Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statsvetenskap KLUSTER - Från teoretiskt begrepp till praktiskt innehåll i tillväxtpolitiken Line Säll Doktorand i statsvetenskap E-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statsvetenskap KLUSTER - Från teoretiskt begrepp till praktiskt innehåll i tillväxtpolitiken Line Säll Doktorand i statsvetenskap E-post:"— Presentationens avskrift:

1 Statsvetenskap KLUSTER - Från teoretiskt begrepp till praktiskt innehåll i tillväxtpolitiken Line Säll Doktorand i statsvetenskap E-post: line.sall@kau.seline.sall@kau.se Telefon: 054-700 23 36

2 Statsvetenskap Avpolitiserad klusterpolitik Hur kan vi förstå avpolitisering? På vilket sätt avpolitiseras klusterpolitiken? - från teoretiskt begrepp till praktiskt innehåll i tillväxtpolitiken Vad innebär avpolitiseringen? - Vilka gynnas? Vilka missgynnas?

3 Statsvetenskap Politisering - avpolitisering En fråga artikuleras: På en offentligpolitisk arena I kollektiva termer I termer av skilda intressen Konsensus är en produkt av politik snarare än en förutsättning för politik!

4 Statsvetenskap Kluster som teori och politik Hur förhålla sig till klusterbegreppet? Sammanlänkad teori och politik Vad är egentligen ett kluster?

5 Statsvetenskap Kluster som ”teori” ”Företagskluster” Michael E. Porter: Förklara konkurrenskraft Företag Geografiskt avgränsat Värdekedja/värdesystem Alla ”kluster” ska stödjas ”Organisatoriska kluster” Skapa konkurrenskraft Företag, offentlig sektor & universitet Välja ut vissa branscher

6 Statsvetenskap Kluster som politik 1998 Företagskluster ”Konkurrensfördelar [kan] inte enbart förklaras av vilka branscher företag tillhör utan snarare av beroendeförhållanden mellan olika företag” (prop. 1997/98:62 s. 24)

7 Statsvetenskap Kluster som politik 2006 Organisatoriska kluster ”ett sådant samspel är av största vikt för att utveckla regionala innovationsmiljöer till nytta för utveckling av innovationssystem och kluster”. En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning, 2007-2013, s. 12

8 Statsvetenskap Hur sker avpolitiseringen? Politik blir teori: ”Geografiskt avgränsade koncentrationer av företag som är beroende av varandra och som bidrar till en stärkt konkurrenskraft” ”Mat är inte ett kluster i egentlig mening, men det finns en hel del företag inom branschen” Hållbar värmländsk växtkraft: Tillväxtprogram för Värmland.

9 Statsvetenskap Hur sker avpolitiseringen? Politik blir teori: ”…en del av de saker vi jobbar med har inte kommit in i läroböckerna än” (intervju). ”…vi fick ju lite rätt när vi uteslöt turism, hälsa och mat. OECD gjorde ju den här rapporten, där de sa att det var bra att vi koncentrerade oss” (intervju).

10 Statsvetenskap Vad innebär avpolitiseringen? Samverkan problematiseras inte i termer av makt och inflytande: ”det gäller att hela tiden vara med i de här strukturerna, för syns man inte, ja då finns man inte… …det är det vi slagits för under de här tio åren och kommit upp i den positionen. Att vi finns med i den här strukturen. Det ger backlash ner till våra företag” (intervju).

11 Statsvetenskap Avpolitiserad klusterpolitik Tjänstemannastyrd tillväxtpolitik Skapas informella maktrelationer Tilldelning av resurser Klusterpolitiken gynnar i stor utsträckning redan starka intressen

12 Statsvetenskap Avpolitiserad klusterpolitik Det finns inga bestämda gränser vad som utgör ett kluster! Ingenting i begreppet som begränsar det geografiskt, i storlek eller i grad av utveckling. En politisk fråga vilka ”kluster” som ska stödjas!

13 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Statsvetenskap KLUSTER - Från teoretiskt begrepp till praktiskt innehåll i tillväxtpolitiken Line Säll Doktorand i statsvetenskap E-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser