Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Releasehantering i eDU-projektet Av: August Wande, Fredrik Ograhn och Erik Rehn. Grupp 9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Releasehantering i eDU-projektet Av: August Wande, Fredrik Ograhn och Erik Rehn. Grupp 9."— Presentationens avskrift:

1 Releasehantering i eDU-projektet Av: August Wande, Fredrik Ograhn och Erik Rehn. Grupp 9

2 Innehåll Vad är eDU-projektet Vad är eDU-projektet Inledning Inledning Frågeställning, syfte och avgränsning Frågeställning, syfte och avgränsning Metod Metod Forskningsstrategi, datainsamlingsmetoder Forskningsstrategi, datainsamlingsmetoder Resultat Resultat Slutsats Slutsats

3 Vad är eDU-projektet? ”eDU-projektet syftar till att integrera webb, lärmiljön och en social miljö för att skapa en plats som möjliggör lärandet. Webbplatsen du.se ska vara vår lärmiljö och det första en besökare möts av.” Stort projekt inom Högskolan Dalarna. Stort projekt inom Högskolan Dalarna. Integrera webbmiljö, lärmiljö och social miljö. Integrera webbmiljö, lärmiljö och social miljö.

4 Inledning Frågeställning Frågeställning Hur ser releasehanteringen ut för webben i eDU-projektet? Hur långt har de kommit i processen i nuläget och vad saknas inför kommande release av Webb+? Syfte Syfte Syftet med denna rapport är att beskriva nuläget i eDU-projektet och ge rekommendationer för releasehanteringen för Webb+ Avgränsning Avgränsning releasehanteringen för den nya webbplatsen Webb+

5 Metod Forskningsstrategi Forskningsstrategi Deskriptiv fallstudie Deskriptiv fallstudie Datainsamlingsmetoder Datainsamlingsmetoder Dokumentstudie Dokumentstudie Semi-strukturerade intervjuer Semi-strukturerade intervjuer

6 De sex stegen i releasehanteringsprocessen

7 Resultat Utgick från de sexstegen Utgick från de sexstegen Gav rekommendationer på det som saknades Gav rekommendationer på det som saknades Någon dokumenterad releaseplan finns än så länge inte även om vissa steg i releaseprocessen har påbörjats och många idéer finns.

8 Slutsats Vi anser att på långsikt är det viktigt att ha en väl gjord och strukturerad releasehanteringsprocess för att underlätta arbetet av kommande och framtida releaser för att slippa uppfinna hjulet igen.


Ladda ner ppt "Releasehantering i eDU-projektet Av: August Wande, Fredrik Ograhn och Erik Rehn. Grupp 9."

Liknande presentationer


Google-annonser