Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Närsjukvård Samordnad individuell plan - SIP SIP är lagstadgad sedan 2010 -Hälso- och sjukvårdslagen -Socialtjänstlagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Närsjukvård Samordnad individuell plan - SIP SIP är lagstadgad sedan 2010 -Hälso- och sjukvårdslagen -Socialtjänstlagen."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Närsjukvård Samordnad individuell plan - SIP SIP är lagstadgad sedan 2010 -Hälso- och sjukvårdslagen -Socialtjänstlagen

2 DIVISION Närsjukvård Samordnad individuell plan - SIP  Vad är SIP? -En gemensam planering över de olika vård- och omsorgsinsatserna som är aktuella för en person. -Personen som det berör är alltid Huvudperson och planeringen ska utgå från den personens önskemål. -SIP ska ge en tydlig bild över helheten, då alla berörda är med vid planeringen -Planeringen ska resultera i en utskriven plan där det tydligt framgår hur de olika vård- och omsorgsinsatserna ska vara utformade och vem som ansvarar för vad – med namn och telefonnummer.

3

4 DIVISION Närsjukvård Samordnad individuell plan - SIP  Vem ska få en SIP? -Den person som har behov av insatser både från landstinget och kommunen - Den personen ska få ett erbjudande om en SIP, d v s ett erbjudande om att göra en gemensam planering för att tydliggöra vilka vård- och omsorgsinsatser som personen är i behov att få hjälp med - Personen kan alltid tacka nej till en SIP

5 DIVISION Närsjukvård Samordnad individuell plan - SIP  Varför SIP? -Personen det berör kan själv vara med och påverka -Tydlig planering - helhetsbild, vem gör vad? - Säkerställa att insatser sker i rätt tid och undvika parallella spår, d v s de olika aktörerna ska veta vad den andre gör - Minska risken att viktiga insatser ”faller mellan stolarna”

6 DIVISION Närsjukvård Samordnad individuell plan - SIP  Hur gör man, funkar det? - Man kan alltid be om att få en SIP, Rättighet - Närstående kan be om en SIP för sin anhörige - Förbättringsarbete pågår i länet och kunskap om SIP ska finnas - Däremot – vi har inte kommit så långt som vi önskar. Det finns fortfarande kunskaps- och rutinbrister gällande upprättande av planer och den gemensamma planeringen


Ladda ner ppt "DIVISION Närsjukvård Samordnad individuell plan - SIP SIP är lagstadgad sedan 2010 -Hälso- och sjukvårdslagen -Socialtjänstlagen."

Liknande presentationer


Google-annonser