO 1948 Foto: Matton 19Äldres behov i centrum

20 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Sammanhållen syn på hälsa Sociala perspektiv Medicinska perspektiv Biopsykosocial modell – ICF 20Äldres behov i centrum

21 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt ICF som tankesätt Hälsotillstånd (Störning/sjukdom) OmgivningsfaktorerPersonfaktorer Kroppsfunktion & struktur AktivitetDelaktighet Äldres behov i centrum21

22 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Hushållsgöromål Aktivitet/delaktighet d7 Mellanmänskliga interaktioner och relationer d5 Personlig vård d4 Förflyttning d3 Kommu- nikation d2 Allmänna uppgifter och krav d1 Lärande och att tillämpa kunskap KAPITEL d649 Övrigt d640 Hushållsarbete d630 Att bereda måltider BLOCK d6409 Ospecificerat d6408 Annat specificerat d6405 Avlägsna avfall d6404 Förvara förnödenheter d6403 Använda hushålls- apparater d6402 Städa bostaden d6401 Städa köksutrymmen & köksredskap d6400 Tvätta & torka kläder KOMPONENT KATEGORIER / nivåer d8 Viktiga livsområden d9 Samhälls- gemenskap, socialt, med- borgerligt liv d6 Hemliv Äldres behov i centrum Att ta hand om hushållsföremål & bistå andra Skaffa förnödenheter 22

23 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Aktiviteter och delaktighet Aktivitet – en persons genomförande av en uppgift eller handling Delaktighet – engagemang i en livssituation Resurser och svårigheter Foto: Bildarkivet Äldres behov i centrum23

24 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Omgivningsfaktorer Den omgivning i vilken människor lever och verkar Underlättande eller hindrande Foto: Leif Johansson 24Äldres behov i centrum

25 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Kroppsfunktioner Kroppsstrukturer Kroppsfunktioner beskriver fysiologiska och psykologiska funktioner. Kroppsstrukturer beskriver kroppens anatomiska delar. Foto: Matton 25Äldres behov i centrum

26 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Personfaktorer Individuella faktorer som: bakgrund, vanor, egenskaper, ålder, copingstrategier, beteende, livsstil osv. Ej kategoriserat i ICF Foto: iStock 26Äldres behov i centrum

27 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Bedömningsfaktorer Generisk skala för bedömning av kategorier i ICF 0–4 % ingen 5–24 % lätt 25–49 % måttlig 50–95 % svår 96–100 % total (0) ingen begränsning (inget, frånvarande...) (1) lätt begränsning (litet, lågt...) (2) måttlig begränsning (medel, ganska stort...) (3) svår begränsning (gravt, stort …) (4) total begränsning (fullständigt …) 27Äldres behov i centrum

28 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt ICF som tankesätt i ÄBIC Livsområden (Aktiviteter & delaktighet) Relaterade faktorer Hälsotillstånd (störning/sjukdom) Omgivnings- faktorer Personfaktorer Kropps- funktion Kropps- struktur (ICD-10) Figuren med damsugaren: Illustrations copyright by TAI TAKAHASHI, International University of Health and Welfare. 28Äldres behov i centrum

29 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Livsområden, Äldres behov i centrum Lärande och tillämpa kunskap Allmänna uppgifter och krav Kommunikation Förflyttning Personlig vård Hemliv Mellanmänskliga interaktioner och relationer Viktiga livsområden Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv + Känsla av trygghet (kroppsfunktion) + Personligt stöd från personer som vårdar eller stödjer en närstående (omgivningsfaktor) 29Äldres behov i centrum

30 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Äldres behov i centrum30 Delaktighet Engagemang Tillhörighet (formell och informell) Aktivitet (deltagande) Interaktion Makt Autonomi

31 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Relaterade faktorer Äldres behov i centrum31 Personfaktorer Omgivningsfaktorer Kroppsfunktioner Kroppstrukturer

32 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Äldres behov i centrum Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres behov utifrån ICF

33 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt ÄBIC Process och resultat Utifrån Socialtjänstens övergripande process UtredaBesluta Aktualisera Hantera ansökan Inhämta fakta Bedöma behov Genomföra uppdrag Följa upp Utforma uppdrag Överföra information om behov Planera genom- förande Följa upp genom- förande Följa upp resultat och kvalitet Ursprunglig frågeställning Förtydligad frågeställning Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions- tillstånd Bedömt behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser Överförd information Planerat genom- förande Nytt bedömt funktionstillstånd Måluppfyllelse Resultat av genom- förande Genomförda/ ej genomförda insatser Genomföra insats Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra Äldres behov i centrum33

34 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Äldres behov i centrum UrsprungligFörtydligadLivsområden i Äldres behov i centrum Lärande och att tillämpa kunskap Allmänna uppgifter och krav Kommunikation Förflyttning Personlig vård Hemliv Mellanmänskliga interaktioner och relationer Viktiga livsområden Samhällsgemenskap, socialt & medborgerligt liv Känsla av trygghet (kroppsfunktion) Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående(omgivningsfaktor) Utreda Hantera ansökan Ursprunglig frågeställning Förtydligad frågeställning 34

35 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vem uppger vad? Fakta inte värderat Aktuella livsområden – resurser och begränsningar Relaterade faktorer – hindrande, stödjande och begränsningar Vad är viktigt för den enskilde? Den enskildes mål Hur kan behovet tillgodoses? Äldres behov i centrum Inhämta fakta Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra Utreda 35

36 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Avsett funktionstillstånd Aktuellt funktionstillstånd Hälsa Målrelaterat behov Ohälsa Målrelaterade behov Äldres behov i centrum36 Bedöma det aktuella funktionstillståndet Bestämma det avsedda funktionstillståndet (målet) Besluta om nödvändiga insatser för att uppnå ett visst mål – avsett funktionstillstånd

37 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Bedömt och avsett funktionstillstånd 2014-09-15 Bedömt funktionstillståndAvsett funktionstillstånd (Mål) IngenLättMåttligSvårTotalIngenLättMåttligSvårTotal Att röra sig på olika sätt Att tvätta sig Exempel fritext: Äldres behov i centrum NN har svårt att ta sig i och ur badkaret vid dusch. Har också svårt att själv tvätta och torka rygg och fötter. Målet för NN är att med hjälpmedel klara förflyttning i och ur badkaret. Samt behålla sin nuvarande förmåga att tvätta och torka sig. Bedöma behov Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions -tillstånd Bedömt behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser Utreda 37

38 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Uppföljningsbara mål Äldres behov i centrum38 Vem ska uppnå målet? Vad skall uppnås? Vilken omfattning? Under vilka förutsättningar? När i tid skall målet vara uppnått?

39 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Datum: 2015-09-15 Behov kan tillgodoses Annat sätt Stödjande /tränande Kompen- serande Att röra sig på olika sätt Att tvätta sig Bedömt behov av insatser 39Äldres behov i centrum Bedöma behov Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions -tillstånd Bedömt behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser

40 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Äldres behov i centrum Övergripande mål för insatser Möjliggöra kvarboende i ordinärt boende Leva och bo självständigt under trygga förhållanden Ha gemenskap med andra Ha en aktiv och meningsfull tillvaro Stöd till person vårdar eller stödjer en närstående Bedöma behov Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions -tillstånd Bedömt behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser Utreda 40

41 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt ÄBIC Process och resultat Utifrån Socialtjänstens övergripande process UtredaBesluta Aktualisera Hantera ansökan Inhämta fakta Bedöma behov Genomföra uppdrag Följa upp Utforma uppdrag Överföra information om behov Planera genom- förande Följa upp genom- förande Följa upp resultat och kvalitet Ursprunglig frågeställning Förtydligad frågeställning Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions- tillstånd Bedömt behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser Överförd information Planerat genom- förande Nytt bedömt funktionstillstånd Måluppfyllelse Resultat av genom- förande Genomförda/ ej genomförda insatser Genomföra insats Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra Äldres behov i centrum41

42 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Utforma uppdrag Äldres behov i centrum42 SOSFS 2014:5 - Nya regler kring uppdrag till utförare Underlag för utförarnas planering Behov och mål som röd tråd

43 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Bedömt och avsett funktionstillstånd 2014-09-15 Bedömt funktionstillståndAvsett funktionstillstånd = Mål IngenLättMåttligSvårTotalIngenLättMåttligSvårTotal Att röra sig på olika sätt Att tvätta sig Äldres behov i centrum Utforma uppdrag Överföra information om behov Överförd information Exempel fritext: NN har svårt att ta sig i och ur badkaret vid dusch. Har också svårt att själv tvätta och torka rygg och fötter. Målet för NN är att med hjälpmedel klara förflyttning i och ur badkaret. Samt behålla sin nuvarande förmåga att tvätta och torka sig. 43

44 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Planera genomförande Information om behov och mål som utgångspunkt Bryt ner till delmål vid behov Formulera plan för genomförandet tillsammans med den enskilde Bästa möjliga arbetsätt eller metod Äldres behov i centrum Genomföra uppdrag Planera genom- förande Planerat genom- förande 44

45 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Strukturerad dokumentation av genomförda och ej genomförda insatser –Orsak hos utföraren –Begäran eller skäl från den enskilde Möjlighet till delvis strukturerad dokumentation om händelser av betydelse Äldres behov i centrum Genomförda/ ej genomförda insatser Genomföra insats Genomföra uppdrag 45

46 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Äldres behov i centrum Utförarnas fortlöpande uppföljning av utförda insatser Uppföljning av eventuella delmål Revidering av genomförandeplan vid behov Följa upp genom- förande Resultat av genom- förande Genomföra uppdrag 46

47 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Uppföljning Äldres behov i centrum47 Brukaren Nämnden Utförare Beslutsfattare Socialstyrelsen Uppföljning – för vem?

48 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Ett begrepp – många användningar Äldres behov i centrum48 – Förändring hos brukaren – Kvalitet på insats – Verksamheten – Arbetsmetoder – Avtal privata utförare – Kostnader – osv. Uppföljning – av vad?

49 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Äldres behov i centrum49 Insatsen Hjälpens omfattning och genomförande Uppfattning om kvalitet Nyttan Resultat - måluppfyllelse Värdet Ökat välbefinnande för brukaren (övergripande mål) Uppföljning i ÄBIC

50 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Äldres behov i centrum50 Uppföljning i ÄBIC Handlar om individuppföljning Se att individen får sina behov tillgodsedda Erbjuda bästa möjliga hjälp Förutsätter mätbara mål Följa upp Följa upp resultat och kvalitet Nytt bedömt funktions- tillstånd Målupp- fyllelse Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra

51 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Uppföljningssamtalet Hjälpens omfattning och genomförande Uppfattning om kvalitet Livsområden – situation idag? Förändrade relaterade faktorer Resultat - måluppfyllelse Ökat välbefinnande för brukaren? 51Äldres behov i centrum Följa upp Följa upp resultat och kvalitet Nytt bedömt funktions- tillstånd Målupp- fyllelse Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra

52 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Tidigare avsett och nytt bedömt funktionstillstånd Avsett funktionstillstånd Datum: 2014-09-15 Nytt bedömt funktionstillstånd Datum: 2015-03-04 IngenLättMåttligSvårTotalIngenLättMåttligSvårTotal Att röra sig på olika sätt Att tvätta sig Målet är att NN med hjälpmedel klarar förflyttning i och ur badkaret. Samt behåller sin nuvarande förmåga att tvätta och torka sig. Exempel fritext: NN behöver lite stöd av personal för att ta sig i och ur badkaret vid dusch. Har behållit sin förmåga att tvätta och torka sig. Följa upp Följa upp resultat och kvalitet Nytt bedömt funktions- tillstånd Målupp- fyllelse Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra Äldres behov i centrum52

53 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Måluppfyllelse NejDelvisJa Att röra sig på olika sätt Att tvätta sig Måluppfyllelse 2015-03-04 Följa upp Följa upp resultat och kvalitet Nytt bedömt funktions- tillstånd Målupp- fyllelse Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra Äldres behov i centrum53

54 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Övergripande mål Måluppfyllelse AktuelltNejDelvisJa Kunna bo kvar hemma Leva och bo självständigt under trygga förhållanden Ha gemenskap med andra Ha en aktiv och meningsfull tillvaro Stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående 54Äldres behov i centrum Följa upp Följa upp resultat och kvalitet Nytt bedömt funktions- tillstånd Målupp- fyllelse Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra

55 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Uppföljningens resultat visar: Förändrade eller nya behov av insatser = ny utredning Oförändrade behov av insatser = ej ny utredning - Samma mål - Nytt mål 55Äldres behov i centrum Följa upp Följa upp resultat och kvalitet Nytt bedömt funktions- tillstånd Målupp- fyllelse Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra

56 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt ÄBIC Process och resultat Utifrån Socialtjänstens övergripande process UtredaBesluta Aktualisera Hantera ansökan Inhämta fakta Bedöma behov Genomföra uppdrag Följa upp Utforma uppdrag Överföra information om behov Planera genom- förande Följa upp genom- förande Följa upp resultat och kvalitet Ursprunglig frågeställning Förtydligad frågeställning Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra Bedömt funktions- tillstånd Avsett funktions- tillstånd Bedömt behov av insatser Förslag på insatser Övergripande mål med insatser Överförd information Planerat genom- förande Nytt bedömt funktionstillstånd Måluppfyllelse Resultat av genom- förande Genomförda/ ej genomförda insatser Genomföra insats Uppgifter från den enskilde Uppgifter från andra Äldres behov i centrum56

57 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Möjligheter med ÄBIC Äldres behov i centrum57 Stärka samverkan Flytta fokus från insats – behov Individens delaktighet Stärka professionalitet Utvärdera sin verksamhet

58 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Äldres behov i centrum Vad händer nationellt?

59 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Några exempel Äldres behov i centrum59

60 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Läget för ÄBIC i landets kommuner februari 2015 60 242 har beslut – 27% har påbörjat införandet – 63% planerar införandet 2015 - 131 har utbildat handläggare – 45 dokumenterar 56 har utbildat kommunala utförare – 17 dokumenterar 16 har utbildat privata utförare – 2 dokumenterar Äldres behov i centrum

61 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt ÄBIC idag Förvaltning av ÄBIC Fortsätta att stödja införande av ÄBIC Använda för kartläggning av anhörigas situation och behov av stöd Vidareutveckla ÄBIC för vuxna oavsett ålder och funktionsnedsättning Informationsspecifikation 61Äldres behov i centrum

62 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser