Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

T EAMARBETE I H EMMET H EMSJUKVÅRDEN Sjukgymnast Sofie Kristoferson Hemrehab.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "T EAMARBETE I H EMMET H EMSJUKVÅRDEN Sjukgymnast Sofie Kristoferson Hemrehab."— Presentationens avskrift:

1 T EAMARBETE I H EMMET H EMSJUKVÅRDEN Sjukgymnast Sofie Kristoferson Hemrehab

2 KURS I PRAKTISKT FÖRBÄTTRINGSARBETE Sjuksköterska Arbetsterapeut Boendeassistent Sjukgymnast

3 S YFTE Syftet är att skapa en arbetsrutin för hemsjukvårdsteamet, där samtliga nyinskrivna patienter i hemsjukvården vårdplaneras i hemmet för att ge en tryggare, säkrare och patientcentrerad vård till hemsjukvårdspatienten

4 M ÅL Att alla nyinskrivna patienter i Hemsjukvården ska inom en vecka få träffa ett multiprofessionellt Hemsjukvårdsteam som gör en riskbedömning och en åtgärdsplan enligt Senior Alert samt upprättar en vårdplan för hemsjukvården.

5 A LLA NYSINSKRIVNA PATIENTER I H EMSJUKVÅRDEN. Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i patientens hem eller motsvarande och där ansvaret för åtgärderna är sammanhängande över tiden. Sammanhängande över tiden är en period av två veckor ett riktmärke. Tröskelprincipen gäller. Hemsjukvårdens samordnare fattar beslut om hemsjukvård i samråd med berörda inom hälso- och sjukvården.

6 ARBETET SOM PÅGÅR … Skapar arbetsrutin från att Hemsjukvårdens samordnare fått ärende till hembesök gjorts och hemsjukvårdsplan upprättats  Samordna teamträff/hembesök  Kallelse och information till patienten.  Ansvarsfördelning – roller.  Dokumentation

7 TESTPERIOD 6 veckor från 18 mars. Hos nyinskrivna patienter i ett avgränsat område i Visby. Hembesök med hemsjukvårdsplanering.

8 HEMSJUKVÅRDSPLAN I HEMMET Hembesök hos patienten Multiprofessionellt teamet Patienten i centrum Senior Alert Risk för trycksår Risk för undernäring Risk för fall Åtgärdplan ( Planerade och gjorda åtgärder) Specifika bedömningar och åtgärder av de olika professionerna. Teamarbetet. Hemsjukvårdsplan upprättas

9 PATIENTEN I CENTRUM Öppna frågor Patientens upplevda behov (Av vård och omsorg, Rehabilitering / habilitering som patienten anser sig ha) Sammanhållen vårdplan Tydliggör för patienten Bedömda behov Vad gör hemsjukvårdsteamet, egenvård, närstående insats, delegering.

10

11 B ÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE EN TRYGGARE OCH SÄKRARE HEMSJUKVÅRD MED PATIENTEN I CENTRUM

12 HEMSJUKVÅRD


Ladda ner ppt "T EAMARBETE I H EMMET H EMSJUKVÅRDEN Sjukgymnast Sofie Kristoferson Hemrehab."

Liknande presentationer


Google-annonser