Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kalmar län Ronnie Kihlman, utredare Maria Lycke, utredare Hans Fritz, Af-chef Växjö,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kalmar län Ronnie Kihlman, utredare Maria Lycke, utredare Hans Fritz, Af-chef Växjö,"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kalmar län Ronnie Kihlman, utredare Maria Lycke, utredare Hans Fritz, Af-chef Växjö, 9 december 2015

2 Arbetsmarknadsprognos hösten 2015 Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 440 privata arbetsställen i Kalmar län, svarsfrekvens 84,1%. Offentlig verksamhet. 98 verksamheter, svarsfrekvens 97,8 procent. Intervjuerna genomfördes mellan 14 september och 16 oktober. Prognosen redovisar bl.a. Efterfrågeutvecklingen Sysselsättningsutveckling Rekryteringsbehov Brist- och överskottsyrken

3 Prognos för Kalmar län 2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2016 Länets sysselsättning ökar successivt under prognosperioden Arbetsmarknaden stärks men trots god sysselsättningstillväxt så minskar inte arbetslösheten nämnvärt. Fortsatt stora utmaningar på länets arbetsmarknad. –Antalet personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden ökar och utgör nu 70 procent av samtliga inskrivna arbetslösa i länet. –Den upplevda bristen på arbetskraft stiger. Särskilt tydlig är bristsituationen inom länets offentliga sektor. Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015 Arbetsmarknadsprognos hösten 2015

4 Branschfördelning inom respektive kommun Arbetsmarknadsprognos hösten 2015

5 Global konjunktur Den globala ekonomi fortsätter att förstärkas under 2016. USA -Amerikanska hushåll och företag håller i taktpinnen i värdsekonomin. -Fallande arbetslöshet och stigande sysselsättning -En stark inhemsk marknad och framåtblickande indikatorer är positiva Kina -Tillväxten bromsar in men bedöms fortfarande bli relativt god -Försvagat men ändå starkt inköpschefsindex Europa -Utsikterna för euroområdet har stabiliserats -Fortsatt hög arbetslöshet i vissa länder Arbetsmarknadsprognos Hösten 2015 Arbetsmarknadsprognos hösten 2015

6 Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Kalmar län, våren 2007 – hösten 2015 Mycket starkare än normalt Normalt Mycket svagare än normalt

7 Arbetsmarknadsprognos hösten 2015 Sysselsatta i Kalmar län, 2004 – 2015, prognos för åren 2015 och 2016 Sysselsättningen bedöms öka i Kalmar län under prognosperiod 2015: + 700personer 2016: + 900 personer

8 Arbetsmarknadsprognos hösten 2015 Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4 2015 och kvartal 4 2016

9 Arbetsmarknadsprognos hösten 2015

10 Arbetslöshets utveckling som andel av den registerbaserade arbetskraften

11 Arbetsmarknadsprognos hösten 2015 Arbetslöshet (16-64 år) som andel av den registerbaserade arbetskraften Kalmar län, fördelat på kommun, oktober 2015 7,7 7,8

12 Arbetsmarknadsprognos hösten 2015 Ungdomsarbetslöshet (18- 24 år)

13 Arbetsmarknadsprognos hösten 2015 Arbetslöshetens struktur i länet Personer med högst förgymnasial utbildning Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Arbetslösa personer i åldern 55-64 år Utomeuropeiskt födda personer Personer med utsatt ställning

14 Arbetslöshetens struktur i länet Personer med utsatt ställning Arbetsmarknadsprognos hösten 2015

15 Inskrivna arbetslösa – Kalmar län Utfall och prognos Arbetslösheten bedöms minska i Kalmar län under prognosperioden * 4 kv. 2015 - en minskning med 50 personer jämfört med 4 kv. 2014 * 4 kv. 2016 - en nedgång med 50 personer jämfört med 4 kv. 2015

16 Arbetsmarknadsprognos hösten 2015 Arbetskraftsbrist

17 Arbetsmarknadsprognos hösten 2015 Yrkesbarometern Ett urval av yrken fördelade på bristyrken och överskottsyrken under det närmsta året BristyrkenÖverskottsyrken BetongarbetareAdministratörer och sekreterare BarnmorskorElevassistenter Civilingenjörer, bygg och anläggningFörsäljare, dagligvaror Gymnasielärare i yrkesämnenFörsäljare, fackhandel IT-arkitekterKöks- och restaurangbiträden KockarLagerarbetare LäkareLokalvårdare FörskollärareMontörer inom metall, gummi och plast GolvläggarePersonliga assistenter Sjuksköterskor (grundutbildade)Receptionister Specialistsjuksköterskor (diverse inriktningar)Informatörer SpecialpedagogerVaktmästare

18 Arbetsmarknadsprognos hösten 2015 Sammanfattning Optimismen bland länets företag fortsätter. Privata tjänstesektorn mest positiv. Bygg förväntar sig bättre utveckling på längre sikt Sysselsättningsökning under 2015 med 700 personer och med 900 personer mot slutet av 2016. Arbetslösheten förändras dock inte nämnvärt under prognosperioden. (en marginell minskning med 50 personer per år) Antalet personer med utsatt ställning på länets arbetsmarknad ökar både antal och andel Offentliga sektorn upplever svårigheter att få tag i arbetskraft.


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kalmar län Ronnie Kihlman, utredare Maria Lycke, utredare Hans Fritz, Af-chef Växjö,"

Liknande presentationer


Google-annonser