Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vatten En förutsättning för liv Vad ska vi behandla? Vattenfördelning Vattnets kretslopp Vattenverk Hoten mot Östersjön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vatten En förutsättning för liv Vad ska vi behandla? Vattenfördelning Vattnets kretslopp Vattenverk Hoten mot Östersjön."— Presentationens avskrift:

1 Vatten En förutsättning för liv Vad ska vi behandla? Vattenfördelning Vattnets kretslopp Vattenverk Hoten mot Östersjön

2 Varför ökar konsumtionen av vatten i världen? Är vattnet jämnt fördelat på jorden? Hur mycket vatten använder varje svensk per dag? Varifrån får vi tillgång på drickbart vatten? Vilka aktuella hot finns mot världens vatten? Vad använder vi vattnet till?

3 Vattnets kretslopp Bild: http://05malarhojdensskola.se/4c-vattnets-kretslopp-flipp/

4

5 Vattenfördelning Notera hur liten andel som är sötvatten (2,5 %) Havens salthalt  Genomsnittlig salthalt i världshaven är 35 promille  Persiska viken – salthalt på 41 promille  Östersjön – salthalt mellan 7-13 promille (bräckt vatten) Cirka en fjärdedel av allt sötvatten på jorden utgörs av grundvatten.

6 Grundvatten På sin väg genom marken filtreras och renas vatten och blir därmed utmärkt som dricksvatten. Under perioder vid längre tids torka sjunker grundvattenytan medan den fylls på av nederbörden Om människan använder för mycket grundvatten så kan följande konsekvenser uppstå:  Brunnar torrläggs  saltvatteninträngning  obrukbart dricksvatten  sämre möjligheter till konstbevattning

7 Vilka hot finns mot grundvattenkällor ? Varför är grundvatten en viktig resurs för människan? Vad menas med avdunstning och kondensation ? Hur bildas grundvatten ?

8 Vattenverk hemab.se

9 Avloppsverk Bild: Stockholm vatten

10 Hur fungerar ett reningsverk ? Förklara de olika stegen Hur fungerar ett vattenverk ? Förklara de olika stegen

11 Östersjön Är ett brackvattenhav  Vattnet är bräckt – en blandning av salt- och sötvatten  Nästan ett helt tillslutet hav  Tar cirka 25-50 år för Östersjöns vatten att förnyas helt Idag lever ca 90 miljoner människor runt Östersjön  Sjötrafiken är intensiv  Stora städer vid kusterna  Industrier och jordbruk ligger vid kusterna Dessa verksamheter orsakar stor påfrestning på Östersjöns miljö Ett stort miljöproblem är övergödning – försämrar vattenkvalitén och kan i vissa fall orsaka syrebrist

12 Östersjön Hoten mot Östersjön Kemikalier från jordbruk och industrier som sprids ut i Östersjön  Miljögifter som DDT och PCB Oljeutsläpp från båtar Ökad växthuseffekt - ökad medeltemperatur och nya mönster i nederbörden kan leda till att salthalten förändras och att övergödningen ökar Överfiske

13 Vilka konsekvenser leder miljöproblemen till? Varför finns det miljöproblem i Östersjön?


Ladda ner ppt "Vatten En förutsättning för liv Vad ska vi behandla? Vattenfördelning Vattnets kretslopp Vattenverk Hoten mot Östersjön."

Liknande presentationer


Google-annonser