Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning 2011-05-09 Välkomna. Agenda Redovisning –Organisation –Verksamhetsplan –Grov budget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning 2011-05-09 Välkomna. Agenda Redovisning –Organisation –Verksamhetsplan –Grov budget."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning 2011-05-09 Välkomna

2 Agenda Redovisning –Organisation –Verksamhetsplan –Grov budget

3 Deltagare

4 Organisation Styrelse Klubbchef Dag Larsson A-lag J-lag Ungdom Sport Föräldrargrupp Marknad Administration Event / Arena Information/ webb

5 Styrelse / Kansli Styrelse: Ordförande: Nicklas Dahl Sekreterare: Susanne Görsberg Kassör: Jonas Björkdahl Marknad: Vakant Sport: Vakant Kansli: Dag Larsson Urban Karlsson

6 Teamorganisation Marknad: Dag Larsson Sanjay Joshi Urban Karlsson Vakant Sport: Johan Lindbom Jimmy Komulainen Ungdom / sport Thomas Johansson / Niclas Edberg Ungdom: Vakant, (Sammankallande) Niclas Edberg (Sport) Gösta Ljungström (Hockeyskolan) Pierre Werbitsch (Hockeyskolan) Vakant(Föräldrar grupp / Kiosk) (Förälder i U16 varje år?) Thomas Johansson (Sport) Charlotte Storck

7 Verksamhetsplan Års kalender Övergripande Måldokument Etik och Moral Policy och Guidelines Organisation Detta förväntas av mig som förälder Måldokument 2011-2012 Verksamhetsplan / Röda tråden Säsongsplanering 2011-2012 per lag

8 Å ldersgruppering (enligt svenska hockeyf ö rbundet) Antalet tr ä nings- och matchtillf ä llen skall ses som rekommenderade riktlinjer d å andra hyrestagare och eventuella matcher kan g ö ra att dessa riktlinjer inte alltid kan uppn å s. D ä rf ö r ä r det viktigt: - att utnyttja istiden med att inte ha f ö r m å nga avbrott, samt att det g å r ju ocks å ha ett off-ice pass d å man f ö rlorar n å gon istid. - att alla tr ä ningar ut ö ver det angivna antalet f å r ses som bonustr ä ning och d ä rmed inte vara v ä gledande. - att n å gon/ra g å nger under s ä songen f å r varje lag l ä mna ifr å n sig tr ä ningstider p.g.a. match eller annan verksamhet. -att off-ice pass kan med f ö rdel f ö rl ä ggas innan eller efter istr ä ningen. Å ldersgruppIstr ä ningarIsstartOff-ice HS1 – HS2 > 1 g å ng/veckam å nadsskiftet sept./okt.- U9-U10 > 1-2 ggr/veckaseptember1 ggr/vecka U11 – U12 > 2 ggr/veckaseptember1 ggr/vecka U13-U14 > 2-3 ggr/veckaaugusti/september1-2 ggr/vecka U15-U163 ggr/vecka augusti1-2 ggr/vecka J18-J203 ggr/veckaaugusti2 ggr/vecka Sommartr ä ning Skall ske organiserat fr å n U13 och upp å t, om flertalet av lagets spelare inte har n å gon sommaridrott eller om ö nskem å l finns kan man b ö rja tidigare. Cuper HS1 – HS2 > 1 cup/s ä songpoolspel/cup U9-U10 > 1-2 cuper/s ä song (h ö st/v å r)poolspel/endagarscuper U11 – U12 > 2 cuper s ä song (h ö st/v å r)endagscuper U13-U14 > 2 cuper/s ä song (h ö st/v å r) hemma cup (h ö st), 1 helg cup (v å r) U15-U162-3 cuper/s ä songhemma cup (h ö st), 2 helg cuper J18-J201 cup/s ä song Ut ö ver detta kommer deltagande i DM fr å n U13. F ö r ytterligare detaljer se hockeyf ö rbudets ABC-p ä rm, finns tillg ä ngliga p å kansliet.

9 Varje lag ska göra en säsongsplanering och ska lämnas in senast 31/8

10 Ekonomi och åtaganden för mig som spelare o förälder i HC Dalen. Tränings och medlemsavgifter: Samtliga spelare betalar medlemsavgifter och träningsavgifter enl föreningens policy. Kioskverksamhet: Samtliga föräldrar ska stå i kiosken enl föreningens policy. Vissa föräldrar med arbetsuppgifter inom föreningen har rätt att slippa stå i kiosken. Hemmavinsten: Försäljningen gäller per person och ej lagvis. Antal enligt föreningens policy inför varje säsong. Friköp kan göras. Utsåld Arena: Försäljning sker lagvis. Varje lag ska sälja 20 st utsåld arena. All försäljning därutöver tillfaller 50% till lag och 50% till föreningen. Om inte 20/lag uppnås skall laget från lagkassan inbetala osålt belopp till föreningen alt. inställda bussresor motsvarande saknat belopp. Försäljning får ej ske till sponsorer som haft reklamavtal med föreningen föregående eller innevarande säsong. Sponsorförsäljning: Sponsorförsäljning till av föreningens befintliga sponsorer som har eller haft avtal med föreningen föregående eller innevarande säsong får ej ske. Nyanskaffning av nya sponsorer kan tillåtas varvid beloppet delas 50/50. Övriga aktiviteter: Lagen kan anordna aktiviteter i egen regi under säsongen (ej initierade av föreningen) där alla intäkter går till resp lag. Grundregel för detta är att aktiviteternas intäkter ej ska konkurrera med föreningens. Samtliga lag ska deltaga i arrangemanget av Atteviksdagen

11 Budget Ökade busskostnader –J20 –U16 –A-Lag –Alla ungdomslag Anställd Hockeykonsulent 50%-tjänst Nuvarande budget – 185 000 sek –Samma träningsavgifter –20 Utsåld Arena / lag

12 Möjlighet Vi måste få hjälp med att dra in mer pengar –Fler Utsålda Arena per lag? –Höja Träningsavgifer? –Hur gör vi? Beslut nu!!! Vi saknar ett antal poster i organisationen –Föräldrarepesentant (ordförande) / Kioskansvarig –Marknadsgruppen 3 medlemmar, ev. 1 representant / lag –Styrelsen 3 medlemmar –Vi vill ha namn NU!!!!! Kan vi inte bemanna ovan finns stor risk att vi inte kan genomföra de planer vi vill i föreningen.


Ladda ner ppt "Uppföljning 2011-05-09 Välkomna. Agenda Redovisning –Organisation –Verksamhetsplan –Grov budget."

Liknande presentationer


Google-annonser