Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidor i Arena  Om demokrati och diktatur, s. 36-45  Om demokratiska beslutsformer, s. 50-52  Om mänskliga rättigheter, s. 404-405.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidor i Arena  Om demokrati och diktatur, s. 36-45  Om demokratiska beslutsformer, s. 50-52  Om mänskliga rättigheter, s. 404-405."— Presentationens avskrift:

1

2 Sidor i Arena  Om demokrati och diktatur, s. 36-45  Om demokratiska beslutsformer, s. 50-52  Om mänskliga rättigheter, s. 404-405

3  Numera det dominerande styrelseskicket i världen  Kommer av grekiskans demos – folk och kratein – att styra, betyder alltså folkstyre  Förutsättningar: politisk jämlikhet samt flera åsikter  Två sätt att utöva makt, direkt och indirekt demokrati  Direkt demokrati – folkomröstningar (Schweiz)  Indirekt demokrati – kallas också för representativ demokrati, representanter för väljarnas åsikter

4 Demokratins ursprung  Grekland 500 f Kr ◦ Män ◦ Fria ◦ Direkt  Bill of rights, England, kungen – parlamentet  Franska revolutionen, 1789

5 Sverige  1809, kungen – de fyra stånden  1866, Tvåkammarriksdag  1909, Manlig rösträtt  1921, Allmän rösträtt  1970, Enkammarriksdag  1974, Kungens makt helt avskaffad

6  Regelbundna politiska val och fri partibildning. Det skall vara fritt att bilda partier och det ska finnas minst två partier att välja emellan.  Allmän och lika rösträtt. Alla medborgare över en viss ålder skall ha rösträtt, det får inte förekomma några begränsningar i rösträtten på grund av kön, inkomst, etnisk tillhörighet etc.  Valhemlighet. Alla ska kunna rösta utan att behöva avslöja vem eller vad de röstar på.  Fri opinionsbildning. Det krävs fri åsikts- och opinionsbildning i landet för att alla ska kunna bilda sig en egen uppfattning. Tryck- och yttrandefrihet. Organisationsfrihet  Majoritetsprincipen. Majoritetens förslag ska vinna över minoritetens.  Rättssäkerhet. Ingen skall kunna fängslas eller straffas utan stöd i lagen. ”Inget brott utan lag, inget straff utan brott”.

7 Demokratiska institutioner  Författning (grundlagar, konstitution) – finnas och användas  Lagstiftning  Polis  Media  Domstolar  Partier  Kräver: viss levnadsstandard, utbildningsnivå, infrastruktur?

8  Frihet att tycka vad man vill  Frihet att skriva vad man tycker  Frihet att rösta och flera kandidater  Maktskifte genom val  Rättsstat – likhet inför lagen  Du måste tycka som ledaren  Pressen/information censureras  Inte fri rösträtt/valfusk  Maktskifte genom våld eller död  Polisstat, Inga/fejkade rättegångar DemokratiDiktatur


Ladda ner ppt "Sidor i Arena  Om demokrati och diktatur, s. 36-45  Om demokratiska beslutsformer, s. 50-52  Om mänskliga rättigheter, s. 404-405."

Liknande presentationer


Google-annonser