Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1177 Vårdguiden på webben Nytt och aktuellt, översyn kontaktkorten, namnbytet e-tjänster Anna Momcilovic, 1177-redaktör, kommunikationsenheten 20151125.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1177 Vårdguiden på webben Nytt och aktuellt, översyn kontaktkorten, namnbytet e-tjänster Anna Momcilovic, 1177-redaktör, kommunikationsenheten 20151125."— Presentationens avskrift:

1 1177 Vårdguiden på webben Nytt och aktuellt, översyn kontaktkorten, namnbytet e-tjänster Anna Momcilovic, 1177-redaktör, kommunikationsenheten 20151125

2 Idag om… Nytt och aktuellt Översyn sjukhusvårdens kontaktkort Status namnbytet e-tjänster

3 Besök på 1177.se (oktober) Nationellt Nästan 7,1 miljoner besök I snitt ca 6,5 miljoner besök/mån hittills i år. Det är fler besökare per månad jämfört med 2014. Östergötland Drygt 267 000 besök Ca 260 000 besök/mån Nytt och aktuellt Mest besökta sidor (nationellt) Senaste månadsrapporten och statistiken finns här http://lisa.lio.se/Startsida/Pressrum/Om-webbplatsen-/Kontaktkortsadmin/Aktuellt/

4 Bildförstärkning Inventering av områden som ska förstärkas med bilder. Bildredaktör har påbörjat beställning av bilder till bland annat diabetestexter typ 1 och 2, hur man tvättar händerna samt glutenintolerans. Publicering av översättningar pågår –Hitta rätt i sjukvården och Om man inte är nöjd med vården, 16 språk. –Undertexter till patientlagsfilmerna, 13 språk. –Nyöversättning av texten Abort, 16 språk. Nytt och aktuellt - nationellt

5 Genomförda förbättringar – Inloggning från 1177.se till e-tjänsterna sker nu inte längre i eget fönster, utan i samma fönster som 1177.se. – ”Landstingsväljaren” fungerar nu korrekt. När en besökare ändrat landsting i Hitta och jämför vård så ändras inte landstingsväljaren samtidigt på 1177.se. Uppgradering av sökfunktionen i Hitta vård Rejäl uppgradering av Elastic Search från version 0.2 till 1.7 idag klockan 9-12. Dock senareläggs funktionen att den tillåter/förstår böjningar, singular, plural. Nytt och aktuellt – nationellt, forts

6 Pågår i höst och i vår Översynen görs av kommunikationsenheten för att hjälpa till att höja kvalitén på sjukhusvårdens (inklusive rehabiliteringens) kontaktkort eftersom de är mer olika/komplexa än primärvårdens. Fokus Språk, pdf:er, ”direkta konstigheter”. Alltså ingen återkoppling om stora förändringar. Hittills Gått igenom alla kontaktkort på Lasarettet i Motala. Insikter så här långt Kliniker, mottagningar, avdelningar/andra enheter är olika = går inte att ha samma riktlinjer för information från HSA-katalogen exempelvis. På kliniknivå är det inte lika relevant med öppettider och telefontider. För avdelningar är det viktigt med HSA-fälten för information till besökare. Våra riktlinjer bör därför mer användas som vägledning. Vid osäkerhet, bolla med 1177-redaktionen. Åsikter om kontaktkorten? Ha kvar/ta bort klinikernas kontaktkort? Andra synpunkter eller inspel? Mejla gärna funktionsbrevlådan 1177.se_ostergotland@regionostergotland.se1177.se_ostergotland@regionostergotland.se Översyn sjukhusens kontaktkort

7 Hur återkopplar och åtgärdar vi på enklast och minst resurskrävande sätt? Alla har ju olika förutsättningar… Hur och eventuellt när passar/passar det inte just er? Svar: Spelar ingen roll när i tid. A) Återkoppling till huvudredaktör som åtgärdar/för vidare till kontaktkortsadministratör för åtgärd. B) Återkoppling direkt till berörda kontaktkortsadministratörer. Bygger på att behörighetsdokumentet är korrekt. I så fall berörs uppskattningsvis 140 pers, inkl huvudredaktörer. BKC (3): A CKOC (16): A DC (7): A HMC (27): A NiF (1): A NSC (18): Ej på plats NSV (7): A NSÖ (26): Ej på plats SC (32):A Översyn kontaktkorten, forts

8 Ser hyfsat bra ut på våra externa webbar. Namnbytet i inloggat läge gjordes i mitten av oktober. Hur har det gått att uppdatera ”era” webbsidor och kontaktkort på 1177.se? Svar: Bra. Svårt att påverka men viktigt: Att uppdatera en del villkorstexter i verktyget Mina vårdkontakter, som speglas ut på kontaktkorten på 1177.se. Idé om hur vi får uppdateringarna gjorda? Tre mejlutskick från mig/systemförvaltare för Mina vårdkontakter-administratörer om detta under året. Oklart hur välstädat det är. Finns uppskattningsvis 1600 MVK-administratörer. Svar: Svårt med tanke på org… Status namnbytet e-tjänster

9 Återstår att göra nationellt Film om de olika inloggningsalternativen, på 1177.se Teknisk och grafisk lösning så man ser att man är inloggad Utveckla och uppdatera befintliga e-learningverktyget Information och film för vårdpersonal om hur de kan informera om och lyfta fram e-tjänsterna i mötet med patienten Film med tips till sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden på telefon http://lisa.lio.se/Startsida/Patientinformation/Avvecklingen-av-Mina-vardkontakter-som-varumarke/ Status namnbytet e-tjänster, forts.

10 Frågor? Mejla synpunkter och frågor till 1177.se_ostergotland@regionostergotland.se 1177.se_ostergotland@regionostergotland.se Tack för mig!


Ladda ner ppt "1177 Vårdguiden på webben Nytt och aktuellt, översyn kontaktkorten, namnbytet e-tjänster Anna Momcilovic, 1177-redaktör, kommunikationsenheten 20151125."

Liknande presentationer


Google-annonser