Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RESERVVATTENFÖRSÖRJNING INOM REGIONEN Inriktning – Mål - Program Presentation vid VASrådets möte den 9 februari 2006. Per Hådell, Stockholm Vatten AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RESERVVATTENFÖRSÖRJNING INOM REGIONEN Inriktning – Mål - Program Presentation vid VASrådets möte den 9 februari 2006. Per Hådell, Stockholm Vatten AB."— Presentationens avskrift:

1 RESERVVATTENFÖRSÖRJNING INOM REGIONEN Inriktning – Mål - Program Presentation vid VASrådets möte den 9 februari 2006. Per Hådell, Stockholm Vatten AB

2 Pm 9:2004 Vattenprocessen 2003 Resultat av diskussionsmöten gällande strategiska vattenfrågor för Stockholms län 2. Operativa mål: 2a. Skydd av råvatten ansågs den mest prioriterade vattenskyddsfrågan, i första hand Mälaren men även andra yt- och grundvattentäkter i länet. 2b. Plan för reservvattenförsörjning behövs..

3 Lunda, tryck.st.stn Rissne, ventil Akalla, ventil KS, ventil Strängnäs

4

5

6 Tidigare utredning: ”UTVIDGAD REGIONAL SAMORDNING AV VATTENFÖRSÖRJNINGEN INOM STOCKHOLMSREGIONEN” Utredningsresultat: Produktionskapaciteten tillräcklig fram till år 2030. Distributionskapacitet / -förmåga. Sammankoppling inom delar av vattenförsörjningenssystemen erfordras. Riskanalys erfordras för att tydliggöra sårbarheten vid extrema leveransavbrott. Risker. Tillgång till vattentäkter- skydd- kvalitet. Möjligheter till infiltration i åsar. Behov av kompletteringar inom produktion och distribution. Akuta möjligheter att distribuera förpackat vatten.

7 Förslag till uppdrag Inriktningen på arbetet innebär framtagning, sammanställning och utvärdering av gjorda detaljutredningar.Med resultatet som grund utnyttja riskanalyser och formulera Inriktning – Mål - Program för reservvattenförsörjningen. De områden som behöver belysas är: Ytvattentäkter – skydd, kvalitet mm Åsar, geologiska formationer – akut o långsiktigt VA-teknik: ihopkopplingar, distribution och samarbeten samt kvalitet Distribution av förpackat vatten. Delrapport vid VAS-rådet år 2007 Slutrapport år 2008

8 Uppdrag

9 Riskanalys – Mål - Program Ytvattentäkter – skydd, kvalitet mm. Exempel: Sektionering eller andra tekniska åtgärder Möjliga nya intagspunkter i Mälaren norr om Stäketsundet Klimatförändringars påverkan på framtidens dagvatten Kvalitetsaspekter Sårbarhet för sabotage resp hot om sabotage Kostnadsaspekter

10 Riskanalys – Mål - Program Åsar, geologiska formationer – akut o långsiktigt. Exempel: Bevarande av infiltrationsmöjligheter (åsar) Inducerad infiltration – kvalitet, kapacitet? Infiltration i mättad zon – egenskaper? Reningstekniker Kostnadsaspekter

11 Riskanalys – Mål – Program VA-teknik: ihopkopplingar, distribution och samarbeten samt kvalitet (dessa har nära koppling till den normala driften). Exempel: Distribution via ledningsnät, tankbilar och andra logistiska lösningar. Är en kortsiktig beredskapsfråga Kvalitetsaspekter Reningstekniker Försvarsarbeten Kostnadsaspekter

12 Riskanalys – Mål - Program Distribution av förpackat vatten. Exempel: Logistiska lösningar Kvalitetsaspekter Reningstekniker Kostnadsaspekter


Ladda ner ppt "RESERVVATTENFÖRSÖRJNING INOM REGIONEN Inriktning – Mål - Program Presentation vid VASrådets möte den 9 februari 2006. Per Hådell, Stockholm Vatten AB."

Liknande presentationer


Google-annonser