Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenbrist för fred och samverkan Växjö 11 Mars 2011 Klas Sandström Ramboll Natura AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenbrist för fred och samverkan Växjö 11 Mars 2011 Klas Sandström Ramboll Natura AB."— Presentationens avskrift:

1 Vattenbrist för fred och samverkan Växjö 11 Mars 2011 Klas Sandström Ramboll Natura AB

2 “Whiskey is for Drinking – Water is for Fighting Over” Mark Twain Enkelt och slagkraftigt. Men ändå fel Det har slagits långt mer över whiskey än över vatten. Krig utkämpas inte över vatten. Motsatsen gäller snarare.

3 Det är “ont om vatten” i världen sägs det. Vad betyder det? Regnar det för lite – eller används det för mycket? Kan vara både och! Konsekvensen är åtminstone att: 1 miljard människor saknar bra vatten 2 miljarder människor saknar säker sanitet.

4 Hur hänger vatten, utveckling och välfärd ihop?

5 - utbredd - uthållig - elitistisk - outhållig Ohållbar utvecklingHållbar utveckling Ekonomisk tillväxt Resurser för välfärd FÖRDELNING - mellan sektorer Sektor ASektor B Ökad levnads- standard Befolknings- tillväxt Nederbörd - regn, snö - i det egna eller andra länder, avsaltat havsvatten eller gammalt fossilt vatten Så mycket VÄLFÄRD som möjligt PER VOLYM VATTEN för många och framtida generationer

6 FÖRDELNING - mellan sektorer Sektor ASektor B Ökad levnads- standard Befolknings- tillväxt Så mycket VÄLFÄRD som möjligt PER VOLYM VATTEN för många och framtida generationer - utbredd - uthållig - elitistisk - outhållig Ohållbar utvecklingHållbar utveckling Ekonomisk tillväxt Resurser för välfärd 1) Att “bygga” om naturen: USA, Saudi Arabien, Cypern, Kina Avsaltning, långa överföringar: Mer vatten Dyrt - endast förunnat ett fåtal! Fungerar Nederbörd - regn, snö - i det egna eller andra länder, avsaltat havsvatten eller gammalt fossilt vatten

7 FÖRDELNING - mellan sektorer Sektor ASektor B Ökad levnads- standard Befolknings- tillväxt Så mycket VÄLFÄRD som möjligt PER VOLYM VATTEN för många och framtida generationer - utbredd - uthållig - elitistisk - outhållig Ohållbar utvecklingHållbar utveckling Ekonomisk tillväxt Resurser för välfärd 2) Svag planering, ad hoc lösningar De flesta länder, inkl många fattiga Dåliga & dyra nödlösningar: Räcker ej Särintressen & traditioner viktiga Oviss framtid, drabbar de fattiga Nederbörd - regn, snö - i det egna eller andra länder, avsaltat havsvatten eller gammalt fossilt vatten

8 FÖRDELNING - mellan sektorer Sektor ASektor B Ökad levnads- standard Befolknings- tillväxt - utbredd - uthållig - elitistisk - outhållig Ohållbar utvecklingHållbar utveckling Ekonomisk tillväxt Resurser för välfärd 3) Medveten vattenpolitik styr: Ett fåtal länder; Sydafrika, Israel, Optimera välfärd per volym vatten:? En samhällsstrategi för alla Fungerar, men kräver mycket politik Så mycket VÄLFÄRD som möjligt PER VOLYM VATTEN för många och framtida generationer Nederbörd - regn, snö - i det egna eller andra länder, avsaltat havsvatten eller gammalt fossilt vatten

9 Vad innebär en “medveten vattenpolitik”? Som leder till…. Så mycket VÄLFÄRD som möjligt PER VOLYM VATTEN för många och framtida generationer

10 1) Effektivare använding: Mer produktion per volym vatten (mat, rena barn, kläder, hälsa…) Det är LÄTT att dubblera mängden mat producerad per volym vatten!

11 2) Sektorell fördelning (jordbruk, industri…) för mer nytta (arbete, lön) per volym vatten Namibia: SektorVattenanv. (%)Bidrag till BNP (%) Bevattningsjordbruk433 Boskap258 Hushåll2527 Gruvindustri316 Turism0,44 Industri + Handel2,842 Att BNP MAXIMERA vattenavändningen är enkelt. Välfärd för alla?

12 3) Öka skalan – komparativa hydrologiska fördelar genom handel (sk virtuellt vatten) Spara vatten = Importera vattenkrävande mat + exportera vattensnåla tjänster

13 4) Mer vatten: bygg ut tillflödet genom dammar, pipelines och avsaltning Mer vatten är inte fel! När användningen är effektiv och betalningen genomtänkt

14 4) Mer vatten: bygg ut tillflödet genom dammar, pipelines och avsaltning Tillflödet av vatten: “Supply Management” ofta dyrt – miljöovänligt Men behövs… Användningen av vatten: “Demand Management” billigt – bra för miljön 1) Effektivare använding: Mer produktion per volym vatten (mat, rena barn, kläder, hälsa…) 2) Sektorell fördelning (jordbruk, industri…) för mer nytta (arbete, lön) per volym vatten 3) Öka skalan – komparativa hydrologiska fördelar genom handel (sk virtuellt vatten)

15 Bra “water management” behövs inom enskilda länder…. … liksom regionalt – mellan länder. Skillnaden är bara en: Det är mycket svårare mellan länder…

16 Afrika – extremt beroende av delade flodsystem Afrikas delade flod- system innehåller: 61 % av ytan 77 % av folket 93 % av vattnet

17 Konflikter uppträder i områden där det råder osäker tillgång på vatten

18 Väldens vatten är en delad resurs: 253 delade flodsystem i världen Täcker 50% av jordytan Innefattar 145 länder, samt 40% av jordens befolkning Det innebär att länder knyts samman; vare sig de vill eller inte…

19 Eufrat / Tigris: Turkiet – Syrien, Irak Nilen: Etiopien – Egyptien Mekong: Kina – Vietnam, Kambodja Rhen: Schweiz – Tyskland, Holland Jordan: Israel – Jordanien, Palestina När vattenbrist råder blir vattnet en strategisk resurs, vilket….

20 … inte medför krig! Snarare tvärtom

21 Faktum är: Vattenbristen verkar fungera som en brobyggare… Mekongfloden: Även under Vietnamkrigets värsta dagar så sammanträdde Mekongfloden gemensamma styrorgan regelbundet. Indus: Medan två krig pågår, så träffas den gemensamma flodkommissionen regelbundet i Indien och Pakistan Jordanfloden: Trots alla problem, palestinier och israeler träffas regelbundet för att diskutera sina vattenproblem.

22 Fast det saknas inte problem och mindre konflikter: Indien: Kontinuerliga, mindre konflikter över hela landet Jordan floden: Israel använder sin maktposition för att ta en mycket stor andel Nilen: Klassisk upp/nedströms konflikt, Östafrika - Etiopien mot Egypten. Låt oss studera Jordanflodens problem.

23 Extremt låg tillgång på vatten/person Snabb befolkningstillväxt Stora behov av ökad levnadsstandard Långvarig politisk konflikt Korta avstånd – sitter i knät på varandra Klimatförändringar på väg

24 Jordanfloden idag: Ekologisk katastrof Från brusande flod till brunt avloppsdike på 25 år Döda havet torkar ut med 1 m per år

25 Hur är det ställt med regionens vattenhushållning (water management)? Eländigt Jordanien: - 50% av allt vatten läcker ut i Amman - Extrem vattenbrist – trots det storskalig grönsaksexport till Gulfstaterna Israel: - Jordbruket: 65% vatten = 2% BNP - Massiv vattenstöld från palestinierna Syrien: - Jordbruk: 85% vatten; Industri 4 % vatten - Självförsörjande på livsmedel – ett öken land!

26 Bevattningsjordbruk i Jordaniens öken Extremt låg vatteneffektivitet Fossilt grundvatten används Vete – kan köpas billigt på världsmarknaden

27 När svår vattenbrist råder, blir vattnet en strategisk resurs och flodsystem omvandlas från geografiska enheter till hydropolitiska komplex

28 Detta innebär att: Vattnet blir underordnat nationell säkerhetspolitik Politiker tar över hydrologernas roll Inget informationsutbyte, svaga institutioner Vatten blir ”vårt” eller ”deras” Lösningarna är dyra och tekniska

29

30 Jordanflodens hydropolitiska komplex: Extremt “securitized” Asymmetrisk maktfördelning – en hegemon Bilaterala överenskommelser (Israel-Jordanien) Svagt ledarskap, rädsla, stängda gränser Hydropolitiska ideologier utvecklas: ”Food Self-Sufficiency” (självförsörjning av mat) Krav på absolut mängd tilldelat vatten Toppstyrda, tungrodda planekonomier (t ex Syrien, Turkiet, Iran, Indien, Sydafrika före -94, m fl)

31 Finns det någon lösning på Mellanösterns vattenproblem? Back to basics!

32 Så mycket VÄLFÄRD som möjligt PER VOLYM VATTEN för många och framtida generationer Effektivare använding Mer vatten Ökad skala: handel Anpassad fördelning Först! Sen! Sist!

33 Rätt politik! Allokering! Ny teknik! Samverkan! Vettiga ideologier – särskilt rörande mat Vatten kostar – användaren skall betala Respektera interntl. vattenlagstiftning Motverka särintressenas inflytande Gammal konservatism – nej tack Mer tjänster, service, turism Mindre jordbruksvatten Byta information – bygga förtroende ”Sharing water – sharing benefits” Smart bevattningsteknik Avsaltning Nya överföringar – Red-Dead Transfer

34 Rätt politik! Allokering! Ny teknik! Samverkan! Vettiga ideologier – särskilt rörande mat Vatten kostar – användaren skall betala Respektera interntl. vattenlagstiftning Motverka särintressenas inflytande Gammal konservatism – nej tack Mer tjänster, service, turism Mindre jordbruksvatten Byta information – bygga förtroende ”Share water – sharing benefits” Smart bevattningsteknik Avsaltning Nya överföringar – Red-Dead Transfer Finns det sådan?

35 1997 UN Convention for the Non-navigational Use of Shared Water Cources. Två viktiga principer: ”Equitable and reasonable utilization” “To avoid significant harm to other co- riparians” “Equitable and…. ” Vad betyder det? Viktiga kriterier: Grundläggande mänskliga behov (mat & dryck, hygien, viss matproduktion) Sociala och ekonomiska behov

36 Vettiga ideologier – särskilt rörande mat Vatten kostar – användaren skall betala Respektera interntl. vattenlagstiftning Motverka särintressenas inflytande Gammal konservatism – nej tack Mer tjänster, service, turism Mindre jordbruksvatten Byta information – bygga förtroende ”Sharing water – sharing benefits” Smart bevattningsteknik Avsaltning Nya överföringar – Red-Dead Transfer Vad betyder det? Rätt politik! Allokering! Samverkan! Ny teknik!

37 ” Sharing water – sharing benefits: Det är svårt att nå en överenskommelse för att dela på gemensamma vatten (volym, procent) Lättare (kanske) att dela på de nyttigheter (mat, jobb, vattenkraft) som vatten kan generera Dela på vatten är ett nollsummespel (en förlorar, en vinner); samverkan och dela på nyttigheterna är ett plussumme spel (båda vinner, 1+1>2) Öka skalan – allokera rätt – öka mervärdet / vatten!

38 Vettiga ideologier – särskilt rörande mat Vatten kostar – användaren skall betala Respektera interntl. vattenlagstiftning Motverka särintressenas inflytande Gammal konservatism – nej tack Mer tjänster, service, turism Mindre jordbruksvatten Byta information – bygga förtroende ”Share benefits – not water” Smart bevattningsteknik Avsaltning Nya överföringar – Red-Dead Transfer Allokering! Samverkan! Rätt politik! Ny teknik! Varför turism?

39 Jerusalem – historia, religion… Aqaba – sol & bad Petra – 1/7 världsunderverk Libanon – åka skidor, vinodlingar Faraos pyramider…

40 Turism: Ger mer inkomster/jobb per volym vatten än någon annan sektor Regionen har världens kanske högsta turistvärde Belägen 2-3 timmar från Europa Men detta kräver….

41 En fungerande infrastruktur (vägar, energi), bankservice, bokningstjänster, kommunikationer över gränserna och mycket mera…. Vilket i sin tur kräver fred och samverkan. Så, vattenbrist för fred och samverkan….

42 ”Whiskey is for fighting over, water is for drinking” Slutligen…. Med den törstige kompromissar man inte. Vatten kan varken bytas mot pengar, guld eller en BMW…

43 Kanske det blir vattenbristen i sig som tvingar regionen till verkliga fredsförhandlingar? Petra, Jordanien

44 Låt oss inte glömma vad Drottning Noor av Jordanien har sagt…. “War over water would be the ultimate obscenity”

45 Hur står det då till med Nilen? En av världens största floder, stora regionala skillnader och ingen gemensam förvaltning

46 Låg tillgång på vatten/person Snabb befolkningstillväxt Enorma skillnader syd-norr Kolonial historia Ojämnt fördeld makt och inflytande

47 Nilen: -9 länder -180 miljoner -2 (3) kulturer -Blå Nilen – Etiopien -Vita Nilen – Afrika -1 traditionell makt, fast ifrågasatt idag

48 Samarbete? -Nile Basin Initiative -Investeringar i infrastruktur skall generera utveckling -Innebär benefit sharing, och -Kräver samarbete

49 Samarbete? -Nile Basin Initiative -Investeringar i infrastruktur skall generera utveckling -Innebär benefit sharing, och -Kräver samarbete Är samarbete möjligt och vad kan genomföras?

50 En gemensam flodkommission -Nile Basin Commission -Förslag finns, blockeras av Egyptien & Sudan -Extremt politiskt – inflytande, beslutsmekanismer -Vattenallokering… -Jordbruksagenda – en fråga

51 Så sent som för 40 år sedan talade Anwar Sadat om att nästa krig i regionen handlade om Nilens vatten. Det lär inte ske.

52 Tack!


Ladda ner ppt "Vattenbrist för fred och samverkan Växjö 11 Mars 2011 Klas Sandström Ramboll Natura AB."

Liknande presentationer


Google-annonser