Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningens (EKR) utvecklingsresa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den kommunala energi- och klimatrådgivningens (EKR) utvecklingsresa."— Presentationens avskrift:

1 Den kommunala energi- och klimatrådgivningens (EKR) utvecklingsresa

2 1977-1986 Folkbildning 1986-1997 Kommunal egen- finansiering 1997-2014 Nuvarande modell för rådgivning. Energirådgivning ett bra stöd för privatpersoner Kommunerna prioriterar inte utan statligt stöd Avregleringen ökade behov av fristående rådgivning Effekter oklara Varierande kvalitet Behov av tydlighet och prioritering Metodutvecklingsbehov ÅR 1970 2020 …. Energikris Klimatdebatt Mikroproduktion av el Energihushållning Avreglering elmarknaden 1990198020002010 2017 - ? Storskalighet FjärrvärmeSmarta nät Resursknapphet Stävja slöseri Översynen redovisar Myndighetens förslag. Remissläget avslutat september månad Upplysning Förnybart ERFARENHETER TILL NÄSTA FAS 2015-2016 Utveckling nuvarande modell

3 Energimyndigheten fick ett tydligt uppdrag i regleringsbrevet år 2015. ”Statens energimyndighet ska lämna förslag till utformning och inriktning på den kommunala energi- och klimatrådgivningens fortsatta arbete i syfte att öka den samhällsekonomiska effektiviteten. I myndighetens arbete ska hänsyn tas till tillämpliga EU-direktiv samt slutsatser från relevanta externa och interna utvärderingar beaktas. En slutrapport med konkreta förslag till revidering av förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 april 2015.”

4 http://www.regeringen.se/remisser/2015/06/remiss- av-energimyndighetens-rapport-oversyn-av-den- kommunala-energi--och-klimatradgivningen/

5 20152016-17 Mål 2015: Förslag på modifieringar av ramverket Mål 2017: Påvisbara effekter och utvecklade metoder Mål 2020: Användning enbart av effektiva metoder 2018-20 Utvecklingsfokus 2015: Förslag på modifieringar av ramverk-främst förordning, effektivitetsfrämjande insatser inom befintligt ramverk.. Utvecklingsfokus 2016-17: Uppföljning, mätbarhet, metodutveckling, målgruppsfokus och faktastöd. Utvecklingsfokus 2018-20: Metodutveckling, riktlinjer metoder.

6 Styrkor med nuvarande modell – som vi bygger vidare på Samverkan Samordning Lokal/regional närvaro Kunskaper Tidigare gjorda investeringar

7 Regionala utvecklingsledare (RUL) Samordnare  Regional utvecklingsledare (RUL). RUL ska vara en coachande stödfunktion till EKR. Bidrar till att utveckla samverkan regionalt. RUL koordineras av Energimyndigheten tillsammans med tre samordnare. utvecklas fortsatt med stöd av skrivelse i RB ap.1

8 Insatsprojekt - En metod och form där EM-RUL-EKR samlat periodvis riktar ökat fokus mot insatser inom olika målgrupper utifrån principerna; - Energibesparingspotential eller potential för minskad klimatpåverkan skall vara hög - Kostnad att nå målgruppen skall vara låg i förhållande till potentialen - Förmåga för energi- och klimatrådgivare att bidra med kompetens. Villahushåll Metod/faktaProjektstödUppföljning BRF Metod/faktaProjektstödUppföljning SMF Metod/faktaProjektstödUppföljning


Ladda ner ppt "Den kommunala energi- och klimatrådgivningens (EKR) utvecklingsresa."

Liknande presentationer


Google-annonser