Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientens fokus utifrån TILLGÄNGLIGHET KVALITET DELAKTIGHET Ekonomi Rätt vård i rätt tid Vårdgarantin Befolkningens hälsa Bemötande Patientsäkerhet Kliniska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientens fokus utifrån TILLGÄNGLIGHET KVALITET DELAKTIGHET Ekonomi Rätt vård i rätt tid Vårdgarantin Befolkningens hälsa Bemötande Patientsäkerhet Kliniska."— Presentationens avskrift:

1 Patientens fokus utifrån TILLGÄNGLIGHET KVALITET DELAKTIGHET Ekonomi Rätt vård i rätt tid Vårdgarantin Befolkningens hälsa Bemötande Patientsäkerhet Kliniska resultat Forskning Vårdval Patientinflytande Målbild 2012 – bra vård och bättre hälsa Målbild 2012

2 2012 vill jag som patient… Alltid kunna nå sjukvården per telefon < 5 minuter Få kontakt med primärvården inom 0-5 dagar På akutmottagning inte behöva vänta i väntrum mer än 1 timme och vara klar inom 3 timmar Få tillgång till specialistvård inom 30-60 dagar Alltid få tid för mottagning eller behandling vid beslutstillfället Om tillgänglighet

3 2012 vill jag som patient… Kunna lita på att kliniska resultat är bland de bästa i landet och att inte råka ut för undvikbara skador Kunna få råd om min hälsa Få ett gott bemötande Slippa en vårdrelaterad infektion Om kvalitet och säkerhet

4 2012 vill jag som patient… Få information som ger mig möjlighet att vara delaktig Kunna använda en del tjänster via datorn Om delaktighet

5 Alla ledare och medarbetare efterfrågar resultat för kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och bemötande, samt driver aktivt förbättringsarbete Alla enheter redovisar fortlöpande och öppet sina resultat Behovsstyrd kapacitetsplanering; kunna ge tid direkt Konkreta delmål på vägen – Mål 2010

6 Nya arbetssätt ger andra resultat Bygga på medarbetares och ledares engagemang Vad betyder detta för mig? Systematiskt förbättringsarbete Utgå från patientens behov

7 LEAN

8 Syftet med Lean Att ständigt förbättra verksamheten Skapa flöde – ta bort slöseri Göra rätt från början, synliggöra avvikelser För att Öka kvaliteten för patienten Bättre arbetsmiljö för medarbetarna Jämnare tempo, färre störningar Mindre stress Ökad kontroll över sitt arbete

9 Ta bort allt som inte är av värde för patienten = kärnan i lean Överproduktion onödiga prov, utredningar Väntanför både patienter och personal Transporteronödiga förflyttningar Felaktiga processerdubbelarbete, ständigt bli avbruten Onödigt letandeleta efter saker Lagertar mycket tid att sköta Fel och omarbetestrykningar, uteblivna patienter, rättningar Outnyttjad kreativitetatt inte ta tillvara på goda idéer Vad lean är för mig = Sunt förnuft i strukturerad form!

10 Långsiktigt förbättringsarbete Vinnare är både patienter och medarbetare Förhållnings- och arbetssätt för att kunna möta våra utmaningar

11 ”Känner knöl” Telefon- svar VC Besök Röntgen Telefon- svar från VC Ombads ringa själv och pusha på punktionen Kallelse punktion Punktion Ringer VC Dag1Dag 3 Dag 17 Dag 24 Dag 52 Dag 63 Dag 69 Ringer VC frågar efter svar Operation Kallelse operation Kir mott Dag 87 Dag 100 Dag 103 Kir mott besked: Cancer Dag 116 Dag 127 4 ½ månad! PV BMC KC LMC Ett verkligt vårdflöde

12 Hur skulle vi kunna göra? Problemet uppmärksammas – vilka har gemensamt ansvar? Mål – uppdrag fastställs Huvudansvarig för vårdprocessen utses Ansvariga chefer startar förbättringsarbete: Processkartläggning – testa – följ upp Avrapport till uppdragsgivare Beslut och ev resursomfördelningar

13 Det kommer att finnas! Möjligheter till både introduktion och utbildning Fortsatt stöd i arbetet från Vårdprocesscentrum med flera

14 Patientens fokus utifrån TILLGÄNGLIGHET KVALITET DELAKTIGHET Ekonomi Rätt vård i rätt tid Vårdgarantin Befolkningens hälsa Bemötande Patientsäkerhet Kliniska resultat Forskning Vårdval Patientinflytande Målbild 2012 – bra vård och bättre hälsa


Ladda ner ppt "Patientens fokus utifrån TILLGÄNGLIGHET KVALITET DELAKTIGHET Ekonomi Rätt vård i rätt tid Vårdgarantin Befolkningens hälsa Bemötande Patientsäkerhet Kliniska."

Liknande presentationer


Google-annonser