Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjälparbete på riktigt! Projektorienterad medlemsvärvning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjälparbete på riktigt! Projektorienterad medlemsvärvning."— Presentationens avskrift:

1 Hjälparbete på riktigt! Projektorienterad medlemsvärvning

2 Många vill jobba med projekt Det är det vi kallar ”Hjälparbete på riktigt. Förslaget går ut på att med hjälp av nya eller pågående Lionsprojekt intressera aktiva medborgare, som har intresse för hjälparbete att ingå i en projektgrupp som arbetar praktiskt.

3 Vem driver projektgrupperna? Projektgrupperna kan drivas av zonerna och projektdeltagarna tillhör den klubb där de bor. Projektdeltagarna blir medlemmar i Lions och deltar i det ordinarie Lionsarbetet samtidigt som man regelbundet träffas och jobbar i projektgruppen.

4 Lämpliga projekt TältprojektetNepal Lions Rent Vatten och Mödravård i Tanzania

5 Exempel på projekt Projekt: Tältprojektet Geografiskt projektområde: zonvis

6 Introduktion genomförande Lokal annonsering i zonen Kontaktkort – 1 kort till samtliga medlemmar i klubben. Målsättningen är att alla bjuder in en icke-Lions till första informationsmötet. Maximera antalet per grupp till 25 personer. Deltagarna i informationsmötet får information om projektet.

7 Introduktion – genomförande.. Gruppen samlas exempelvis 4-5 ggr per verksamhetsår då man genomför olika aktiviteter typ insamlingar, resa till Kristinehamn, möte med MSB, infodagar på köpcentra, utskick av pressreleaser, volontärutbildning.

8 Introduktionsbudget per projekt/zon Annons första mötet5000 Kontaktkort 500 Förplägnad 1:a mötet2000 S:a introduktion7500 Årlig drift av projektgruppen i form av administration3000

9 Kostnadsfinansiering per projekt Distriktet bidrar till introduktion 4500 Från klubbarna 500x63000 S:a7500 Bidrag till administration från klubbarna500x63000 (Ökade intäkter för Lions – 25 medlemmar x 840) 21000

10 Nackdelar med förslaget Det ordinarie Lionsarbetet kan bli lidande på grund av prioritering av projektarbetet Zonarbetet intensifieras och fordrar större resurser på lokalplanet Introduktionen av projektet kostar i ekonomiska resurser

11 Fördelar med förslaget Vi får fler medlemmar De olika projekten ökar i omfattning Aktiviteterna i projektgrupperna kommer att synas i samhället och ge Lions positiv PR

12 Hur många nya medlemmar kan projektgrupperna ge? Om alla zonerna har två projektgrupper á 25 medlemmar ökar antalet medlemmar med 300 i distriktet.


Ladda ner ppt "Hjälparbete på riktigt! Projektorienterad medlemsvärvning."

Liknande presentationer


Google-annonser