Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykiatri och Primärvård Diagnosfördelning och remittering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykiatri och Primärvård Diagnosfördelning och remittering."— Presentationens avskrift:

1 Psykiatri och Primärvård Diagnosfördelning och remittering

2 Fem vuxenpsykiatriska enheter vid SU  Psykiatri Affektiva  Psykiatri Psykos  Beroende  Neuropsykiatri  Rättspsykiatri 2

3 3 Specialistpsykiatrins huvudansvar  ADHD, autismspektrumstörningar och Tourettes syndrom  Bipolära syndrom  Missbruk och beroende i kombination med psykisk sjukdom som hör till specialistpsykiatrins huvudansvar  Personlighetsstörningar vid kliniskt signifikant funktionsnedsättning  Schizofreni och andra psykossjukdomar  Ätstörningar vid BMI <17

4 Primärvårdens huvudansvar  Demenssjukdomar  Generaliserat ångestsyndrom (GAD)  Krisreaktioner  Missbruk och beroende, inkl. tillvänjande medel, exkl. narkotikamissbruk  Organiska störningar som följd av neurologisk sjukdom eller skada  Paniksyndrom  Personlighetsstörningar vid lindriga symtom/funktionsnedsättningar  Posttraumatiskt stressyndrom  Social fobi  Somatoforma syndrom (kroppssymtomstörningar)  Tvångssyndrom  Unipolära depressioner  Ätstörningar >17 4

5 Remiss till specialistpsykiatrin  Specialistpsykiatrin tar emot patienter som primärvården har huvudansvar för sedan två adekvata behandlings- försök genomförts  Vid svåra fall kan direktremittering ske utan föregående behandlingsförsök (t.ex. vid risk för allvarlig akut försämring eller självmord)  Behandlingen som prövats skall följa nationella riktlinjer och regionala vårdprogram (t ex farmakologisk, psykoterapeutisk eller annan metod) 5

6 Remiss/återremiss till primärvården  Efter genomförd konsultation  När aktiva insatser från specialistpsykiatrin inte längre behövs  Långtidssjuka i stabilt skede  Patient i behov av underhållsbehandling som rimligen bör kunna utföras av primärvården  Bedömning av somatisk hälsa 6

7 Remiss till specialistpsykiatrin skall ske vid  Bipolär sjukdom  Depression med psykotiska symtom  Allvarlig eller svårbedömd suicidrisk  Gravida eller ammande kvinnor  Ställningstagande till behandling inom psykiatrin efter två behandlingsförsök med bristande effekt  Terapisvikt 7

8 8  Diagnos enligt ICD-10  Relevanta sociala förhållanden, om barn finns skall barnens perspektiv beaktas  Ärftlighet för psykisk och somatisk sjukdom  Bedömning av ev. missbruk med hjälp av bedömningsinstrument  Behandling hittills och resultat av denna samt påbörjad aktuell utredning eller behandling  Uppgift om tidigare självmordsförsök och bedömning av självmordsrisk  Somatiskt tillstånd och aktuell medicinering  Tydlig frågeställning Remissen skall innehålla

9 Syfte med fördelning Primärvården behöver få fler konsultsvar och fler av de remitterade patienterna mottagna i specialistpsykiatrins öppenvård. Specialistpsykiatrin behöver kunna skriva ut fler patienter till primärvården för att ge plats för fler patienter för konsultation och behandling Eftersom lindriga fall ofta är många fler än de svåra, så tänker man att primärvården ansvarar för psykiatri för dessa och att psykiatrin kan fokusera på de svårare fallen från primärvården 9

10 Tack!


Ladda ner ppt "Psykiatri och Primärvård Diagnosfördelning och remittering."

Liknande presentationer


Google-annonser